Ønsket NSO-medlemskap: SBIO-leder Christophe Cunen-Classens og politikk- og samarbeidsansvarlig Kaia Marie Rosseland.

Tapte NSO-kamp

Generalforsamlingen var fattige to stemmer unna å melde BIs studentforening inn i NSO forrige uke.

Publisert Sist oppdatert

Norsk studentorganisasjon

  • Norsk studentorganisasjon (NSO) er den fremste, nasjonale interesseorganisasjonen for studenter i Norge.
  • Består av 44 medlemslag, hvor medlemslagene er universiteter og høyskoler (offentlige og private) over hele landet.
  • Representerer om lag 200 000 studenter.
  • NSOs mål er å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske rettigheter.
  • NSO ble stiftet i 2010 ved en sammenslåing av de tidligere studentorganisasjonene Norsk studentunion og Studentenes landsforbund

Ledelsen ved Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo (SBIO) ønsker å meldes inn i Norsk studentorganisasjon (NSO). Men styret er av motsatt oppfatning.

Da generalforsamlingen forrige torsdag avgjorde spørsmålet, tapte ledelsen på målstreken.

SBIOs vedtekter krever to tredels flertall av stemmene i generalforsamlingen for NSO-innmelding. Ledelsen trengte derfor 82 de 123 stemmene, men klarte bare å sanke 80. Ettersom ingen stemte blankt, var det 65 prosent som støttet innmelding.

Bare to stemmer forhindret dermed BI fra å bli en NSO-institusjon.

Ønsker å delta nasjonalt

– En samlet ledelse mente at tiden var inne for å ta dette spørsmålet til generalforsamlingen, sier Kaia Marie Rosseland, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO.

– Hvorfor vil dere inn i NSO?

Vi ønsker å være med i den nasjonale debatten

Kaia Marie Rosseland, politikk- og samarbeidsansvarlig i SBIO

– Vi ønsker å være med i den nasjonale debatten og tror vi kan tilføre mye og få mye igjen ved å være med å påvirke, svarer Rosseland.

Vil kartlegge mer

Det var SBIOs styre som sto i spissen mot NSO-innmelding, og styret hadde på forhånd innstilt på at forslaget skulle avvises på generalforsamlingen.

Styreleder Veronica Kristensen forteller at SBIO-styret ikke opplevde å ha nok informasjon om konsekvensene av en NSO-innmelding.

– Vi ønsker å bruke litt mer tid og kartlegge mer hva det vil bety for oss, og sørge for at generalforsamlingen til syvende og sist har en god forståelse av hva de tar stilling til, sier Kristensen.

– Har dere iverksatt noen tiltak for å skaffe dere denne informasjonen?

– Vi har ikke satt ned noen komité per i dag, men fram til neste generalforsamling, som er i høst, kommer det til å bli gjort mer arbeid for å utrede hva et medlemskap vil bety for oss.

Tidligere denne våren vedtok Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen med to tredels flertall å melde seg ut av NSO. Begrunnelsen var at Bergensstudentene ikke får nok igjen for pengene de betaler i medlemsavgift til NSO.

– Er det de økonomiske konsekvensene av NSO-medlemskap for SBIO dere skal utrede, Veronica Kristensen?

– Det er ikke hovedsakelig de økonomiske konsekvensene vi er opptatt av, sier Kristensen.

– Hva slags konsekvenser er dere opptatt av?

– Det er det vi ønsker å finne ut av, svarer hun.

Skal prøve igjen

Tidligere politisk ansvarlig i SBIO, Mats Kirkebirkeland, er skuffet over at det ikke ble NSO-innmelding etter torsdagens generalforsamling.

– SBIO-styret og SBIO-ledelsen har ikke hatt en god dialog for å diskutere seg frem til et felles standpunkt før generalforsamlingen. Jeg tror det ødela i stor grad, sier han.

Nåværende politisk ansvarlig i SBIO, Rosseland varsler at hun vil reise spørsmålet om NSO-medlemskap på nytt.

– Jeg tror informasjonen om NSO-medlemskap nå var utfyllende, men vi må kanskje ha mer muntlig kontakt med NSO i forkant. Det kom kanskje brått på noen med medlemskap, så vi skal informere tidligere og jevnere gjennom neste semester, sier Rosseland.

Powered by Labrador CMS