LITE SORTERING: Bare glass og papir kastes i egne containere i Studentboligene.

Søppelboom hos Studentboligene

Mengden restavfall har økt med 25 prosent hos Studentboligene de siste fem årene. Nå får Studentboligene refs for å ikke ha full kildesortering.

Publisert Sist oppdatert

Mengden restavfall fra Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) sine hybler og leiligheter har økt fra 39 liter per hode i 2002 til 50 liter i 2007, ifølge Studentboligenes miljøregnskap. Studentboligene vil likevel ikke gå inn for økt kildesortering. Per i dag følger Studentboligene Oslo kommunes minimumskrav, og kildesorterer det samme som kommunens øvrige husstander, det vil si glass og papir. De legger dermed ikke opp til gjenbruk av for eksempel matavfall.

– Dette er pinlig for SiO. Oslo er kommunen med dårligst kildesortering i landet og mens vi venter på at sortering skal komme på plass, må SiO være på hugget og tilrettelegge for et midlertidig kildesorteringsopplegg, mener Arid Hermstad, leder for miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender.

Slik kan SiO også være parat når kildesortering tilbys i framtiden, mener han.

– Oslo kommune har sagt at kildesortering vil innføres i løpet av 2009, men kjenner jeg kommunen riktig, vil det ta lengre tid, sier Hermstad.

Direktør i Studentboligene, Tom Olstad, kan likevel ikke love kildesortering, og sier at dette er kommunens ansvar.

– Det må være et mottakerapparat for dette, og det finnes ikke i dag. Poenget er at det må finnes en praktisk måte å håndtere kildesorteringen på. Det er snakk om betydelig mengder søppel. Jeg ser frem til at vi kan få lagt til rette for dette.

– Koster for mye

I dag praktiseres det kun kildesortering utover glass- og papirsortering i én av studentbyene, nærmere bestemt Pilestredet Park, der alt organisk avfall sorteres. En maskin i kjelleren komprimerer avfallet som senere blir kompost i nærområdet. Denne kildesorteringen er resultat av et krav fra kommunen, som gjelder for området Pilestredet Park ligger i.

– Kunne ikke dette like gjerne blitt gjort ved de andre studenthusene?

– Det kunne det, men det kreves ganske mye for å få til dette, og det blir et ressursspørsmål, sier Olstad.

I tillegg til å kritisere Studentboligenes søppelhåndtering mener Hermstad i Framtiden i våre hender at studentenes søppelkultur er trist.

– Tallene gjør oss bekymret, og belyser dessverre den generelle samfunnstrenden vi ser. Vi får mer penger, kjøper mer og kaster mer. Studentene er ikke et unntak, men de bør bli mer bevisste på hva de kjøper, og det er viktig å være klar over alt som skal til for å produsere varene vi forbruker. For hver kilo plast du kjøper, brukes det to kilo olje til å produsere, sier Hermstad.

Graver ned søpla

Olstad sier at inntil Oslo kommune innfører kildesortering, vil Studentboligene nøye seg med å komprimere restavfallet i såkalte avfallsbrønner.

– I prinsippet vil dette si at man lager et hull i jorda, legger en sekk nedi og har et lokk på toppen På denne måten sørger man for at restavfallet blir mer komprimert. Det blir færre tømminger, og på den måten mindre kjøring for å hente søplet, sier Olstad.

Han poengterer at man ved å grave ned søpla, gjør at stygge søppelkonteinere ikke blir synlig. Olstad innrømmer at dette ikke vil gjøre noe med søppelmengden i seg selv, men for å minske mengden vil Studentboligene lage tiltak som holdningskampanjer.

– Har dere sendt ut informasjon per i dag?

– Per i dag har vi kun generell informasjon om hvor søpla kan tømmes. Ut over det har vi ikke gjort noe konkret, sier Olstad.

Ifølge informasjonssjef ved renovasjonsetaten i Oslo kommune, Kristin Bergersen, har Oslo bystyre vedtatt å starte et pilotprosjekt for innsamling av plastemballasje og matavfall i 2009. Målet er at samtlige husstander fra og med 2012 skal sortere mat og plast.

Powered by Labrador CMS