Ryktespredning: Rektor ved Noroff University College sendte 6. mai ut en e-post til en gruppe studenter om mulig politianmeldelse og utvisning fra høyskolen. Bakgrunnen er at studenter skal ha spredd falske rykter om en av de ansatte ved høyskolen.

Rektor truet studenter med politianmeldelse eller utvisning

Ifølge rektoren ved Noroff University College skal noen studenter ha spredt falske rykter om en av de ansatte ved høyskolen.

Publisert Sist oppdatert

«Det har vist seg at noen få studenter ved Noroff University College har spredt falske rykter om en av våre akademiske ansatte. Dette er veldig alvorlig.»

Slik lyder første setning i e-posten fra rektor Beathe Due til en gruppe studenter ved høyskolen. Bakgrunnen for meldingen er uspesifisert i e-posten Universitas har fått tilgang til. Det ble ikke nevnt hvilke type rykter det var snakk om, hvem det ville gjelde og når disse ble fremsatt. I meldingen vises det til straffeloven §267 om privatlivskrenkelser og skadeerstatningsloven §3-6a.

Les også: Ingen vil bli leder i Velferds­tinget

«De som har bidratt til, initiert og delt falske rykter om vedkommende kan unngå at saken blir politianmeldt og/eller at en sak blir åpnet om mulig utvisning, hvis ryktene dementeres i de fora der disse deles, og jeg får en skriftlig unnskyldning umiddelbart og senest denne uken.»

Due skriver videre at hun vurderer å anmelde forholdet til politiet, men at hun først vil gi de berørte mulighet til å kontakte henne før hun tar en endelig avgjørelse.

Jurist Anine Kierulf mener at konsekvensene ved at rektoren besluttet å sende ut en slik melding kan være at åpenhet og diskusjon om saken forhindres.

— Slike saker burde ryddes opp i på andre måter enn å sende ut en e-post med trussel om politianmeldelse. Trusler som dette kan bidra til å skremme folk fra å si noe i det hele tatt, snarere enn å få dem til å rydde opp gjennom åpen diskusjon og forklaringer.

Slike saker burde ryddes opp i på andre måter enn å sende ut en e-post med trussel om politianmeldelse

Anine Kierulf, jurist og førsteamanuensis ved institutt for offentlig rett ved UiO

Håp om oppklaring

Universitas har vært i kontakt med rektor Due som sendte ut meldingen. Hun understreker at e-posten kun ble utsendt til til studentene det gjaldt og ikke høyskolen for øvrig.

Due forteller at hun ikke vil gå inn på detaljer om bakgrunnen for e-posten. Hun nevner likevel at ryktene skal handle om kriminell atferd. Universitas har fått opplyst av rektoren hva ryktets tematikk er. Saken er fortsatt uavklart og av hensyn til dette og den ansatte, velger Universitas ikke å gjengi innholdet i de angivelige ryktene.

— Studentrådet ved Noroff har vært informert hele veien og vi vil møtes i midten av neste uke for å diskutere saken og da håper jeg vi kommer til en avklaring.

Videre forteller rektoren viktigheten av å slå ned på nettatferd som kan skade andre.

— Dersom ryktene gjaldt en student, ville dette blitt slått like hardt ned på, avslutter hun.

Les også: Ny studieplan kan hemme studenters studieløp: –⁠ Det gjør veldig mye med moti­va­sjonen

Ikke grunnlag for straff

Jurist Kierulf har blitt forelagt ryktets tematikk. Av det hun vet om saken mener hun at tematikken ikke vil kunne føre til straff.

— Påstander om dette ville vært en sak om ærekrenkelser heller enn privatlivskrenkelser.

Hun forklarer at ærekrenkelser ikke er straffbare og at en slik anmeldelse ville blitt henlagt. Ærekrenkelser innebærer å fremsette beskyldninger som er egnet til å skade en persons omdømme.

— Det er bare privatlivskrenkelser som er straffbare og en påstand om ærekrenkelse må heller fremmes gjennom et sivilt søksmål. Sivile saker er tvister der private går til søksmål mot hverandre, der man kan for eksempel krever erstatning.

Studentene tør ikke uttale seg

Studenter Universitas har vært i kontakt med har reagert på e-posten. De forteller at de er overbevist om at de vil bli straffet i vurderinger dersom de går ut i media, ettersom de ikke har anonym retting.

Til det svarer rektor Due:

– Ingen har blitt, blir eller vil bli straffet for å ha meninger eller være uenig. Alle tilbakemeldinger vi får fra studentene tar vi med oss videre.

En av studentene ved Noroff har påpekt til Universitas at slike anklager kan oppleves som ubehagelig og stressende for en sårbar gruppe studenter som allerede sliter psykisk under koronatiltakene.

Dersom ryktene gjaldt en student, ville dette blitt slått like hardt ned på

Beathe Due, rektor ved Noroff høyskole

Rektoren fremhever i en e-post til Universitas at hun har forståelse for at koronasituasjonen har vært vanskelig for studentene. Hun understreker likevel at det også er viktig å tenke på den psykiske helsen til den ansatte.

Les også: Kode­krangel på Blindern - bekymret for smitte­vernet

Powered by Labrador CMS