Etterlyser leseplasser: Marion Belsvik, Hugin Dyre Jacobsen og Jake Ference mener det er uholdbart at det ikke er tilrettelagt egne leseplasser for masterstudenter.

Studenter raser mot mangel på lesesalplasser

Masterstudenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet opplever stadig et fravær av lesesalplasser. Nå stiller de krav til fakultetet. – Det er ikke greit sånn det er nå, sier studentleder.

Publisert Sist oppdatert

Tiden går, men mangelen på leseplasser består. Universitas har tidligere skrevet om oppussingen av Eilert Sundts hus som har blitt kritisert av både studenter og ansatte. Fellesnevneren er at oppussingen rammer studentene hardt.

– Eilert Sundts hus er et sted der masterstudenter har oppholdt seg, lest og snakket sammen. Mens oppussingen har pågått, har ikke studentene fått et godt nok alternativ til å dekke disse behovene, sier Marion Belsvik (21). Hun er nestleder i Studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultetet (SVSU).

SVSU har tidligere tatt til orde for at universitetet må legge til rette for bedre fasiliteter for fakultetets masterstudenter. Der ansatte ved fakultetet oppholder seg i midlertidige lokaler på Ullevål stadion og i Nydalen, er masterstudentene først og fremst tildelt en egen lesesalsavdeling i bygget.

Belsvik opplyser at masterstudentene også skal ha mulighet til å ta i bruk mindre lesesaler og kollokvierom på Det humanistiske fakultet. Hun har imidlertid ikke hørt om noen som har fått tilgang ennå.

Les også: Kronisk syk student kan bli kastet ut av SiO

Har ikke tilgang

Selv om masterstudentene har tilgang til de samme bibliotekene og lesesalene som bachelorstudenter ved universitetet, mener likevel flere masterstudenter at tilgang til egne lesesaler og -rom er kritisk. Blant dem er Jake Ference (22), som går master i sosialantropologi.

– På mitt studieprogram har vi ikke tilgang til rommene som vanligvis brukes. Nå må vi bruke auditorier eller biblioteker som alle andre studenter også kan bruke. Det ville vært fint å slippe å bekymre seg for om man finner ledig plass et sted, sier Ference.

– Nå har vi masterstudenter som aldri har hatt og sannsynligvis aldri kommer til å ha egne lesesalsplasser

Jake Ference, masterstudent

Han forteller at han ikke har fått tilgang til rommene på HF.

– Jeg og to medstudenter dro dit et par dager senere. Da vi kom dit, lot det seg ikke gjøre å reservere rommet. Verken systemet eller adgangskort fungerte. Vi presenteres for løsninger som ikke virker.

Videre problematiserer han at oppussingsperioden er utvidet. I utgangspunktet skulle B-blokka stå klar til bruk igjen til høstsemesteret neste år, men det har blitt forskjøvet til årsskiftet.

– Nå har vi masterstudenter som aldri har hatt og sannsynligvis aldri kommer til å ha egne lesesalsplasser. Det er en ressurs som vi er ment å ha, som har blitt tatt fra oss. Det er superfrustrerende.

Krever løsninger

Leder i SVSU Hugin Dyre Jacobsen (22) er enig med Belsvik og Ference i at mangelen på lesesalsplasser er et stort problem. På samme tid er han tydelig på at det alene ikke favner hele problemstillingen.

– Masterstudentene har ikke tilgang på arealer hvor de kan møtes og danne forskjellige fellesskap. Arealene utgjør en viktig del av studieløpet, både i møte med andre studenter og vitenskapelig ansatte.

SVSU sendte derfor et notat bestående av krav og løsningsforslag til fakultetsledelsen forrige fredag. Ifølge Belsvik må det etableres skikkelige og forutsigbare lokaler for masterstudentene.

– Helt konkret har vi bedt om bedre tilgang til for eksempel seminarrom og læringssenteret, som kan brukes til samtaler mellom vitenskapelig ansatte og studenter, eller mellom studenter.

Belsvik forklarer at de vitenskapelige ansatte har fasiliteter som er lite egnet til å ta imot studenter for samtaler med et faglig innhold.

Les også: Demon­strerte for økt studie­støtte: Ny regjering vil ikke imøtekomme studentens krav

Et make or break moment

Jacobsen sier til Universitas at SVSU har gitt fakultetsledelsen til slutten av måneden til å vise konkret handling. Dersom de ikke ser resultater, vil de ta saken til fakultetsstyret — fakultetets øverste organ.

– Vi kommer til å gjøre alt som står i vår makt for å få gjennomslag for kravene, eller å få fakultetsledelsen til å sitte igjen med en så dårlig følelse som overhodet mulig, sier Jacobsen og fortsetter:

– Det er ikke greit sånn det er nå. Vi har kommet med konkrete krav og en konkret tidsfrist, så nå har vi noe å følge opp. Vi har også en plan for hvordan vi skal eskalere det videre. Dette er et make or break moment.

Les også: Nedgangstider for studentpubane: – Dei nye studentane veit ikkje at me finst

Fakultetet svarer

Direktør på SV-fakultetet Gudleik Grimstad forteller at fakultetsledelsen har god kontakt med SVSU, og at de skal få svar fra dem innen tidsfristen de har satt. Han opplyser at fakultetet er opptatt av å flytte forskningsmiljøene som studentene etterlyser, tilbake til Eilert Sundts hus, så fort oppussingen er ferdig.

«Dessverre har det ikke vært mulig å finne egnede lesesal- og pausefasiliteter for studenter i de midlertidige lokalene som er stilt til rådighet. Fakultetet er klar over at spesielt masterstudentene savner et fast miljø å arbeide i», skriver han til Universitas i en e-post.

Han bekrefter at lesesal E i Eilert Sundts hus samt lesesalplasser i Niels Treschows hus er forbeholdt masterstudentene, og at denne ordningen vil gjelde så lenge rehabiliteringen pågår. Alle masterstudenter skal ha tilgang til disse lesesalene med studentkort, og kan ikke forklare hvorfor enkelte ikke har tilgang.

«Etter at avstandskravet ble fjernet kan fakultetet nå tilby totalt 134 masterlesesalplasser, hvilket heldigvis kun er 18 færre plasser forbeholdt masterstudenter sammenliknet med før oppussingen startet», skriver han.

Han opplyser at seminar- og kollokvierom som har vært stengt grunnet korona, har også åpnet igjen for studenter. Læringssenteret vil åpne om kort tid.

– Masterstudenter har jo tilgang til lesesaler og biblioteker slik som andre studenter. Stiller studentutvalget rimelige krav?

– Masterstudenter skal skrive, jobbe over lengre tid og avslutte sitt studium. Vi jobber for at det fortsatt skal være masterleseplasser i fagmiljøene våre. Der er vi ikke akkurat nå, men målsetningen er å få det til i Eilert Sundts hus, når det er ferdig oppusset, sier han senere over telefon til Universitas.

På spørsmål om han er enig med SVSU-leder Jacobsen om det er rett og rimelig at fakultetsledelsen burde føle seg dårlig, har han ingen kommentar.

Powered by Labrador CMS