OPPBRAGT: Steinar Lem i Framtiden i våre hender mener BI-kantinas miljøpraksis er forkastelig.

– Det er trist

Miljøfiendtlig servering

Kantina ved Miljøfyrtårnbedriften BI serverer mat utelukkende fra engangsservise, og det er ikke tilrettelagt for kildesortering. Miljøvernere er opprørt.

Publisert Sist oppdatert
SØRGELIG: Student Vegard Iglebæk synes det er trist med alt avfallet som genereres i kantina.
ENGANGSBRUK: Maten i kantina på BI serveres utelukkende på lite miljøvennlig engangsservise.

– Dette er forkastelig! Det er underlig at BI kan være en Miljøfyrtårnbedrift med en slik kantine, sier Steinar Lem i Framtiden i våre hender.

BI Oslo ble i november i fjor Miljøfyrtårn-sertifisert som kontorbedrift. En sertifisering fra Miljøfyrtårn forutsetter blant annet at bedriften gjør en ekstra innsats når det gjelder å begrense avfallsmengden. Likevel serveres all mat med plastservise og plastbestikk ved BIs bygg i Nydalen.

– Selv om det går med en del energi til oppvask og vann, vil det helt klart være en miljøgevinst ved å gå bort fra engangsservise, mener Lem.

– Uholdbart

Han får støtte av miljørådgiver i Grønn Hverdag, Brita Haneberg.

– Dette er sjokkerende! Engangsemballasje er lite miljøvennlig, og at de i tillegg ikke kildesorterer er helt uholdbart. Jeg er overrasket. Også dette som er en ny kantine! raser Haneberg.

Begge oppfordrer BI til å være pådriver for en mer miljøvennlig kantinedrift.

– Som Miljøfyrtårnbedrift bør BI stille krav til seg selv, sier Haneberg, som mener BI ikke fortjener å være Miljøfyrtårn-sertifisert så lenge forholdene ved kantina er som i dag. Hun framhever alle de negative tilleggseffektene ved engangsservise, blant annet det enorme transportbehovet

Samarbeider om bedring

Kantina ved BI Nydalen drives av Eurest Personalrestauranter A/S. Retail Director i selskapet, Kristian Spiten, sier det også er i deres interesse å bidra til et renere miljø, og at de sammen med BI ser på mulighetene for å endre sine rutiner. Han beskriver samarbeidet med BI som konstruktivt.

Informasjonssjef ved BI, Mari Øvrebø, sier avfallsproblemstillingen er blitt tatt opp i kantinerådet, men at en overgang fra plast til porselen både krever investeringer og endringer i kantinepersonellets rutiner.

– Men det er ønskelig fra vår side å gå bort fra engangsemballasje for å redusere avfallsmengdene, og vi samarbeider med Eurest om en velfungerende løsning både miljø- og kostnadsmessig, fortsetter hun.

Øvrebø påpeker at bedriften er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift som kontorbygg, og ikke som gårdeier, og at kantinemiljø dermed ikke ble vurdert i den prosessen. BI overtok som gårdeier først ved årsskiftet. En ny sertifiseringsprosess er derimot nå i gang, og den er planlagt ferdig i november.

– Frykter dere å ikke bli Miljøfyrtårn-sertifisert som gårdeier på grunn av forholdene i kantina?

– Jeg kan ikke si at vi frykter det, men vi vil arbeide spesielt med denne problemstillingen framover. Vi opplever nå at miljøarbeidet begynner å ta form, men når det gjelder kildesortering er vi per i dag ikke gode nok, innrømmer Øvrebø.

Vegard Iglebæk skriver masteroppgave i strategisk personalledelse ved Universidad Carlos III i Madrid, og er ekstern bruker av BIs bibliotektjenester flere ganger i uken. Han synes det er trist med alt avfallet kantina produserer.

– Papp og plast er for speiderleirer og idrettsstevner. Maten og utvalget her er godt, men det sender ut feil signaler når kantina i et av de flotteste undervisningsbyggene i landet serverer all maten på engangsservise. Her må det være et ledd i systemet som har sviktet under planlegging, sier han, og legger til at han blir overrasket om ikke BI snart endrer sin praksis.

Powered by Labrador CMS