Mektige: Alle disse studentene har kommet inn på Universitas' topp 30-liste over mektige studenter.

Oslos mektigste studenter: plass 21-30

Dette er første del av Universitas' kåring av de 30 mektigste i student-Oslo. Neste uke kommer 20. – 11. plass.

Publisert Sist oppdatert
Jeanette Viken

Bakgrunn: Dette er Universitas' maktkåring og slik har vi jobbet

Dette er Oslos mektigste studenter: Plass 20-11

21. Jeanette Viken

Alder: 29

Rolle: Nestleder i Velferdstinget

Jeanette Viken

«Jeanette er en lojal soldat og den perfekte nestlederen. Hun kommer ikke til å stjele rampelyset fra Velferdstingets leder Elisabeth Holien», forteller en tidligere studentleder. Likevel har hun «de rette kvaliteter» som skal til for å gjennomslag, sier en tidligere kollega. Viken har vært aktiv student lenge, blant annet som leder av Realistforeningen og i styret til Studentersamfundet. Hun kommer altså inn i rollen som Velferdstingets nestleder med et sterkt nettverk og høy pampefaktor. Biologen Viken er likevel omtrent usynlig for dagens studenter – hun har knapt uttalt seg offentlig i en eneste sak, i motsetning til andre i Velferdstingets arbeidsutvalg. Hun kommer neppe til å være den som roper høyest det neste året, men først og fremst hun som spiller lederen Elisabeth Holien god.

22. Kristine Berg Heggelund

Alder: 22

Rolle: Universitetsstyrerepresentant for studentene på UiO

Kristine Berg Heggelund

Heggelund var en nokså ukjent studentpolitiker fra den anonyme Samfunnsviterlista, da hun i våres gjorde hoppet over til A-lista, og sikret seg en plass ved bordet til ledelsen på UiO. Hun er også internasjonalt ansvarlig ved Studentparlamentet ved UiO. Det sies at studentenes innflytelse på rektor og resten av universitetsstyret er svært personavhengig. Siden studentene bare har vervet i ett år mens resten av styret blir valgt for en fireårsperiode, er det lett å bli en lettvekter. Til nå har ikke Heggelund vist seg som en spesielt definerende person, til tross for noen solide år i studentpolitikken, forteller kilder. Heggelund er kanskje eksempelet på at man ikke trenger å rope høyest for å få posisjon. Men om hun blir rektor Stølens rådgiver eller lakei, gjenstår å se.

23. Henrik Paulsen Mandelid

Alder: 25

Rolle: Universitetsstyrerepresentant for studentene på UiO

Henrik Paulsen Mandelid

I likhet med sin kollega Heggelund i universitetsstyret er ikke Mandelid en studentpolitiker som er kjent for de spisseste albuene. Det kan bli en utfordring i møte med rektor og resten av styret for det tungrodde UiO-byråkratiet. Men det han eventuelt mangler av spisse albuer tar han trolig igjen på kunnskap og erfaring. Mandelid hadde bare et halvt års erfaring fra listepolitikken på UiO da han, til manges overraskelse, ble valgt inn på fulltid i Studentparlamentets arbeidsutvalg før sommeren. Han ble vervet inn i Liberal liste av daværende Studentparlamentsleder Hans Christian Paulsen, etter lang fartstid fra styre og stell på SV-fakultetet. Denne erfaringen må veie tungt, siden parlamentet har tiltrodd ham ansvaret for økonomien, i tillegg til det høythengende styrevervet. Det gjenstår likevel å se hvilken rolle han inntar i universitetsstyret.

24. Tonje Lilaas Larsen

Alder: 28

Rolle: Daglig leder Juss-Buss

Tonje Lilaas Larsen

Tonje Lilaas Larsen er ikke et kjent navn for mange, men som daglig leder for Juss-buss har Larsen ansvaret for det som kanskje er jusstudentenes viktigste organisasjon. Juss-buss er en svært attraktiv praksisplass på jussen, som hjelper vanskeligstilte personer med gratis rettshjelp. Selv om Larsen først og fremst har det administrative ansvaret, er hun også Juss-Buss’ og de svakerestilte personene de jobber for sin stemme i offentligheten. Organisasjonen har vist seg som en handlekraftig gruppe med kompetente studenter, spesielt etter fjorårets «knebleklausul-kampanje», da Justisminister Anders Anundsen ønsket å kutte støtte til organisasjoners rettspolitiske arbeid. Juss-buss ledet en vellykket medie- og mobiliseringskampanje og fikk til slutt overkjørt Anundsens «knebling», til stor jubel i jusmiljøet.

25. Tobias Drevland Lund

Alder: 21

Rolle: Medlem i Studentparlamentet ved UiO for Venstrealliansen

Tobias Drevland Lund

«Tobias har mye makt. Det er underholdende å høre ham snakke – han er jo politiker,» forteller en kilde i Studentparlamentet ved UiO. Drevland Lund er en sentral figur i Venstrealliansen, som er den største lista på UiO. Han har et stort nettverk på venstresida i studentpolitikken, samtidig som han er god til å få venner på tvers av ideologiske skillelinjer. 21-åringen har også gjort seg bemerket utenfor studentpolitikernes sandkasse, som nestleder i Rød Ungdom og representant i kommunestyret i Kragerø. Det er kanskje her han har utviklet taleevnene sine, som trekkes fram som en av Drevland Lunds viktigste egenskaper. Han nevnes av flere som en som har mye å bidra med, og er beviset på at du kommer langt i studentpolitikken ved å være godt likt.

26. Trygve Monclair Bøe

Alder: 24

Rolle: Leder av valgkomiteen i Velferdstinget

Trygve Monclair Bøe

Monclair Bøe sitter for øyeblikket på inngangsbilletten til å kontrollere milliardene i SiO. Som leder av valgkomiteen i Velferdstinget avgjør han hvem som er mest egnet til å representere Velferdstinget i en mengde verv. Viktigst av alt – valgkomiteen innstiller på hvem som bør bli studentrepresentanter i SiOs hovedstyre. Derfor er dette mannen karrierekåte studentpolitikere bør drikke øl med. Monclair Bøe er et kjent navn i studentpolitiske kretser etter et år som kommunikasjonsansvarlig i Velferdstingets arbeidsutvalg. Han er godt likt; én kilde omtaler ham som «tillitsvekkende», og sier at han «er nøytral og driver ikke mye med egen politikk, kontra mange andre». Siden han først og fremst åpner dører til makt for andre er det i stor grad ham selv som avgjør hvor stor innflytelsen hans skal være.

27. Olav Event

Alder: 25

Rolle: Leder for arbeidsutvalget ved Westerdals ACT

Olav Event

Bare en måned etter at han begynte å studere ble Event studentleder ved Westerdals, og to og et halvt år senere holder han fremdeles koken. Han er godt integrert i eget studiemiljø, og har stor innflytelse for hvilke saker som tas opp med ledelsen. Samtidig har han kontakter i studentpolitiske miljøer utenfor sin egen institusjon, og har tilbragt mye tid i Velferdstinget. Blant annet sitter han i valgkomiteen til Velferdstinget og styret til Radio Nova. Selv om han kan bli ansett som en «lat, uforberedt og en stille studentleder fra Westerdals,» er Event likevel ikke en mann man bør undervurdere. Det innflytelsesrike nettverket av studentpolitikere fra privatskolene har bevist at de kan være en formidabel maktfaktor, blant annet på NSOs landsmøte.

28. Eivind Langøigjelten

Alder: 22

Rolle: Leder for Studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eivind Langøigjelten

Høyskolen Kristianias studentleder er nok mest kjent blant sine egne. «Hvem er det?» spør en profilert studentleder. Som leder for den fjerde største utdanningsinstitusjonen i Oslo representerer Eivind Langøigjelten nesten 7000 studenter. Studentunionen forvalter også et overraskende stort budsjett, med mye innflytelse over det lokale kulturtilbudet for studentene. Men til tross for en plass rundt bordet i Velferdstinget har Langøigjelten og Høyskolen Kristiania glimret med sitt fravær. Han nevnes én gang av Universitas kilder, og er usynlig i mediene. Studentlederen ved Kristiania vil alltid være en sentral person lokalt, men Langøigjelten har ikke brukt denne posisjonen til å utøve sin innflytelse utenfor eget lærested.

29. Cecilie Kappelslåen

Alder: 23

Rolle: Leder av OSI

Som fersk styreleder for Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI) har Cecilie Kappelslåen innflytelse over idrettshverdagen til 3400 studenter. Sport og trening er viktig for mange, og OSI viste forrige semester at de er i stand til å rope høyt og gjøre seg bemerket overfor både SiO, Velferdstinget, lokalpolitikere og studentmediene i fotballbanesaken. Dermed har de vist at de har «baller» og fortsatt relevante for studentene. Samtidig virker Kappelslåen selv å ha et begrenset nettverk utenfor idrettsmiljøet, og OSIs rykte blant mange studentpolitikere med sans for ro og orden er heller frynsete. Siden Kappelslåen er ny i rollen er det også uklart om hun vil klare å følge opp forrige styreleders imponerende kamp for fotballbanene. Uansett vil en lederstilling i studentidretten i seg selv medføre liten innflytelse totalt sett.

30. Idun Kløvstad

Alder: 25

Rolle: Formann av Realistforeningen

Idun Kløvstad

Realistforeningen er kanskje foreningen som skaper mest studentkultur på sitt fakultet på Blindern, og former det sosiale livet på campus for mange ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat) ved UiO. Realistene er kjent for sitt tette og velfungerende studentmiljø på MatNat. Det sies også at veien er kort mellom foreningen og ledelsen på fakultetet, som kan gi realistene mange fordeler. I tillegg til den effekten de har på studentmassen med arrangementene sine kan Kløvstad skryte på seg å være leder for et hundretalls frivillige. Samtidig skal det sies at Kløvstad neppe sitter med stor innflytelse på egenhånd som leder, siden ansvaret er spredd over mange ledd i en slik organisasjon. Kløvstads innflytelse strekker seg ikke utenfor fakultet, men der er den til gjengjeld betydelig.

Forvirret? Dette er studentpolitikken og så mye koster den!

Les også: Dette er ekspertpanelet bak kåringen

Kommentar: Mange studentledere tror de har makt. Det har de ikke nødvendigvis

Powered by Labrador CMS