ØKT STUDIELÅN: Som følge av en saksbehandlingsfeil ved UiO får Bendik Thun økt studielånet sitt med over 30 000 kroner.

UiO-feil førte til utsatt master for Bendik (25):

– Blir et år uten innhold

Saksbehandlingsfeil fra SV-fakultetet førte til utsatt studieløp og et ufrivillig friår for Bendik (25).

Publisert Sist oppdatert

– UiO er et byråkratisk monster, sier Bendik Thun.

Før sommeren gikk han siste semester på en bachelor i statsvitenskap ved Det samfunnsvitenskapelig fakultetet (SV).

– Jeg har ikke telling på hvor mange ganger jeg har måttet gjenfortelle denne historien til nye personer over telefon eller e-post fordi man bare blir sendt frem og tilbake mellom folk som en kasteball, fortsetter han.

I vår søkte han om utsatt eksamen i internasjonal miljø og ressurspolitikk (STV2250) og politisk filosofi (STV2110).

– Jeg leste at alle studenter kunne søke om utsatt eksamen på grunn av korona, så jeg søkte, forteller Thun.

Allerede dagen etter fikk han bekreftelse fra fakultetet om at utsettelsen var innvilget. Informasjon om eksamen i STV2250 kom som normalt, men informasjonen om STV2110 uteble. Da han etter en stund etterlyste mer informasjon viste det seg at det hadde blitt gjort en feil.

Studenter ved SV-fakultetet frustrert – Man mister lysten til å fortsette på UiO

Forvekslet emnekoder

«Her hadde jeg dessverre forvekslet emnekoder ja og meldt han til stv2250 og ikke stv2110. Det er jo veldig synd da utsatt stv2110 (...) var i dag og en møtte og leverte», skriver den ansvarlige ved SV-fakultetet, i en e-postutveksling Universitas har fått innsyn i.

Thun forteller at han hadde søkt masterstudier i Ås, Bergen og Stavanger, i tillegg til UiO, men fordi STV2250 ikke ble godkjent innen opptaket, fikk han ikke studieplass.

– UiO kunne snudd seg rundt og stelt i stand en eksamen før sommerferien. Det hadde ikke krevd så mye arbeid fra dem uansett, ettersom det var snakk om hjemmeeksamen, sier han.

To uker etter at Thun etterlyste informasjon fikk han løsningen fra UiO: En ny utsatt eksamen i august. Omtrent en måned etter masteropptaket ved de fleste universiteter. Dermed må han vente til neste år før han kan søke på nytt.

– Det er veldig kjipt at jeg ikke fikk startet på master. Sånn som året har blitt nå, så blir det et år uten innhold.

Det som er forskjellen når det gjøres sånn feil er at det ikke har noen konsekvenser for UiO, men det har mange konsekvenser for studentene

Bendik Thun, UiO-student

– Kan kreve erstatning

Nå tar Thun enkeltemner for å forbedre snittet og venter på at han kan søke master på nytt. Det betyr minst 33.687 kroner i økt studielån og ett år utsatt start på karriere og arbeidsliv.

– Man kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av forsinket skolegang. Denne type skade nyter erstatningsrettslig vern, sier Morten Kjelland, professor ved Det juridiske fakultet på UiO.

Kjelland understreker at dette gjelder som et generelt prinsipp innen erstatningsretten og at han ikke kan uttale seg om den konkrete saken. Forutsetningen er at det er etablert et erstatningsansvar, for eksempel basert på arbeidsgiveransvar eller det generelle uaktsomhetsansvaret.

– Det kan være at skadelidte får et forsinket utdanningsløp og kommer senere ut i arbeidslivet, og dermed går glipp av en arbeidsinntekt han eller hun ellers ville fått, tilføyer han.

Kjelland avslutter med å si at det er skadelidte som har bevisbyrden og derfor må bevise at vilkårene for erstatningsansvar foreligger, deriblant at det vil er påført et økonomisk tap.

Les også: UiO med nytt grønt studietilbud

Refser UiO

Thun etterlyser nå bedre rutiner fra UiO og mener saken kunne vært håndtert langt bedre.

– Det er UiO som sitter på definisjonsmakten, så det er i grunn veldig lite man kan gjøre når det går gærent. Det som er forskjellen når det gjøres sånn feil er at det ikke har noen konsekvenser for UiO, men det har mange konsekvenser for studentene, sier han.

På spørsmål fra Universitas svarer Anne Julie Semb, dekan ved SV-fakultetet, at de ikke har anledning til å uttale seg om enkeltsaker i pressen.

– Generelt kan jeg si at vi gjør vårt ytterste for at studentene skal få god og korrekt informasjon, og vi arbeider kontinuerlig for å kvalitetssikre våre rutiner slik at feil ikke oppstår, skriver hun i en e-post.

Man kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av forsinket skolegang

Morten Kjelland, UiO-professor

– Kunne gjort ting bedre

I e-postutvekslingen Universitas har fått tilgang til går det frem at den ansvarlige saksbehandleren mener Thun selv burde ha oppdaget feilen i rimelig tid og tatt kontakt.

«I første setning på brevet han fikk kort tid etter 11/5 står det jo stv2250 og ikke stv2110», skriver den ansvarlige ved SV-fakultetet.

Det påpekes også at dato og tidspunkt for utsatt eksamen publiseres i Studentweb senest 14 dager etter ordinær eksamen, mens Thun tok kontakt først fire uker etter.

«Håper det ikke blir for store ulemper men hadde han var jo bare meldt til disse to dette semesteret og oppgave så synd han ikke oppdaget og tok kontakt før», avsluttes mailen.

– I den første mailen sto det at informasjon om utsatt eksamen ville komme senest to uker etter opprinnelig eksamensdato. Hvorfor tok du kontakt først fire uker etter?

– Jeg burde helt klart vært enda mer oppmerksom og telt dager fra da jeg fikk svar tilbake, men jeg regnet rett og slett ikke med at UiO kunne gjøre så grove feil, svarer Thun.

Student satt fast i 16.etasje i fem dager SiO-bolig med langvarig heistrøbbel

Powered by Labrador CMS