Gradert sykestøtte videreført i 2013

Tiltaket som skulle avsluttes i desember 2012 har nå blitt utvidet til å gjelde hele 2013.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

Kunnskapsdepartementet innførte en midlertidig ordning om gradert sykestipend for at overlevende og andre berørte av 22. juli kunne fortsette med studier og delta i utdanningen i så stor grad som mulig. Prøveordningen har gitt sykestipend tilsvarende sykmeldingsprosenten, fra 50 prosent og mer. Tidligere har det kun vært mulig å sykemelde seg 100 %.

Velferdstinget jubler. Kampanjen deres om deltitdsykemelding har fått gjennomslag. Regjeringen har foreslått at ordningen videreføres ut 2013.

– Det er kjempebra at regjeringen ser verdien av ordningen og gir studenter muligheter til å studere når de er syke. Slik blir overgangen mellom sykdom og studier blir så kort som mulig, sier leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Birgit Skarstein.

Feil signaler

– Tidligere har du fått negativ respons på at ordningen skule bli videreført. Hvordan tolker du dette?

– At det har vært mye diskusjon rundt saken om hva som bør gjøres videre. Regjeringen vil både beskytte de som trenger det og forhindre at ordningen blir utnyttet, sier Skarstein.

Hun legger til at dette kan ha hatt invirkning på tidsbegrensningen som fortsatt ligger til grunn i ordningen.

– Uenigheten blant politikerne om å videreføre eller ikke, gjorde nok utslag for resultatet.

Kun i 2013

– Er du skuffet over at det ikke har blitt en permanent ordning?

– Det er todelt. Vil vil veldig gjerne gi ros for at den har blitt videreført, men nå er ordningen også mer utsatt for å bli endret.

– Er den mer utsatt nå enn før?

– Nei, men vi er fortsatt redde for at den skal forsvinne. Ordningen er fortsatt tidsavgrenset, det er viktig at det blir permanent, avslutter Skarstein.

Seier

Regjeringen foreslår å bevilge 620 000 kroner til ordningen. Dette vil gjøre det mulig for Lånekassen og fortsette ordningen ut 2013.

– Tror Velferdstinget at det er deres kampanje som har påvirket utfallet i dag?

– Vi håper virkelig. Vi har jo nådd frem. Det er mange studenter som er engasjerte og dette er et eksempel på en kampanje som har vært synlig og tilstede hos studentene.

Powered by Labrador CMS