VIL UT: Lederen av Studentparlamentet i Bergen, Yngve Høiseth, og resten av hans arbeidsutvalg, innstiller på utmeldelse fra NSO. Foto: Jin Sigve Mæland/Studvest.

Bergen vil ut av NSO

Ledelsen i Studentparlamentet ved UiB vil melde seg ut av Norsk studentorganisasjon og heller bruke medlemsavgiften på studenthelse.

Publisert Sist oppdatert

Norsk studentorganisasjon

  • Norsk studentorganisasjon (NSO) er den fremste, nasjonale interesseorganisasjonen for studenter i Norge.
  • Består av 44 medlemslag, hvor medlemslagene er universiteter og høyskoler over hele landet.
  • Representerer om lag 200 000 studenter.
  • NSOs mål er å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter.
  • NSO ble stiftet i 2010 ved en sammenslåing av de tidligere studentorganisasjonene Norsk studentunion og Studentenes landsforbund

Et enstemmig arbeidsutvalg ved Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen (SP UiB) ønsker at UiB skal melde seg ut av Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Vi er ikke fornøyd med utviklingen i organisasjonen. Fordelene ved å være medlem er ikke større enn ulempene. Etter årets landsmøte ser vi ikke noen utsikter til bedring, sier leder av SP UiB, Yngve Høiseth.

Utmeldingsforslaget skal behandles i SP UiB 29. april.

Lite gjennomslag

Forrige uke skrev Universitas at NSO er dypt splittet etter vårens landsmøte, og representanter fra Universitetet i Oslo (UiO) og UiB kritiserte både gjennomføringen av landsmøtet og vedtakene som ble fattet.

Flere delegater fra de store medlemslagene i NSO ønsket å tilbakeføre egenkapital til medlemslagene, effektivisere organisasjonen, kutte i budsjettet og i medlemskontingenten – men ingenting av dette gikk igjennom.

– Er det politiske årsaker til ønsket om utmelding?

– Nei, politisk er det mye intern uenighet også innad på UiB. Vår delegasjon på landsmøtet stemte ikke akkurat i blokk under behandlingen av prinsipprogrammet. Det er på det organisatoriske og økonomiske at vi står temmelig samlet. Men det er ikke fullstendig enighet hos oss heller, så det blir spennende å se hvordan behandlingen i parlamentet går, sier Høiseth.

Prioriterer helse

Dersom UiB melder seg ut av NSO, vil Velferdstinget i Bergen spare rundt 900 000 kroner i NSO-avgift.

– Hva skal dere bruke de ekstra pengene til?

– Det vi har debattert mye i det siste, er studentenes psykiske helsetjeneste. Det er tydelig at det er rom for å bruke mer penger på dette. Vi har også veldig stor søkning fra ulike studentorganisasjoner, for eksempel studentmedia og ulike kulturarrangører, svarer Høiseth.

Han erkjenner at UiB vil miste innflytelse i den nasjonale studentpolitikken uten NSO-medlemsskap.

– NSO har et nettverk av folk med verv i en rekke institusjoner, som for eksempel NOKUT-styret og Lånekassen. Det er ikke noe vi tar lett på, det er en vanskelig beslutning, sier Høiseth.

Rydje rydder opp

Universitas kjenner til at påtroppende NSO-leder Ola Rydje og NSO-nestleder André Almås Christiansen skal til Bergen for å delta på studentparlamentsmøtet der UiB-studentene skal stemme over utmeldingsforslaget.

– Vi vil vise at vi tar dette på alvor og at vi er oppriktig interessert i å høre hva de har å si, sier Rydje.

– Vi skal ikke dra til Bergen for å blande oss inn, men lytte til dem og svare på spørsmål. Vi håper at UiB vil ha en konstruktiv debatt om hvordan vi skal bli bedre. Og om hvordan Bergen både kan og må bidra i det arbeidet.

Rolig i Oslo

NSO var også diskusjonstema da Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP UiO) møttes i Rådssalen på Lucy Smiths hus forrige uke.

Rydje og Christiansen satt på bakerste benk da parlamentet diskuterte hvordan de skal stille seg til NSO etter det omstridte landsmøtet.

Helge Schwitters i SP UiOs arbeidsutvalg oppsummerer diskusjonen i Rådssalen slik:

– Vi er misfornøyde med det som skjer i NSO, men ser fortsatt behovet for en nasjonal studentorganisasjon. Vi ønsker nå å ta de nødvendige endringene internt i NSO, framfor å stå på utsiden.

Ifølge NSOs vedtekter må medlemslagene vedta utmelding to ganger, i to påfølgende studentparlamentsperioder. Det neste studentparlamentet ved UiB må dermed bekrefte et eventuelt utmeldingsvedtak på nytt før de kan tre i kraft.

Powered by Labrador CMS