Bak fasaden: Det nye Westerdalsbygget ble feiret med brask og bram. Fire år etter åpningen ble høyskolen sentrum i en skandale som tvinger kunnskapsministeren til å svare om hva han visste.

Westerdalssaken: Torbjørn Røe Isaksen kalles inn til høring

Nå må kunnskapsministeren svare på Kontrollkomitéens spørsmål.

Publisert Sist oppdatert

Det er fortsatt flere spørsmål som ikke er blitt besvart og derfor skal Riksrevisjonen og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité spørre ut Kunnskapsdepartementet (KD) skriver Dagens næringsliv.

Vi ha svar

– Målet med høringen er å finne ut om departementet har sett et lovbrudd og kunne stoppet det, og hvorfor Riksrevisjonens anbefalinger ikke ble fulgt, sier Jette F. Christensen (Ap), saksordfører og medlem av kontrollkomiteen, til DN.

I desember fastslo KD at det var ulovlig at eierne av ABN Utdanning, Norges største privatskole-konsern, tok ut 105 millioner i utbytte etter at Westerdals, Niss og NITH ble slått sammen til Westerdals ACT i 2014. Dette fordi pengene er overført fra staten, og statlige midler ikke kan tas ut som profitt.

Ord mot ord

Det er en tydelig uenighet om hva som ble avtalt på møtene i 2013 mellom ledelsen av ABN Utdanning og KD. ABN Utdanning mener at KD ga et klart samtykke om fusjonen, og konsernet mener å ha oppgitt at en slik fusjon ville lede til utbytte for eierne. Dette benekter KD.

– Kunnskapsdepartementet driver ikke med muntlig saksbehandling. Dette var et orienteringsmøte, og vi ga tydelig beskjed om at hvis de ønsket noen avklaringer måtte det tas skriftlig. Vi fikk aldri spørsmål om dette i etterkant, skriver Røe Isaksen til DN.

Kommunikasjonssjef Trond Andresen Hos ABN Utdanning er ikke enig med Røe Isaksen, og sier til DN at representantene som var på stedet i møtet ble aldri bedt om å sende noe skriftlig angående transaksjonen som ble presentert på møtet. Det skal ikke finnes noen referater fra møtet.

Tok ikke ansvar

Etter en [bekymringsmelding fra Riksrevisjonen](3) om eierstrukturen til ABN Utdannings høyskoler lovte KD at særskilt oppfølging ville bli iverksatt. Dette skjedde aldri. Det er her det skurrer litt for kontrollkomiteen og det er dette som er bakgrunnen for høringsrunden på Stortinget med Røe Isaksen. Kontrollkomiteen ønsker å vite om Røe Isaksen kunne ha stoppet et lovbrudd og hvorfor riksrevisjonens anbefaling om oppfølging av skolene ikke ble iverksatt.

– Det er selskapet som har ansvar for å følge loven. Vi la aldri bort denne saken, og i desember konkluderte vi med at det hadde skjedd et lovbrudd. Som vi har sagt før kunne Kunnskapsdepartementet imidlertid stilt flere spørsmål på et tidligere tidspunkt, skriver Røe Isaksen til DN.

Powered by Labrador CMS