Reagerer: Hashem Jafari fra Grønn liste (UiO) var en av få som svarte på Universitas’ forespørsel. Han er svært kritisk til SiO-toppens lønning.
Reagerer: Hashem Jafari fra Grønn liste (UiO) var en av få som svarte på Universitas’ forespørsel. Han er svært kritisk til SiO-toppens lønning.

Studentenes representanter: Nekter å kommentere skyhøye lederlønninger

Universitas spurte representantene på Velferdstinget om SiO-direktørens skyhøye lønn. De fleste ville ikke svare.

Publisert Sist oppdatert

På to år økte SiO-direktør Lisbeth Dyrbergs lønning med 400 000 slik at hun i enden av 2015 hadde håvet inn 1.7 millioner kroner, [skrev Universitas i forrige uke.](1)

Lønningen til direktøren er bestemt av hovedstyret i studentsamskipnaden der studenter har stemmeflertallet. Studentene er valgt inn fra Velferdstinget (VT) som er et organ som skal jobbe for studentvelferd.

Derfor har Universitas forsøkt å kontakte studentrepresentantene i VT for å høre hva de mener om saken. Det skulle vise seg å ikke bli så lett som man kanskje kan forvente seg. Av Velferdstingets 37 representanter besvarte 17 av dem våre henvendelser. Av de 17 som svarte, var det kun fire som valgte å ta stilling til saken.

Universitas kommenterer: SiO-direktøren er en velferdsprofitør

Mange avsto: Av Velferdstingets 37 representanter besvarte 17 Universitas´ henvendelse. 3 mente lønnen til SiO-direktøren var før høy, kun én mente den ikke var det og hele 13 avsto fra å kommentere saken.
Mange avsto: Av Velferdstingets 37 representanter besvarte 17 Universitas´ henvendelse. 3 mente lønnen til SiO-direktøren var før høy, kun én mente den ikke var det og hele 13 avsto fra å kommentere saken.

SiO er ikke OBOS

Hashem Jafari fra Grønn liste (UiO) var en av få som svarte på Universitas’ forespørsel. Han er svært kritisk til SiO-toppens lønning.

Vi er et studentorgan, ikke OBOS.

Hashem Jafari, velferdstingsrepresentant

– Vi er et studentorgan, ikke OBOS. Det går mot det vi står for. Jeg visste ikke at direktørene hadde så høye lønninger.

Jafari mener representantene i Velferdstinget burde være tydeligere og tørre å mene noe om saken.

– Studentdemokrati handler om å uttrykke seg i slike saker.

Studentpolitikeren mener heller ikke det er noen selvfølge at høye lederlønninger fører til kompetente ledere og er kritisk til prioriteringen av pengene.

– Semesteravgiften burde gå til å bygge flere studentboliger, ikke betale for direktørens lønn. Vi studenter har ikke råd til å gi bort én eneste ekstra krone til disse lønningene.

Full tillit til styret

Aleksander Gjøsæter, leder i Velferdstinget, mener det er nødvendig å bruke de summene som blir brukt på organisasjonens ledelse.

– For å sikre at man har en ledelse som er så bra som mulig, må man sørge for konkurransedyktige betingelser.

Han sier videre at han har full tillit til SiO-styret, og at han er sikker på at de fatter beslutninger som gjør at SiO er konkurransedyktige. Velferdstingslederen mener det er bra de folkevalgte ikke uttaler seg om ting man ikke har lest seg opp på.

– Det er tegn på et godt demokrati at representantene vil vite mye om saker før de uttaler seg, sier han.

Gjøsæter er tydelig på at SiO ikke bruker penger direkte fra semesteravgiften på lederlønninger. SiO får store tilskudd fra staten i tillegg til semesteravgiften som betales to ganger i året. Selv om alt ender opp i samme budsjett, mener han det er viktig å presisere at SiO ikke direkte bruker studentenes penger på høye lederlønninger.

– De pengene man betaler i semesteravgift går tilbake til studentene og ikke til lønn av SiOs daglige leder, sier han.

– Ikke veldig høye

- Tror du studenter flest stiller seg bak så høye lederlønninger?

– De er ikke veldig høye. Det er en lønn som gjenspeiler ansvaret som ligger i å lede en organisasjon som er i konkurranse med store, private bedrifter i Oslo. De lønningene som SiO gir til sine ansatte er ikke ledende for markedet, de er konkurransedyktige, sier Gjøsæter.

Makten er hos studentene

Hashem Jafari sier han er klar over makten studentene i Velferdstinget har.

– Jeg tror det vil bli en diskusjon på neste møte. Vi kommer til å stille spørsmål til hovedstyret om SiO-toppenes lønninger.

Aleksander Gjøsæter understreker at representantene gjerne må fremme de sakene de ønsker, men at arbeidsutvalget ikke vil løfte spesielle saker.

– Vi har tiltro til styret og at de gjør de riktige beslutningene. Om noen mener noe annet, gleder jeg meg til å ta den debatten, sier velferdstingslederen.

Powered by Labrador CMS