Ny jusdekan: Dag Michalsen har vært professor ved Universitet i Oslo siden 1997, og har mye erfaring fra tverrfaglig forskning.
Ny jusdekan: Dag Michalsen har vært professor ved Universitet i Oslo siden 1997, og har mye erfaring fra tverrfaglig forskning.

Går i Gravers fotspor – nesten

Men den nye jusdekanen Dag Michalsen drister seg til å tro han er litt mer impulsiv og direkte enn sin forgjenger.

Publisert Sist oppdatert

Professor Dag Michalsen (58) er ny dekan ved Det juridiske fakultet. De neste fire årene skal han styre fakultetet sammen med prodekanene Alf Petter Høgberg og Erling Hjelmeng. Han tar over etter Hans Petter Graver som har ledet fakultetet siden 2008.

Dag Michalsen har vært ansatt ved fakultetet siden 1990 og hans forskningsfelt er rettshistorie. Han forteller Universitas at han har kjent på en sterk lyst til å tre inn i en slik administrativ stilling for fakultetet.

– Jeg har nettopp avsluttet et par større forskningsprosjekter, og da passet tidspunktet godt, sier han.

Til fakultetets egne nettsider sier han at han ikke ser noe umiddelbart behov for å gjennomføre store endringer i fakultetets politikk.

Frir til studentene

Han lister likevel opp tre punkter han vil satse på som dekan. Han vil:

– Forskningen vår har mye å si for samfunnet. Forskning om helserett har betydning for hvordan Helse-Norge utvikler seg, og forskning om materialrettigheter legger føringer for hvordan patentrettigheter utvikler seg, sier han.

  • styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved fakultetet. Han vil blant annet digitalisere undervisningen og øke studentenes formidlingsevne.
  • styrke forskningen. Han vil fremme samarbeid med andre institusjoner, og mener at fakultetet må bli bedre på å få inn ekstern finansiering, slik som fra Norges forskningsråd og EUs rammeprogram for forskning.
  • styrke fakultetets samfunnskontakt. Han understreker at det er nødvendig for fakultetet å formidle forskningen deres.

Ganske lik Graver

Michalsen forteller at han er veldig glad for å fått med Alf Petter Høgberg og Erling Hjelmeng i teamet sitt. Han kjenner begge godt fra før.

– Fakultetet er ikke så stort at vi ikke kjenner hverandre. Vi er blant de mellomstore fakultetene ved universitetet. Dessuten er ikke så instituttene våre så avskilt. Ulik juridisk forskning flyter fort over i hverandre, sier han.

Høgberg har vært prodekan ved fakultetet tidligere og Hjelmeng er redaktør for Tidsskrift for rettsvitenskap.

Les mer: Graver går for Høyesterett

– Hvordan skiller du deg fra Hans Petter Graver?

Jeg skiller meg neppe mye fra Graver politisk»

Dag Michalsen, ny jusdekan

– Jeg skiller meg neppe mye fra Graver politisk. Vi er fra samme generasjon jurister og er nok ganske likeartede personer. Jeg er kanskje litt mer impulsiv og direkte noen ganger. Men vi er nokså like folk, sier Michalsen.

Powered by Labrador CMS