MILJØ-TAUS: Ole Petter Ottersen ville ikke svare på hvorfor de ikke har nådd miljømålene sine. Når Universitas purrer unnskylder han seg med at han sitter på flyet.

Fersk rapport: UiO stryker på egne miljømål

Flere studentledere er nå bekymret for om UiO tar klimaendringene på alvor.

Publisert Sist oppdatert
FLAUT: Olthuis sier det er viktig at UiO tar klimamålene på alvor slik at de ikke står i den samme pinlige situasjonen om fire år.

UiO har stor innflytelse i samfunnet, og med kunnskap så kommer ansvar

Kristine-Petrine Olthuis, studentpolitiker

For tre år siden lanserte UiO en miljøstrategi med tre mål de skulle klare innen 2016. Likevel er de milevis fra å klare målene, viser en fersk miljørapport fra universitetet.

Til tross for at både energiforbruket og universitetets klimautslipp skulle senkes, har de bare fortsatt å øke og ligger dermed på et høyere nivå enn i 2012. Kun målet om 50 prosent kildesortering er oppnådd.

– Hvis samfunnet skal komme noen vei til grønnere energi er det viktig at UiO tar et ansvar, og hvis de ikke klarer å nå klimamålene, så er ikke innsatsen deres god nok, sier Hans Christian Paulsen, leder av studentparlamentet.

Universitas har flere ganger skrevet om universitetets feilslåtte miljøsatsning. I fjor fikk satsningen hard kritikk av [UiOs egen miljørådgiver Torbjørn Bjønnes](1).

– Ordene er store, men det virker som handling er vanskeligere, sa han til Universitas i fjor høst.

Også studentleder Paulsen mener universitetets miljøstrategi er uambisiøs, og at UiO er ansvarlige for å ta klimautslippene på alvor. Han sier universitetet har et særegent forpliktet til å gjøre etiske investeringer for klima fordi de er en institusjon samfunnet ser opp til.

– Vi har et av Norges beste forskningsmiljøer for klimautslipp. Vi forsker på grønnere løsninger for samfunnet, men klarer ikke bli grønnere selv, sier han.

Rektor Ottersen om fjorårets rapport: -UiO har høye miljømålsettinger

Uoppfylt samfunnsansvar

Målene UiO har satt seg burde være et minimum for hva de klarer å oppnå, mener miljøansvarlig Kristine-Petrine Olthuis i Studentparlamentet.

– Som en kunnskapsorganisasjon må vi være villige til å gå foran som et godt eksempel. UiO har stor innflytelse i samfunnet, og med kunnskapen så kommer det et ansvar, sier hun.

Olthuis hevder det er en dobbeltkommunikasjon at universitetet i praksis viser at de ikke tar klimaendringene på alvor.

– På den ene siden sier vi at miljø og bærekraft er viktig, men samtidig er vi ikke villige til å gjøre de nødvendige endringene selv.

Inviterer studentene

UiO-rektor Ole Petter Ottersen ønsker ikke å svare på hvorfor de ikke har klart delmålene, men forteller at universitetet tar klimautfordringene på alvor. Han er uenig i Paulsens påstand om at universitetet har en svak miljøsatsing.

– Innsatsen til universiteter verden over er avgjørende både for å forstå og løse utfordringene i tillegg til å bygge kapasitet i samfunnet gjennom utdanning og aktiv samfunnsdebatt. Forskning ved UiO relatert til klimaendringer har økt de senere årene, både gjennom universitetets satsingsområder og gjennom den samlede innsatsen til forskningsgrupper og enkeltforskere, sier han.

Til tross for at de ikke har klart å nå målene mener han at universitetet har arbeidet mye med å nå dem. Han legger vekt på det er utarbeidet en ny miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ved universitetet som etter planen skal vedtas før sommeren.

– Dette er en delstrategi og konkretisering av føringer gitt i «Masterplan for UiOs eiendommer». En referanse- og ressursgruppe for miljø- og klimastrategien settes nå ned, der også Studentparlamentet inviteres til å delta, sier Ottersen.

Lest denne? Må professorer fly så mye?

Powered by Labrador CMS