UØNSKET: – Universitetet i Oslo har helt vilkårlig samlet sammen masse ting helt ut av kontekst, sier leder av Islam Net, Fahad Qureshi til Universitas.
UØNSKET: – Universitetet i Oslo har helt vilkårlig samlet sammen masse ting helt ut av kontekst, sier leder av Islam Net, Fahad Qureshi til Universitas.

– UiO diskriminerer oss

Islam Net reagerer på at de nektes adgang som studentforening og mener det dreier seg om misoppfatninger. – De har ikke engang snakket med oss, sier leder Fahad Qureshi til Universitas.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet ekskluderer og diskriminerer oss

Fahad Qureshi, leder av Islam Net

Dette er saken:

  • 26. november 2012 søkte Islam Net om å bli studentforening ved UiO
  • UiO har nå sagt nei, og begrunner det med at Islam Net er kjønnsdiskriminerende og intolerant.
  • Fahad Qureshi, lederen av Islam Net, mener at UiO diskriminerer dem.
  • Rektor Ole Petter Ottersen sier at foreningen ikke vil tjene studentenes interesse.

Onsdag skrev Universitas at Islam Net får [avslag på søknaden](1) om å bli egen studentforening ved Universitetet i Oslo (UiO). Bakgrunnen er, ifølge rektor Ole Petter Ottersen, at de ikke tilfredsstiller kravene til studentorganisasjoner og tvert imot bryter med UiOs verdisett.

Leder for organisasjonen, Fahad Qureshi, sier nå at de vil klage på vedtaket.

– Jeg synes det er veldig trist at UiO helt vilkårlig har samlet sammen masse ting helt ut av kontekst, for så å gi avslag til oss. De har tatt en beslutning uten i det hele tatt å ha snakket med oss. Hvis de hadde gjort det tror jeg vi kunne ha oppklart en del misforståelser som kommer til syne i det brevet, sier Qureshi til Universitas.

Forskjellsbehandling

«Det anses utvilsomt at Islam Net sin kjønnssegregerte praksis og holdninger til andres religiøse overbevisning og seksuelle legning, står i strid med UiOs Serviceerklæring som skal sikre et trygt og inkluderende læringsmiljø», skriver UiO i avslagsbrevet som ble sendt til Islam Net 8. mars.

Qureshi mener det vitner om at Islam Net blir forskjellsbehandlet.

– Det er det ikke noe tvil om at vi blir. Det kan hende at de har basert sin avgjørelse på kritikk de har lest i mediene og fordi de ikke ønsker et negativt fokus på skolen, så vil de ekskludere oss og diskriminerer oss på bakgrunn av det, sier Qureshi.

Ifølge UiO gjelder det at studentforeninger skal ivareta vesentlige verdier, som åpenhet, inkludering, toleranse og likestilling. I avslagsbrevet heter det at kjønnssegregert bruk av lokaler vurderes som en kjønnsdiskriminerende handling, som vil være i strid med UiOs retningslinjer.

Qureshi stiller seg spørrende til vurderingen.

– Når de personene det faktisk gjelder ikke anser det som kjønnsdiskriminerende, og selv sier at det er slik de ønsker å ha det tilrettelagt, hvordan kan en utenforstående si at vi da diskriminerer? På et foredrag, som ligger på Youtube, stiller jeg spørsmål til kvinnene i salen om de ønsker å sitte blandet med menn, og det sier de alle sammen nei til. Det er uansett ikke snakk om å tvinge noen, sier han.

– Kan du forstå at UiO og HiOA reagerer på at det er kjønnsdelte sitteplasser og innganger?

– De har ingen grunn til å reagere fordi det er ingen som blir tvunget til noe som helst. På Høgskolen i Oslo og Akershus har det ikke vært noe problem. Vi tvinger ingen til å sitte slik, de velger det selv. Hvorfor er dette noe universitetet skal legge seg opp i? Skal ikke individet ha frihet til å velge selv? Hvis enkeltindivider innad i de muslimske miljøene er overbevist om at de ikke ønsker å ha såpass tett kontakt med det motsatte kjønn, så er det deres sak. Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal påvirke noen som helst andre, sier Qureshi.

Spørsmålet om homofili

Qureshi viser til Koranen for å begrunne eget standpunkt overfor homofili. Han mener det er en misoppfatning at hans syn på homofile er diskriminerende og krenkende. I en kronikk til Audun Lysbakken reiser han problemstillingen: «Hvorfor er det galt med incest og homofili er greit?»

– UiO henviser til en kronikk du skrev til Lysbakken, og mener den gir uttrykk for holdninger overfor homofile som med all rimelighet kan oppfattes som diskriminerende og krenkende. Hva mener du om den påstanden?

– Jeg er ikke enig i det hele tatt. Det er helt feil. I kronikken legger jeg frem en tanke om at i Norge er incest forbudt ved norsk lov, det er faktisk straffbart hvis to i samme familie ønsker å ha seksuelt samkvem. På den andre siden har du to voksne menn som ønsker å ha analt samleie med hverandre, og det er fullt lovlig. Dere mener selv at incest er galt når to søsken elsker hverandre og steriliserer seg, men homofili er greit. Hvorfor er det ene greit og det andre galt, sier Qureshi.

Han mener det er nærmest ulovlig å være mot homofili i Norge og kaller dette dobbeltmoralsk. Samtidig tar han avstand fra at Islam Net diskriminerer homofile.

– Vi oppfordrer ikke til å diskriminere homofile bare fordi vi påpeker dobbeltmoralen ved å forby incest og tillate homofili. Det som er fakta er at den norske lov diskriminerer de som ønsker å ha incest, sier Qureshi.

– Kan du forstå at folk reagerer på at du sammenligner incest med homofili?

– Nei, jeg synes ikke at folk skal reagere, men heller reflektere. Grunnen til at folk reagerer er fordi de ikke har noe svar på det. Man er oppdratt med at det ene er moralsk sett riktig, men det andre er moralsk sett galt, men legitimerer det at norsk lov og UiO diskriminerer de som har incest? Jeg oppfordrer ikke til diskriminering av homofile ved at jeg spør Audun Lysbakken om hvorfor det er ulovlig med incest i Norge hvis en bror og en søster elsker hverandre og er sterilisert, mens det er fullt lovlig med homofili hvor menn har analt sex med andre menn, når det er basert på samme argument om kjærlighet. Dette er en påpekning av dobbeltmoralen i samfunnet, ikke diskriminering av homofile. Dersom UiO mener at man ikke har lov til å mene at to menn som har analt samleie med hverandre, er moralsk sett galt, så er det UiO som diskriminerer muslimer for dette er en fundamental tro i islam, sier Qureshi.

Omstridt predikant

Islam Net har ved flere anledninger invitert den islamske predikanten Haitham al-Haddad, som ifølge UiO har kommet med uttalelser som støtter dødsstraff for homofili og frafall fra islam.

– Det stemmer at vi har invitert han. I Norge har han ikke kommet med disse uttalelsene. Om han mener at det, ifølge et islamsk perspektiv, er straffbart med seksuelt samkvem utenfor ekteskap på åpen gate foran fire rettskafne vitner som bevitner penetreringen og tar saken til retten, ja det er mulig at han mener. Ingen muslimer som har kunnskap om islam og tror på tekstene kan benekte det. Ifølge islamske tekster vil jeg finne utdrag som oppfordrer til steining av de som har vært utro på åpen gate med fire vitner til akten av penetrering. Det betyr ikke at jeg oppforder til det i Norge, eller kaller på at det skal implementeres i Norge, sier Qureshi.

– Kan du forstå at UiO reagerer på det de oppfatter som homodiskriminerende uttalelser?

– Det har ingenting med homodiskriminering å gjøre. I islam er all form for seksuell nytelse utenfor ekteskapet mellom en mann og kone, ikke riktig. Det kan også være straffbart i en islamsk stat om man gjør det foran fire vitner, ikke ifølge meg, men ifølge tekstene av islam. Hensikten med straffen er at den skal være preventiv og at den skal forebygge det som ansees som feil i samfunnet, sier Qureshi.

Han sier at Islam Net fortsatt ønsker å bli en studentorganisasjon ved Universitetet i Oslo.

– Hvis ikke må vi finne oss i at UiO diskriminerer oss, avslutter Qureshi.

– Ett sted går det en grense

Rektor Ole Petter Ottersen sier at UiOs serviceerklæring er klar på hvilke aktiviteter som kan finne sted på universitetet og at avslaget er velbegrunnet.

– Hvorfor ble ikke Islam Net invitert til møte?

– Vi mener at vi har gjort en veldig grundig undersøkelse av saken og følte at vi her kunne ta en beslutning uten å oppklare saken ytterligere, sier Ottersen

– Islam Net mener at UiO har samlet løsrevne utsagn og fremstiller organisasjonen på en tendensiøs måte. Hva er din kommentar til det?

– Nei, det er jeg ikke enig i. Vi er veldig positive til studentforeninger på campus generelt og er opptatt av at det skal være mangfold og høyt under taket når det gjelder ytringer, men vi har en serviceerklæring som setter grenser for hvilke aktiviteter som kan finne sted her. De verdiene som er avgjørende i et akademisk liv, likestilling, inkludering og toleranse, brytes i dette tilfellet.

Selvstendighet

Ottersen viser til at avslaget også begrunnes i at en studentforening som Islam Net ikke oppfyller kravene til selvstendighet fra sentralorganisasjonen, og sier at avslaget også er basert på et helhetsbilde av hvordan Islam Net har fungert tidligere.

– Ett sted går det en grense, og denne organisasjonen bryter med vårt verdisett, sier Ottersen.

– Islam Net mener det er feil at kvinner og menn ble tvunget til å bruke forskjellige innganger på det aktuelle foredraget på HiOA, som det vises til i avslaget. Stemmer det?

– Det er en påstand som er ny for meg. Vi har basert oss på troverdige kilder i denne saken, sier Ottersen.

– Islam Net mener at UiO diskriminerer dem. Hva er din kommentar til det?

– Det er å snu det på hodet. Som akademisk institusjon er vi tolerante, men det er grenser for hvor tolerante vi kan være overfor intoleranse, sier Ottersen.

LES MER: [Nei til Islam Net på UiO](2)

LES MER: [Islam Net vil til UiO](3)

Powered by Labrador CMS