Makt: Alle disse utøver betydelig makt i student-Oslo.
Makt: Alle disse utøver betydelig makt i student-Oslo.

Oslos mektigste studenter: Plass 10-4

Dette er tredje del av Universitas' kåring av de 30 mektigste i student-Oslo.

Publisert Sist oppdatert
Foto: Øyvind Aukrust
Foto: Øyvind Aukrust

Dette er maktkåringen: Slik har vi jobbet

Første del: Plass 30-21

Andre del: Plass 20-11

Pallen: 3. plass, 2. plass(9) og 1. plass(10)

10. Heidi Bang

Foto: Øyvind Aukrust
Foto: Øyvind Aukrust

Alder: 25

Roller: Universitas-journalist og sentralstyremedlem i NSO

Heidi Bang har vært i gamet lenge og har en CV de fleste studentpolitikere bare kan drømme om: Hun har hatt verv i blant annet NSO, DNS, Universitas, Kulturhistorisk museum, UiO, forskningskomiteer, Studentparlamentets Arbeidsutvalg og A-lista ved UIO. Hun er videre en av få studentrepresentanter som har gjort inntrykk på resten av universitetsstyret, forteller en sentral kilde. Nettverket hennes er stort og bredt, men Bang kan også krangle og få seg fiender. Om det er som «Do-Heidi», som så og si alene innførte kjønnsnøytrale toaletter på UiO, eller som kommentator i Universitas, har Bang flere ganger bevist solid evne til å sette dagsorden.

PS: Heidi Bang er en del av gruppen bak maktprosjektet og har ikke deltatt i vurderingen eller plasseringen av seg selv.

Les mer: Dette er maktkåringens ekspertpanel

9. Rune Keisuke Kosaka

Foto: Øyvind Aukrust
Foto: Øyvind Aukrust

Alder: 28

Rolle: Leder i Studentparlamentet ved HiOA og representant i Velferdstinget.

Den nyvalgte studentparlamentslederen ved HiOA er et av navnene som oftest nevnes i kildeintervjuene våre. «Jeg skjerper alltid ørene når Rune snakker,» sier én. I løpet av sine tre år i studentpolitikken ved HiOA og Velferdstinget har Kosaka rukket å bygge seg et bredt nettverk; og når han først blir nevnt er det nesten alltid med positivt fortegn. En lederstilling i studentparlamentet ved HiOA gir imidlertid begrenset ressursmakt, og han har ikke markert seg som spesielt synlig for den gjennomsnittlige student. Han er nok heller ingen meningsentreprenør, men heller en respektert og trygg støttespiller. Likevel er Kosaka en markant figur som det lyttes til innad i studentpolitikken, og har utvilsomt potensialet til å øke sin innflytelse i tiden som kommer.

Forvirret? Dette er studentpolitikken og så mye koster den

8. Vetle Bo Saga

Foto: Øyvind Aukrust
Foto: Øyvind Aukrust

Alder: 25

Rolle: Studentrepresentant i SiOs hovedstyre

Saga har hatt kort fartstid i SiOs hovedstyre, men kom i fjor rett inn som styrets nestleder. «Vetle er blant de ferskeste i SiO-styret, og har antakelig mindre erfaring og ballast til å dominere i styret,» forteller en tidligere studentleder i Oslo. En kilde fra SiO understreker konsensuskulturen i styret, som ferskingen Saga neppe vil utfordre. Samtidig spekuleres det i om Saga blir SiOs neste styreleder fra nyttår, som vil gi han et betydelig posisjonsløft. Vetle er klart mer synlig enn andre i SiO-styret, og har nettverk som strekker seg utenfor studentlivet og inn i Arbeiderpartiet og AUF. Han har også vært politisk rådgiver i Velferdstinget. Igjen må det nevnes at mange med kjennskap til SiO betviler hvilken makt studentene egentlig har i møte med Lisbeth Dyrberg og administrasjonens lange erfaring.

Knut Oseid kommenterer: Maktens indre sirkler

7. Elisabeth Holien

Foto: Øyvind Aukrust
Foto: Øyvind Aukrust

Alder: 21

Rolle: Leder av Velferdstinget (VT)

«Elisabeth tør å si ifra. Det er gøy med fire damer i toppen av Velferdstinget med ulike meninger, og som kan fremstå som kompromissløse», forteller en kilde fra VT. Til tross for kort tid i studentpolitikken skilte Holien seg ut som en lederkandidat i vår. Og i likhet med sin forgjenger og kompis Aleksander Gjøsæter har hun bakgrunn fra Telemark og AUF. «Noen ganger er det en litt for åpen nepotisme», sier en annen kilde fra Velferdstinget. Som VT-leder har hun formell og uformell tilgang til SiO-styret, blant annet gjennom lunsjmøter med SiO-administrasjonen og styremedlemmene. VT skal være en vaktbikkje for pengebruken i SiO, men er likevel svært sårbare for påvirkning, mener mange. «Folk er ikke alltid opplyst og får bare utdelt halvparten av kortene på bordet av SiO», forteller en aktiv studentpolitiker. «VT-erne ønsker seg karriere. De var ofte veldig ukritiske på vegne av studentene overfor SiO», forteller en kilde med erfaring fra SiO. I en alder av bare 20 år har hun likevel rukket å sitte i Telemark fylkesting, ledet fylkeslaget i AUF og vært politisk rådgiver i Velferdstinget. Nå tar hun to bachelorgrader ved UiO. I møte med SiO gjenstår det å se om Holien velger å prioritere karriere eller studentene.

6. Ådne Hindenes

Foto: Øyvind Aukrust
Foto: Øyvind Aukrust

Alder: 26

Rolle: Studentrepresentant i SiOs hovedstyre

Ådne omtales av mange som en «ressurssterk» og «spesielt flink» pamp. Han sitter på mye detalj- og sakskunnskap, og kjenner sektoren kanskje best blant våre kandidater. Kilder som kjenner godt til SiO bekrefter at slik kompetanse kan gjøre styremedlemsposisjonen minst like mektig som styrelederen, som han har fulgt og jobbet med i mange år før SiO. I tillegg til å ha sittet i snart to år i SiOs hovedstyre sitter han i andre styrer i SiO-maskineriet. Hindenes har et bredt nettverk både i og utenfor student-Norge, blant annet gjennom Arbeiderpartiet. Det er heller ingen ulempe å være gift med NSOs nylig avgåtte leder Marianne Andenæs. Han er ikke den synligste, men er en klar maktfaktor i studentlivet gjennom nettverk, posisjon, definisjonsmakt og erfaring i student-Norge.

Fikk du med deg denne? Privatskolenes hevn under årets NSO-valg

5. Jens Lægreid

Foto: Øyvind Aukrust
Foto: Øyvind Aukrust

Alder: 23

Roller: Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Som UiO-studentenes aller øverste leder er Jens Lægreid en av Oslos mektigste studenter. «Han kommer til å ha mye innflytelse fordi han deler mange av de samme tankene som Svein Stølen,» mener en sentral kilde i studentlivet. Selv om vervet hans er viktig, satte studentpolitikeren Lægreid fra Grønn Liste dagsorden lenge før han ble valgt som leder. En viktig sak var fotballbanesaken, der Lægreid og Grønn Liste var med på å få Velferdstinget til å snu. Selv om Studentparlamentet råder over små summer, er Lægreid godt posisjonert på UiO; spesielt hvis stemningen mellom studentlederen og rektor fortsetter å være like god som den har vært.

4. Birk Tjeldflaat Helle

Foto: Roar Bye Blåsmo-Falnes
Foto: Roar Bye Blåsmo-Falnes

Alder: 22

Rolle: Redaktør i Universitas

Navnet Birk Tjeldflaat Helle er kanskje ikke på alles lepper, men blekka han gir ut er en institusjon i studentlivet i Oslo, samt medienorge. Universitas setter dagsorden, provoserer og engasjerer, og har makt til å velge hva og hvem som får slippe til i spaltene. «Tassen» har flere ganger skrevet saker som har ledet til direkte konsekvenser. Rasisme-saken på UiO, elendige arbeidsforhold og guffen kantinemat på SiO er eksempler på studentavisens evne til å endre mange menneskers hverdag. Studentledere er riktignok uenige om hvilken påvirkningsmakt studentmediene egentlig har, særlig på de mindre institusjonene, mens andre mener «Tassen» står helt sentralt. Mange i Universitas er også aktive studenter med nettverk langt inn i ulike studentmiljøer og en fot i større mediebedrifter. Helles avis utspiller helt klart en sentral maktfaktor i Oslos studentliv.

Powered by Labrador CMS