Vil legge ned presteutdanningen: Studentparlamentsleder Aksel Braanen Sterri.
ARKIVFOTO: Ketil Blom
Vil legge ned presteutdanningen: Studentparlamentsleder Aksel Braanen Sterri. ARKIVFOTO: Ketil Blom

Studentleder vil legge ned

Presteutdanning bør ikke tilbys ved UiO, mener Aksel Braanen Sterri.

Debatten om Det teologiske fakultets (TF) fremtid har rast i flere aviser den siste tiden. Bakgrunnen er at leder for Studentparlamentet, Aksel Braanen Sterri, sammen med statsvitenskapstudenten Tore Wig, skrev innlegget Bør ikke utdanne religiøse ledere i Aftenposten 10. oktober. Dette har fått blant annet dekan Trygve Wyller til å reagere.

Førstkommende tirsdag skal Studentparlamentet diskutere TFs fremtid, og følgende forslag til vedtak er lagt frem fra Arbeidsutvalget:

1. «Teologisk fakultet bør legges ned. Profesjonsutdanningen i teologi bør ikke tilbys på Universitetet i Oslo etter at den siste kandidaten som nå er tatt opp uteksamineres. Resten av studieretningene kan flyttes til andre fakultet.»

2. «UiO bør ikke lenger tilby en profesjonsutdanning i teologi. Det teologiske fakultet bør ha andre teologiske studietilbud, også i annet enn kristendom.»

3. «Som en følge av at vi ønsker at det både skal tilbys et profesjonsstudium i teologi og teologiske studieretninger, bør likebehandlingsprinsippet gjøre at UiO legger til rette for studietilbud rettet mot religiøse ledere fra ulike tros- og livssynsprogram.»

KRONIKK: [Dropp presteutdanningen](3)

Braanen Sterri har sammen med Tine Tång Engvik fra Venstrealliansen gått inn for det første forslaget. Studentparlamentet vil legge frem sitt vedtak tirsdag kveld.

Les mer om saken i Universitas sin papirutgave førstkommende onsdag.

Powered by Labrador CMS