Valgthriller: Ola Rydje vant et særdeles spennende valg, og er nå Norges mektigste student.

– En parodi på et landsmøte

Kritikken hagler mot NSO etter helgens landsmøte. Organisasjonen trues av dyp splittelse. I Bergen tas det til orde for utmelding av organisasjonen.

Publisert Sist oppdatert

TØNSBERG/UNIVERSITAS: – Jeg frykter at vi går fra dette Landsmøtet med et inntrykk av at organisasjonen er splittet, sa nyvalgt leder i NSO, Ola Rydje fra talerstolen på landsmøtets siste dag.

Misnøyen med NSO har blusset opp igjen etter helgens landsmøte. Etter det Universitas kjenner til, skal Studentparlamentet ved UiO (SP UiO) åpne en sak om NSOs landsmøte når de møtes torsdag 18. april.

Helge Schwitters i arbeidsutvalget til SP UiO er ikke nådig i sin dom:

– Det var en parodi på et landsmøte. Det var ekstremt rotete, man var nødt til å gjøre ting i et høyt tempo, og det viste seg etter hvert at folk ikke ante hva de stemte på, sier han.

Ingen endring

I fjor vedtok landsmøtet å nedsette en komité for organisasjonsgjennomgang (KOG), som skulle foreslå mer effektive og kostnadsbesparende løsninger.

Komiteen har jobbet i ett år og brukt 92 000 kroner av NSOs midler. Det viktigste forslaget komiteen hadde kommet fram til, var å fjerne dagens landsstyre til fordel for et mindre sentralstyre.

For å få gjennomslag trengte komiteen 2/3 flertall, men alle vesentlige forslag ble blokkert av et mindretall av delegatene.

– Når ingenting av det de foreslår blir vedtatt, med unntak av å fjerne O-en i komiténavnet KOK, så har man misbrukt en gedigen mulighet. Man utsetter en oppvask som er helt nødvendig, sier Helge Schwitters.

Leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Morten Bakke Kristoffersen har jobbet med organisasjonsendringen siden forrige landsmøte.

– Det føles som ett år bortkastet arbeid. Det er skuffende at alle forslagene ble stemt ned. Organisasjonen turte ikke å ta et skritt for å bli en mer gjennomslagskraftig organisasjon, sier han.

Universitas har vært i kontakt med en rekke delegater fra de små høyskolene som stemte imot endringsforslagene. Disse peker på flere utfordringer med forslagene til Komiteen for organisasjonsgjennomgang. Gjengangerne er frykt for å ikke bli representert like godt i et lite sentralstyre, samt manglende utredning av konsekvensene som endringene vil føre med seg.

Vestlandsopprøret fortsetter

Ved Universitetet i Bergen (UiB) har studentparlamentsrepresentant Sindre Dueland foreslått at UiB melder seg ut av NSO.

[I januar i år kom et lignende forslag.](1)

– Det har vært sterk misnøye om hvordan NSO skal fungere. Etter landsmøtet har det kommet klart frem at NSO og UiB har sprikende interesser, sier Dueland.

– Hva er det som er galt med NSO?

– Gjennomslagskraften til universitetene har blitt utvannet. Et løsningsforslag er å lage én forening for universitetene og én for høyskolene. Da kan vi bruke mindre penger på skolering av representanter fra de små høyskolene, sier Dueland.

Yngve Høiseth, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen, har foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om utmeldelse fra NSO.

– Det er en betydelig mengde misnøye mot NSO. Det viktigste er ressursbruken. Spørsmålet er om UiB-studentene får valuta for pengene, sier Høiseth.

En paraply i regnet

Nåværende leder av NSO, Øyvind Berdal og påtroppende leder, Ola Rydje vil nødig ta avskjed med bergenserne, og vil rydde opp i uenighetene – før stortingsvalget.

– Jeg blir trist av å høre dette. Dersom UiB melder seg ut av NSO vil det være et tap for organisasjonen sentralt, men også for studentene lokalt. Det er vanskelig å nå opp på det nasjonale nivået uten en nasjonal paraplyorganisasjon, sier Rydje.

Øyvind Berdal minner om hensikten med organisasjonen.

– Hele poenget, da NSO ble stiftet i 2010, var at man står sterkere og har større gjennomslagskraft og evne til å vinne politiske slag når man står samlet. Det gjelder selvsagt også i denne sammenheng, sier den avtroppende lederen.

Påtroppende NSO-leder Rydje innrømmer at organisasjonen har forbedringspotensial.

– Vi er helt klart nødt til å forbedre den modellen vi har i dag. Dette er ikke enkelt og vil kreve stor innsats fra alle, sier Rydje.

Innrømmer rot

Nestleder i NSO, André Almås Christiansen, innrømmer at det var litt rotete på landsmøtet, men at ansvaret må deles mellom alle som var til stede.

– Jeg mener at vi alltid må se på hvordan vi kan gjennomføre landsmøtet på en bedre måte. I år var det en del rot, og det er det flere som må ta ansvar for, men vi har i år fått gjennomført alt av debatter, sier Christiansen.

Dette er NSO-politikken

NSO vedtok i helgen nytt prinsipprogram, som er det viktigste dokumentet for organisasjonen. De vedtok også nytt arbeidsprogram

– Politikken har blitt spisset, sier nestleder André Almås Christiansen.

  • 1. Studentboliger. NSO ønsker en mer offensiv satsing på studentboliger og vil bygge billige studentboliger som skal driftes av studentsamskipnadene selv.
  • 2. Høyere utdanning skal på dagsorden. Dette er spesielt viktig frem mot stortingsvalget. NSO skal sette i gang kampanjer for å få oppmerksomhet rundt saken.
  • 3. Gratisprinsippet. Høyere utdanning skal være gratis. Det skal være et mangfold som også inkluderer privatskoler med skolepenger, men dersom de mottar statsstøtte skal det stilles krav til hvor mye de kan ta seg betalt.
  • 4. Mindre rigid stillingsvern. Det skal bli enklere å sparke udugelige eller upedagogiske professorer.
Powered by Labrador CMS