KREVER SATSING: - Regjeringen må øke de økonomiske bevilgninger til utdanning, for å sikre at flere fullfører på normert tid, sier Ingvild Reymert, leder i Norsk Studentunion. (Foto: Ingrid Eggen / NSU)

Flere fullfører høyeregradsstudier

Nye tall fra SSB viser at hele 2000 flere høyeregradsstudier ble fullført i fjor enn i forfjor.

Publisert Sist oppdatert

En ny [undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)](1) som ble offentliggjort i dag, torsdag, viser at stadig flere fullfører høyeregradsstudier ved landets utdanningsinstitusjoner. Totalt ble 10 256 studier med normert tid på mer enn fire år fullført i fjor, noe som er rundt 2000 flere enn i studieåret 2006/05. I 2006/07 ble det også fullført 23 433 laveregradsstudier – en liten nedgang fra året før.

Universitetsstudentene tregest

SSB har samtidig gjort en undersøkelse av hvor mange laveregradsstudenter ved noen utvalgte studier som fullfører studiet på normert tid. Her kommer det frem at kun 39 prosent av studentene fullfører i løpet av den tiden de skal. Universitetene og de vitenskapelige høgskolene kommer klart dårligst ut med en fullføring i løpet av de tre eller fire normerte årene på kun 30 prosent.

Ingvild Reymert, leder i Norsk Studentunion (NSU), mener det er vanskelig å gi et entydig svar på hvorfor akkurat studenter ved universitetene og de vitenskapelige høgskolene er de som er tregest med å fullføre.

– Det er store forskjeller på de ulike typer studiene og det er vanskelig å spekulere i årsakene til hvorfor færre universitets- og høgskolestudenter på lavere grad fullfører på normert tid. NSU er her opptatt av å styrke oppfølgingen gjennom studiene for å sikre at flere kommer seg igjennom studiene, og at fokus på gjennomstrømning ikke går på bekostning av kvalitet, sier Reymert.

Hun mener samtidig at regjeringen må øke bevilgningene til høyere utdanning for at flere studenter skal fullføre på normert tid..

– Den beste måten å sikre at flere studenter fullfører på normert tid er å øke

satsningen på kvalitet og oppfølging i utdanningen. Regjeringen må øke de økonomiske bevilgninger til utdanning, for å sikre mer individuell oppfølging og veiledning og varierte vurderingsformer. For dette trengs økte basisbevilgninger, samtidig som institusjonene må prioritere utdanning når hvileskjæret og eventuelt styrkede basisbevilgninger kommer.

Store kjønnsforskjeller

En annen ting som kommer frem i undersøkelsen er at nesten dobbelt så mange kvinner som menn fullførte en lavere grad i fjor. Mens den maskuline delen av befolkningen kun gjorde seg ferdig med 8 409 grader tok kvinner hele 15 673 grader på lavere nivå.

På høyere grad er forskjellene mellom kjønnene noe mindre, men med 5 845 fullførte grader tok kvinnene fremdeles rundt 1 300 flere grader enn menn i fjor.

Powered by Labrador CMS