Vedtatt: Klimaendringene er «vår studentgenerasjons største utfordring», mener studentbevegelsens  øverste organisasjon. Her fra en tidligere votering under NSOs landsmøte.
Vedtatt: Klimaendringene er «vår studentgenerasjons største utfordring», mener studentbevegelsens øverste organisasjon. Her fra en tidligere votering under NSOs landsmøte.

NSO erklærer klima- og naturkrise på vegne av norske studenter

Tønsberg (Universitas): Norsk studentorganisasjon (NSO) vedtok søndag en resolusjon om å erklære global klima- og naturkatastrofe på sitt landsmøte. – Klima- og naturkrisen er en av de største truslene vi står overfor, sier NSOs leder.

Publisert Sist oppdatert

Norsk studentorganisasjon (NSO)

# Nasjonal interesseorganisasjon for 32 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler.

# Studentdemokratiene representerer om lag 250.000 studenter.

# NSO har til oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene, samt å representere sine medlemslag.

# NSO er partipolitisk uavhengig.

# Finansieres gjennom statsstøtte og semesteravgiften til 250.000 studenter.

Resolusjon slår fast at klimaendringene er «vår studentgenerasjons største utfordring». I teksten vises det blant annet til andre del av FNs sjette klimarapport, som varsler katastrofale konsekvenser for kloden dersom den globale oppvarmingen ikke holdes under 1,5 grad.

«Klimaendringene kommer til å ha store konsekvenser for alt liv på planeten.», slår organisasjonen fast.

– Klima- og naturkrisen er en av de største truslene vi står overfor. Det er viktig for oss som er studenter å vise vei og ta et standpunkt i sakene som angår hele kloden, sier NSO-leder Tuva Todnem Lund til Universitas.

– Forskningen har vært der i mange år. Dette er en krise vi har visst om lenge. Derfor ønsker vi å gjøre det vi kan, for at konsekvensene av klimakrisen blir så små som mulig.

Studentersamfunnet i Ås erklærte klimakrise tilbake i 2019. Samme år vedtok også Studentparlamentet ved UiO at UiO måtte erklære klima- og naturkrise. Dette er imidlertid første gang en samlet studentbevegelse går ut med en slik erklæring på vegne av Norges 250.000 studenter.

– Klima- og naturkrisen er en av de største truslene vi står overfor, sier NSO-leder Tuva Todnem Lund.
– Klima- og naturkrisen er en av de største truslene vi står overfor, sier NSO-leder Tuva Todnem Lund.

Viktig med solidaritet

I resolusjonsteksten skriver NSO at studentbevelgelsen skal jobbe aktivt sammen med resten av UH-sektoren for å motvirke endringene for klimaet og naturen gjennom utdanning, forskning og innovasjon.

De trekker videre frem betydningen av en klimarobust utvikling i UH-sektoren, for å kutte i klimagassutslipp.

NSO mener også det er viktig at norske studenter «står i solidaritet med de 3,5 milliarder menneskene i verden som lever i områder som gjør dem svært sårbare for klimaendringene».

De siste årene har det kommet flere tilsvarende erklæringer i akademia. Blant annet for tre år siden. Da erklærte 11000 forskere fra 153 land klimakrise i et opprop i tidsskriftet BiOScience.

Powered by Labrador CMS