FÆRRE GRADER: Det ble tatt rundt 400 færre grader ved norske universiteter og høgskoler i fjor, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Færre fullfører høyere utdanning

Flere menn fullfører men kvinnene drar tallene i minus, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Publisert Sist oppdatert

Den totale nedgangen det er snakk om er imidlertid ikke veldig stor. Forrige studieår, året 2007/08, ble det avlagt om lag 34 100 mot 34 500 i 2006/07, viser [de nye tallene som Statistisk Sentralbyrå (SSB) la frem i dag](1).

Nedgangen skyldes at færre kvinner fullførte en grad i fjor sammenlignet med tidligere. 20 858 kvinner tok i fjor en grad ved et universitet eller høgskole mot 21 518 året før, og det er ifølge SSB første gang siden året 2001/02 at det har vært en slik nedgang blant kvinner. Det er særlig det at færre kvinner fullførte lavere grad ved statlige høgskoler og høyere grad ved universiteter som er hovedgrunnene til at den totale statistikken har gått ned.

Selv om kvinner fremdeles er i stort flertall når det gjelder å ta høyere utdanning, viser også de nye tallene at stadig flere menn tar grader ved norske universiteter og høgskoler. 252 flere menn tok en grad i fjor enn i 2006/07.

Det har også vært en økning i avlagte doktorgrader. Det ble i 2007/08 gjennomført 1 231 doktorgradsdisputaser, en økning på rundt 25 prosent.

Powered by Labrador CMS