Nedstemt: Flere varianter av «opt-out»-utveksling ble nedstemt under NSOs landsmøte i fjor.

NSO-landsmøtet ville ikke ha «obligatorisk utveksling». Det ville sentralstyret

Forslaget om såkalt «opt out»-utveksling ble nedstemt på fjorårets landsmøte. Nå har sentralstyret vedtatt det likevel.

Publisert Sist oppdatert

Det er uheldig at resolusjonen ble vedtatt når landsmøtet avviste temaet i saken

Simen Tjølsen Oftedahl, varamedllem i sentralstyet i NSO

Dette er «opt out»-utveksling

  • At utveksling ligger som en del av studieløpet
  • At man må gå aktivt inn for ikke å dra på utveksling
  • Ble omtalt som en mulig løsning på at for få studenter drar på utveksling av høyere utdanningsminister Iselin Nybø

— Det er problematisk at sentralstyret skal sitte å vedta dette, når det strider imot landsmøtet, sa Gjermund Kvernmo Langset under Norsk studentorganisasjons (NSO) sentralstyremøte i starten av september.

— Det er et signal vi burde tenkt på, fortsatte han.

Flertall for ny resolusjon

Sentralstyret i NSO vedtok 3. september en resolusjon om en ønsket ordning hvor studenter må melde seg av istedenfor på utveksling.

Ifølge sentralstyret vil denne ordningen oppfordre utdanningsinstitusjonene til bedre veiledning, mindre papirarbeid og gode utvekslingsavtaler. Sentralstyret konkluderte med at utveksling som en integrert del av alle studieprogram vil senke terskelen for å dra ut. Aktiv avmelding skal være opp til studenten selv og skal gjøres så enkelt som mulig.

Under landsmøtet i 2017 ble det lagt frem flere forskjellige varianter av aktiv avmelding fra utveksling i saken om internasjonal plattform. Alle forslagene ble avvist av landsmøtet.

— Det er uheldig at resolusjonen ble vedtatt når landsmøtet avviste temaet i saken, sier Simen Tjølsen Oftedahl. Han sitter som vara i sentralstyret.

— Det er viktig å sette spørsmålstegn til hvilke signal det sender landsmøtet, medlemslagene og resten av organisasjonen når et slikt vedtak blir stemt frem, fortsetter han.

Iselin Nybø vil ha obligatorisk utveksling: – Er norske studenter litt hjemmekjære?

«Enkel avmelding»

Anne Helene Bakke sitter også i sentralstyret, og var en av dem som stemte for resolusjonen.

— Intensjonen er at dette skal være et enkelt og positiv initiativ for studenter sier hun til Universitas. Bakke hevder at dette er en annet forslag enn det som ble avvist på landsmøtet i 2017.

— Det kom tydeligere frem at det skal være lettere å melde seg av på nett via for eksempel Studentweb.

Ifølge sentralstyret skal dette vedtaket føre til redusert papirarbeid med bedre digitale løsninger. Bakke mener at vedtaket vil føre til færre ulemper for studenter. Samtidig sier hun at sentralstyret og vedtektene åpner for å kunne rette kritikk mot sentralstyret, hvis jobben ikke er gjort riktig.

— Hvis resten av organisasjonen derimot mener dette er i strid med landsmøtevedtaket kan man tilbakekalle resolusjonen, sier hun.

Leserbrev: Utlendighetens bakside

Vanligvis skeptisk

Studentparlamentet på Oslomet har ifølge lederen Bjørn Harald Hegreberg Garborg alltid vært skeptiske til obligatorisk utveksling.

— Det finnes et variert mangfold av studenter. Det kan gjøre det vanskelig for noen å dra på utveksling, sier han.

Garborg er også varamedlem av sentralstyret, og mener at utveksling kan være krevende for studenter med barn eller andre forpliktelser. Han var imot forslaget på landsmøtet. Samtidig er han positiv til forslaget slik det foreligger for øyeblikket.

— Det ble tydeliggjort at resolusjonen skal legge til rette for bedre utvekslingsavtaler hvor det skal være enkelt å melde seg av. Det er hovedårsaken til at jeg stemte for vedtaket.

Powered by Labrador CMS