FORESLO UTSETTELSE: Øystein Fossbråten Wennersgaard fra Venstrealliansen syntes ikke innsynet i SiOs undersøkelse var tilstrekkelig til å ta informerte avgjørelser.

Studentene dom: SiOs kantiner er det dårligste av alle SiOs tilbud

Nå krever flere av Velferdstingets representanter mer åpenhet fra studentsamskipnadens side.

Publisert Sist oppdatert

– Det vi etterspør, er dypere innsyn i SiOs kundeundersøkelser for å kunne utforme mer hensiktsmessig politikk for mattilbudet, forteller en indignert Øystein Fossbråten Wennersgaard.

Under mandagens Velferdstingsmøte ble studentrepresentantene orientert om SiOs omdømme- og profilundersøkelse for 2017. Denne måler blant annet studentenes kjennskap til SiOs tilbud, og kundenes tilfredshet. Dette er data Universitas har søkt innsyn i tidligere, men som avisa er blitt nektet tilgang til. Når det gjelder kundetilfredshet, gjør blant annet SiO Athletica, barnehagetilbudet, og Karrieresenteret det godt, men aller nederst på listen finner man SiO mat og drikke.

Studentene som har besvart undersøkelsen rangerer nemlig SiOs mattilbud til 3.7 på en skal fra 1 til 6.

SiO kokkens siste oppvask: Slakter kvaliteten hos sin tidligere arbeidsgiver

Ville utsette

På møtet ble nye politiske retningslinjer for SiO Mat og Drikke diskutert. På bakgrunn av ny innsikt i studentenes tilfredshet ved tilbudet, skulle representantene diskutere oppdaterte retningslinjer for SiO Mat og Drikke. Venstrealliansens Øystein Fossbråten Wennersgaard stilte sammen med deler av UiO-delegasjonen forslag om å utsette saksbehandlingen i påvente av bedre innsyn i de lokale forskjellene mellom de ulike spiseriene.

– For å utforme hensiktsmessige retningslinjer for SiO mat og drikke behøver vi å vite hvilke spisesteder studentene er fornøyde med og hvilke de er misfornøyde med, sier Wennersgaard.

Denne informasjonen vil ikke SiO ut med, hverken til Velferdstinget eller Universitas.

Med knapp margin ble forslaget om å utsette behandlingen nedstemt.

For å utforme hensiktsmessige retningslinjer for SiO mat og drikke behøver vi å vite hvilke spisesteder studentene er fornøyde med og hvilke de er misfornøyde med

Øystein Fossbråten Wennersgaard

Les også: Studentflertallet vil oppheve SiO-monopolet

Foreslo å utsette saksbehandling

Selv om nesten halvparten av Velferdstinget ønsket mer informasjon om SiOs undersøkelser, rikker ikke samskipnaden seg.

– I SiO Mat og Drikke er tendensen at tilfredsheten er bedre hos de større serveringsstedene og på konseptstedene. Hos de mindre serveringsstedene er resultatene mer ujevne. Flere av serveringsstedene har svært få medarbeidere. Å ivareta våre ansatte er årsaken til at vi ikke går ut med tallene per sted, sier Vetle Bo Saga, styreleder i SiO.

Kommentar: –Knus SiO-monopolet

Portvokter: Styreleder i SiO, Vetle Bo Saga, har ingen planer om å gi innsyn.

– Ikke vår jobb

Linn Skyum, politikk- og medieansvarlig i Velferdstinget, peker på at uenigheten også omfattet hva som er Velferdstingets egentlig rolle ovenfor SiO.

– Velferdstinget er et politisk organ og har ikke instruksjonsmyndighet over SiO. Vi legger heller strategiske føringer. Det er ikke tradisjonelt vår jobb å legge oss opp i selve driften av tilbudene, bedyrer hun.

Powered by Labrador CMS