FAVORITT: Rektor Curt Rices personlige favoritt er OsloMet universitet. Men det er til syvende og sist regjeringen ved Kongen i statsråd som fastsetter det nye navnet. Arkivfoto: Alf Grønli Simensen
FAVORITT: Rektor Curt Rices personlige favoritt er OsloMet universitet. Men det er til syvende og sist regjeringen ved Kongen i statsråd som fastsetter det nye navnet. Arkivfoto: Alf Grønli Simensen

Curt Rice vil at «HiOA-universitetet» skal hete OsloMet universitet

Høgskolen i Oslo og Akershus har foreløpig brukt nesten en million kroner på å komme frem til tre navneforslag, i tilfellet høyskolen får godkjent søknaden om å bli universitet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er de tre navneforslagene:

OsloMet universitet (det skal jobbes med flere norske alternativer)

Aker universitet

Universitetet Nova

Ifølge nettavisen Khrono, som omtalte saken først, har jakten på et nytt navn foreløpig kostet høyskolen 800 000 kroner. Rektor Curt Rice røper til Khrono at OsloMet-navnet er hans egen favoritt.

– Jeg skal legge fram og argumentere saklig for alle tre navneforslagene, men det er jeg som har foreslått OsloMet, ja, sier han til nettavisen.

Det var i februar høyskolen [sendte inn universitetssøknaden](4).

Førstelektor om pengebruken: – Misbruk av offentlige midler

Mange hensyn

De tre navneforslagene skal presenteres for styret 15. juni, ifølge høyskolens egne nettsider.

Curt Rice forteller til nettsiden at det er flere hensyn å ta. Navnet skal si noe om høyskolens profil, skille seg fra navnet til andre læresteder, samt nå ut både nasjonalt og internasjonalt.

– Arbeidet med å finne alternative navn på det nye universitetet har vært grundig, og jeg ser frem til at vi skal få en engasjert diskusjon i styret i juni, sier rektor Curt Rice og legger til:

– Vi må også innse at det er umulig å finne et navn som absolutt alle vil være enige om. Hvilket navn man foretrekker er til syvende og sist en subjektiv oppfatning.

Det endelige navnet skal vedtas av høyskolestyret til høsten. Men det er regjeringen ved Kongen i statsråd som til slutt fastsetter det nye navnet.

Nytt navneskifte: Da høyskolene i Oslo og Akershus fusjonerte til HiOA i 2011 fant man på et nytt navn og skiftet ut alt fra kulepenner til veggutsmykning. Nå – fem år senere – blir det kanskje behov for en runde til. Arkivfoto: Sjur Stølen
Nytt navneskifte: Da høyskolene i Oslo og Akershus fusjonerte til HiOA i 2011 fant man på et nytt navn og skiftet ut alt fra kulepenner til veggutsmykning. Nå – fem år senere – blir det kanskje behov for en runde til. Arkivfoto: Sjur Stølen

Alternativene

Slik forklarer høyskolen selv de tre alternativene:

«Det første alternativet inneholder begrepet «metropolitan university» som er mye brukt internasjonalt for nye universiteter i byer hvor det allerede eksisterer et etablert universitet. Det brukes gjerne av universiteter med et tydelig samfunnsoppdrag, ikke så ulikt HiOA. Navnet viser også at det nye universitetet vil ha blikket vendt utover, og være en del av det internasjonale akademiske fellesskapet. «OsloMet» er et forslag til norsk kortform av «Oslo Metropolitan University». Det jobbes imidlertid også med andre norske versjoner av dette navnet.»

«Nova som universitetsnavn er ikke en forkortelse, slik det er for velferdsforskningsinstituttet NOVA, (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring). Nova som universitetsnavn refererer til det latinske ordet «nova» som betyr «ny», og vil si noe om at universitetet er nytt og en ny type universitet i norsk sammenheng. Institusjonen vil derfor kunne bygge en egen historie rundt dette navnet.»

«Aker universitet refererer til campus Pilestredet sin beliggenhet i Oslo, og er et kort og praktisk navn. Imidlertid viser testingen som er gjort at kjennskapen til Aker som stedsnavn er svak, og i tillegg er det Aker-konsernet som «eier» navnet, både juridisk og i dagligtalen.»

Fikk du med deg? Argumentene for og mot universitetsstatus

Den store navnedebatten

Spørsmålet om hva høyskolen skal hete dersom det blir universitet har rast siden [høsten 2015](5).

Da Universitas hadde [en uhøytidelig meningsmåling blant våre lesere](3) om hva høyskolen bør hete om det blir universitet, fikk vi disse svarene:

1)University of St. Hallvard: 79 stemmer

2)Det norske profesjonsuniversitet: 61 stemmer

2)Rice to the Challenge university: 61 stemmer

4)Curt Rice High School: 34 stemmer

5)Curt Rice Institute of Applied Sciences: 23 stemmer

6)Universitetet i Oslo og Akershus: 12 stemmer

Powered by Labrador CMS