Stiller krav: Hvis koronarestriksjonene forlenges utover september, må det finnes nye arealer til masterstudentene, sier leder av studentutvalget ved Samfunnsvitenskapelig fakultet Hugin Dyre Jacobsen.

Halv kapasitet på lesesalene

Lesesalen er masterstudenters klasserom — likevel blir de ikke fritatt fra avstandskravet. Studentleder stiller spørsmål ved UiOs konservative linje.

Publisert Sist oppdatert

Før semesterstart ble det kjent at regjeringen fjernet kravet om én meter avstand i undervisningssituasjoner i høyere utdanning.

Dette gjelder imidlertid ikke på lesesalene ved UiO eller Oslomet, hvor studentene fremdeles må sitte på annenhver plass.

Som konsekvens reduseres kapasiteten. Masterstudenter som ikke har undervisning, får dermed færre plasser til disposisjon på masterlesesaler, som er forbeholdt dem. De reagerer nå på at det ikke gjøres mer for å imøtekomme behovet for et fast areal å oppholde seg på.

Les også: Prak­sis­kluss holder syke­plei­er­stu­dent våken om natten

Plassmangel

Tidligere i august sa viserektor for utdanning ved Universitetet i Oslo Bjørn Stensaker til Universitas at det var usikkert om lesesalen kunne regnes som en undervisningssituasjon, og bli fritatt avstandskravet.

Inntil de gjør en ny vurdering, vil lesesalene fortsatt drives på halv kapasitet.

— Vi har valgt å legge oss på en konservativ linje nå, sa Stensaker til Universitas da.

Leder for studentutvalget ved Samfunnsvitenskapelig fakultet Hugin Dyre Jacobsen er blant dem som reagerer på at det ikke gjøres mer for å imøtekomme plassmangelen for masterstudenter.

— Masterstudentene har blitt truffet dobbelt. De ble først truffet av oppussingen og etter det har de blitt truffet av restriksjonene, sier Jacobsen.

Han viser til at oppussingen av Eilert Sundts hus, allerede har ført til plassmangel for masterstudentene. Universitas omtalte saken tidligere i vår.

— Vi hadde kanskje tålt én av dem, men vi tåler ikke begge to. At masterstudentene har blitt truffet dobbelt, er etter min meningen årsaken til at det ble et problem, fortsetter han.

— UiO presenterer en løsning om at man skal benytte øvrige lesesalplasser. Kan det være en verdi at masterstudenter har et fast sted de møtes for å ha et faglig miljø?

— Uten tvil, og spesielt i tilknytning til instituttet deres hvor det er et sterkt fagmiljø. Jeg tror nok det er en mening som blir delt av fakultetet også, men hvis de ikke gjør noe for å sikre det, hjelper det ikke at de sier at de vil gjøre noe med det, sier Jacobsen.

Annenhver: Lesesalene er ikke unntatt avstandskravet. Heller ikke lesesalene for masterstudenter, som nå må benytte øvrige lesesaler for å jobbe med mastergraden sin.

– Masterstudentene har blitt truffet dobbelt. De ble først truffet av oppussingen og etter det har de blitt truffet av restriksjonene @sitatbyline-: Hugin Dyre Jacobsen, leder av studentutvalget ved Samfunnsvitenskapelig fakultet

Gjør fortløpende vurderinger

I en mail til Universitas skriver studiedirektør Hanna Ekeli at UiO har en meter avstandskrav på alle lesesaler, og at de fortsetter med bookingløsninger med kvoter så alle deler på plassene som er tilgjengelige.

«Vi har mange lesesalsplasser, kollokvierom og andre arealer som kan brukes av alle våre studenter. Nå som mange studenter er tilbake fysisk, har vi rutiner for å følge med på campus, slik at vi sikrer at vi har god plass til alle våre studenter.», skriver hun videre.

«Så dere vil ikke vurdere å fjerne avstandskravet på masterlesesaler spesifikt?»

«Vi gjør fortløpende vurderinger i henhold til smittesituasjonen og de gjeldende nasjonale føringene for smittevern», skriver Ekeli.

Jacobsen er til dels enig i det Ekeli sier.

— Men samtidig er det ting som at man ikke får den instituttfølelsen eller det fellesskapet på masternivå, som hun ikke tar opp, sier Jacobsen og legger til:

— Og at det er mange ledige plasser på lesesal, er kanskje å ta litt i.

Tidligere på dagen var han i møte med assisterende fakultetsdirektør Kari Marie Pound Davies. Han fikk inntrykk at de har forståelse for situasjonen.

— De er klar over plassmangelen. Fra sin side ser de aktivt etter nye arealer, både på campus og området utenfor. Problemet er at de ikke har funnet noe som er tilfredsstillende, sier Jacobsen.

— Hva slags krav stiller du til fakultetsledelsen om dette ikke endrer seg?

— Hvis koronarestriksjonene forlenges utover september, må det finnes nye arealer til masterstudentene, sier han.

Når UiO bevisst har valgt å legge seg på en konservativ linje, synes han det er rimelig å stille spørsmål til avgjørelsene om hvilke undervisningssituasjoner som bør fritas avstandskravet:

— Da åpnes det jo for at det er rom for å tolke den annerledes. Om de kan endre på det, er det kanskje noe de bør vurdere, sier Jacobsen.

Les også: Mobiliserer for livet

Oslomet tilrettelegger

Universitas har også vært i kontakt med Oslomet for å undersøke hvilke retningslinjer som gjelder for masterlesesaler der.

Utdanningsdirektør Håkon Solberg skriver i en e-post at det kun er i undervisning at avstandskravet er opphevet.

«Kapasiteten på lesesalsplasser blir normalt lavere når det er avstandskrav, men det kommer blant annet an på lokalene, i tillegg er presset på masterlesesalplasser normalt størst i vårsemesteret før ordinære frister for å bli ferdig med oppgaven.»

Han skriver videre at de tilrettelegger for masterlesesaler innenfor gjeldende smittevernsregler og lokalene de har tilgjengelige.

Les også: Afgha­ni­stans studenter vet ikke hva framtiden bringer

Powered by Labrador CMS