Mye folk: Studenter og medlemmer av DNS møtte opp for å avgjøre Chateau Neufs skjebne.

Studentene har avgjort skjebnen til DNS: Flytter IKKE fra Chateau Neuf

I 2015 ville Det Norske Studentersamfund (DNS) flytte fra Chateau Neuf. I kveld bestemte studenter for at de ikke ville flytte likevel.

Publisert Sist oppdatert

Chateau Neuf gjennom 64 år

 • 1953: Daværende DNS-leder Jan P. Syse nedsetter en huskomité for å planlegge et studenthus i Oslo.
 • 1960: Det bestemmes at det skal bygges på tomten i Slemdalsveien på Majorstua.
 • 1963: Tidligere stortingspresident C.J. Hambro legger grunnsteinen til Chateau Neuf.
 • 1970: Bygget blir ferdigstilt.
 • 1973: DNS flytter inn i det nye bygget.
 • 1998: DNS selger Chateau Neuf til UiO.
 • 2006: Omfattende oppussing til 2,5 millioner vedtas.
 • 2008: Thalia Teater flytter ut. Studentersamfundet disponerer nå hele bygningen.
 • 2014: En komité nedsettes for å se etter alternative lokaler for foreningen.
 • 2015: Generalforsamlingen vedtar at DNS ønsker å finne nye lokaler.
 • 2016: Huskomiteen nedsettes for å jobbe langsiktig med flytteprosjektet.
 • 2017: DNS´ hovedstyre foreslår å skrote flytteplanene før huskomiteen har ferdiggjort sitt arbeid.

Det er et bokstavelig talt kokende inneklima idet over 140 studenter er samlet i Lillesalen på Chateau Neuf onsdag kveld.

Studentene sto ovenfor et av husets viktigste valg den siste tiden: Skal Chateau Neuf, etter 44 år i utkanten av Majorstua, fortsette arbeidet med et nytt studenthus i St. Olavs gate 32? Eller skal de satse på å bli værende i betongkolossen som har blitt kritisert i lengre tid?

Svaret er: Huskomiteens arbeid avsluttes og Chateau Neuf skal ikke fortsette arbeidet med å flytte til St. Olavs gate 32.

97 personer stemte for å legge ned huskomiteen. Voteringen skjedde skriftlig etter ønske om hemmelig votering fra salen.

Utelukker ikke ny prosess

Leder Trygve Haaland kunne puste lettet ut etter medlemsmøtet ga han og styret medhold i at huskomiteens arbeid måtte avsluttes.

– Jeg er glad for at vi kan legge St. Olavs gate 32 dødt som et alternativ, sier Haaland til Universitas.

Han utelukker ikke muligheten for at Chateau Neuf vil se på nye steder å flytte til i nærmeste fremtid.

– Hvis det kommer et forslag om å flytte Chateau Neuf til byen, så sier vi ikke nødvendigvis nei, så lenge vi kan kopiere dagens Chateau Neuf med dagens tilbud. Det var det ikke plass til i St. Olavs gate 32, mener Haaland.

Dette skjedde før møtet: Full forvirring før skjebnevalget ved DNS

– Det handler om å ikke brenne livbåtene

I forkant av voteringen var det en større debatt med innledninger fra de to motpolene i saken. Trygve Haaland mener at St. Olavs Gate 32 ikke egner seg, og peker på at Majorstua og nedre Blindern har et stort potensiale. I tillegg har lokalene her større muligheter, mener han. UiO skal også bygge flere bygninger i nedre Blindern.

– Vi kommer bare til å flytte problemene vi jobber med her på Majorstua ned til St. Olavs gate 32. Dessuten er St. Olavs gate fredet både på innsiden og utsiden.

Huskomitéen er også tilstede for å kommentere flyttesaken under møtet. Leder Thomas Evensen påpeker at de ikke har hatt mulighet til å utrede prosessen ferdig.

– For det første har de eneste med byggfaglig kompetanse anbefalt Chateau Neuf å flytte. For det andre sier den eneste formelle uttalelsen om Neuf fra UiO at de ikke vil putte særlig mer penger i bygget uavhengig a flytting eller ikke, men de vil bistå ved en flytteprosess. I tillegg er det for tidlig å friskmelde DNS’ økonomi. Konklusjonen DNS-ledelsen har tatt er meget prematur, sier Evensen.

Huskomitéen forteller også at Riksantikvaren har uttalt at det finnes fleksibilitet i fredningsvedtaket. Komitéen vil gjøre ferdig sitt arbeid før et endelig vedtak fattes.

– Det handler om å ikke brenne livbåtene før skipet er flytedyktig, sier Evensen.

Det er bedre å avslutte prosjektet nå og heller fokusere på Chateau Neuf

DNS-leder Trygve Haaland.

Het debatt

Flere medlemmer, både tidligere og nåværende, kaster seg inn i debatten. Samtidig som enkelte melder seg til debatt foran medlemmene, så raser debatten på Twitter og storskjerm i bakgrunnen.

Påstander mot påstander, om kapasitet, fredning, muligheter og økonomi, sendes mellom de to sidene av debatten. Den ene siden påstår noe, den andre siden avviser det, og det er vanskelig å holde oversikt over hva som er korrekt og ikke.

Ikke kapasitet nok

Ett av de mest sentrale argumentene i debatten for å legge ned huskomiteen, er at St. Olavs gate ikke vil ha like stor kapasitet for alle foreningene i DNS og for møter over 250 personer. Et annet er at flytteplanene tar ressurser og skaper støy for dagens medlemmer på huset.

– Vi som er aktive på huset i dag, vi er usikre på hva fremtiden er. Vi sitter med dette mulige vedtaket om å flytte til et kontorbygg nede i byen og vi hører det stadig fra andre. Det er støyen. Det henger over oss som en grå sky, sier leder Trygve Haaland, og viser til at det gjør det vanskelig å søke ekstern støtte for å bidra til spleiselaget med Universitetet i Oslo.

Huskomiteen – i all hovedsak representert ved Thomas Evensen og Karl Kristian Rådahl Kirchhoff i debatten – mener mange av argumentene mot flytting ennå ikke er avklart i deres arbeid, og oppfordrer medlemsmøtet til å stemme mot styrets innstilling.

– Slik at dere i fremtiden kan ta en veloverveid avgjørelse når et forprosjekt foreligger og spørsmålet om finansiering er avklart, sier Evensen i hans første saksinnlegg.

Ett av medlemmene mener flyttingen av Chateau Neuf vil være å foretrekke, og at det vil bli vanskelig å gi det nåværende bygget et godt rykte.

– Selv om du setter leppestit på en gris, så er det fortsatt en gris, sier et tilfeldig medlem av DNS.

Og slik går debatten før det hele blir avsluttet med et vedtak:

Det Norske Studentersamfund legger ned huskomiteen.

Powered by Labrador CMS