SiO-kantiner blir Miljøfyrtårn

I løpet av høsten skal SiO-kantinene miljøsertifiseres.

Publisert

– Vi har jobbet en stund med å bli miljøsertifisert, og venter at dette arbeidet er ferdig innen et par måneder, sier Knut Marius Karlsen, administrerende direktør ved Studentkaféene.

En bedrift kan bli tildelt tittelen Miljøfyrtårn dersom den forplikter seg til blant annet å redusere avfalls- og energimengder, i tillegg til å velge produkter med miljømerking. Miljøfyrtårn har mottatt støtte fra Miljøverndepartementet siden 2000, og er et samarbeid mellom kommuner og næringsliv. Inspeksjon og utnevnelse foretas av en uavhengig sertifisør.

Forsinket

Allerede sent i 2005 startet Studentkaféene på eget initiativ prosessen med å få tre av kantinene, i tillegg til administrasjonen, sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette har forutsatt et samarbeid med Universitetet i Oslo (UiO), noe som har ført til forsinkelser på grunn av forskjellige timeplaner.

– Du uttrykte i desember 2005 et håp om ferdigstilling av prosessen allerede samme måned. Kan du love at dere blir sertifisert nå?

– Jeg kan ikke garantere noe, men vi føler at vi har oppfylt kravene og vil etter hvert innkalle en sertifisør. Men alt ligger vel til rette for at dette skal gå i orden i løpet av høsten.

Griser spiser matavfall

Miljøvernere har tidligere kritisert kantina ved BI Nydalen i Universitas fordi de utelukkende benytter engangsservise, noe som genererer mye søppel.

– Vi har allerede en stund beveget oss i motsatt retning av slik situasjonen er på BI nå, blant annet ved at vi har tonet ned bruken av papp og plast og søkt å øke bruken av glass og porselen, sier Karlsen.

Han viser til store kostnadsbesparelser ved å sortere avfallet i forskjellige fraksjoner. Per i dag kildesorteres det ved kjøkkenet i Frederikke-kantinen, på kafékjøkkenet ved Helga Engs hus, samt ved Samfunnsvitenskapelig fakultet. På nåværende tidspunkt er det imidlertid ikke tilrettelagt for at studentene kan kildesortere.

– Organisk avfall som sorteres blir for tiden hentet av en grisebonde. Siden dette ender som fór, må vi være 150 prosent sikre på at alt er riktig sortert slik at det for eksempel ikke havner en plastskje sammen med ris og annen mat, sier Karlsen.

– Men det finnes flere metoder for å gjøre avfallssorteringen sikrere, så jeg utelukker ikke at kildesortering også for studentene kan bli en mulighet i framtida.

Powered by Labrador CMS