SKUFFET:Ingrid Fuglerud Danbolt måtte utsette studiene et ekstra semester for å være hjemme med datteren Clara, fordi faren ikke hadde krav på seks ukers fedrekvote.

Studentforeldre får det lettere

Stortinget vedtar nå lovfestet rett til utsatt eksamen, utvidet permisjonstid og fortsatt studentstatus for å bedre forholdene for studentforeldre.

Publisert Sist oppdatert

– Det utfordrende er å få til en hverdag som begge kan leve med. I en 8-16-jobb er man ferdig for dagen når man går hjem. Jeg har fortsatt lesingen hengende over meg. Spesielt eksamensperioden vi er inne i nå er utfordrende, sier Eirin Storstad til Aftenposten. Hun går for tiden på det nest siste året av siviløkonomstudiet på BI. Ved siden av studiene er hun mor til to år gamle Viola.

– Jeg bruker helgene til å dra på skolen og lese, mens Viola er hjemme med pappa, sier Storstad.

Store utfordringer for både mor og far

Til våren venter en ny utfordring på den unge moren. Da kommer barn nummer to – midt i semesteret.

– Å få barn i studietiden har gått bra, men det har vært tungt. Jeg fikk Viola på et veldig gunstig tidspunkt, på begynnelsen av høstsemesteret. Da hadde jeg permisjon hele undervisningsåret, dermed var det ingen problemer med eksamen. Men jeg vet om andre som har hatt termin på eksamensdagen og har hatt vanskeligheter med å få utsatt prøven, sier Storstad.

Universitas skrev tidligere i år om kunsthistoriestudent og nybakt mor Ingrid Fuglerud Danbolt som [måtte utsette studiene et ekstra semester](2) fordi faren ikke hadde krav på seks ukers fedrekvote. Daværende barne- og likestillingsminister, Manuela Ramin-Osmundsen hadde [ingen planer å innføre fedrekvote for studenter](3) med det første. I en e-post til Universitas skrev Ramin-Osmundsen at «Det er viktig å huske på at foreldrepenger er en opptjent rettighet. Folk opparbeider seg trygderettigheter når de deltar i arbeidslivet».

Med det nye stortingsvedtaket venter nå imidlertid en ørliten bedring for fedrene, nemlig en lovfestet rett til utsatt eksamen. Det samme gjelder for mor. Dessuten får studentforeldre nå beholde studentstatusen, slik at de har lik rett på studentfordeler under permisjonen, og de får utvidet permisjonstiden fra 42 til 44 uker på lik linje med andre arbeidstakere.

– Mer må gjøres

– Det har vært et problem at studenter i fødselspermisjon ikke lenger har rett til å benytte velferdsgoder, sier Ingvild Reymert, leder i Norsk Studentunion (NSU) til Aftenposten.

Hun mener det nye stortingsvedtaket er et skritt i riktig retning, men at regjeringen fremdeles har en lang vei å gå før ordningene for studentforeldre blir tilfredsstillende.

– Når vi også får utvidet permisjon og utsatt eksamen, viser det at man i større grad anerkjenner at studenter med barn har utfordringer som trenger tilrettelegging. Men det er åpenbart mer som bør gjøres, sier Reymert.

Noen de av tingene Reymert er mest opptatt av er de økonomiske kårene og rettighetene for studenter som får barn rett etter endt studie. Med de nåværende reglene har ikke tidligere studenter som har vært i arbeid i under seks måneder rettigheter som en vanlig arbeidstaker.

– De får kun en engangsstønad, og det er en helt umulig situasjon hvor veldig mange forlenger studietiden og tar opp ekstra studielån bare for å komme inn under regelverket, sier Reymert.

Powered by Labrador CMS