Håpefull: UiO-rektor Svein Stølen håper lesesalene åpner 10. februar.

UiO-rektor håper lesesalene åpner neste uke

Et fåtall studenter kan returnere til campus fra og med i morgen: – Ikke optimalt, sier UiO-rektor Svein Stølen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken

  • I en nyhetskommentar dagen etter regjeringen varslet lettelser, kritiserte debattredaktør i Universitas Aksel Rogstad regjeringen for ikke å åpne opp campus ytterligere.
  • UiO-rektor Svein Stølen ble også kritisert for å takke forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim for den begrensede oppmykningen på Twitter.

23. januar våknet oslostudentene igjen opp til nedstengte campus. Én uke senere hadde helsemyndighetene mer kontroll over den britiske virusvarianten og kunne melde om flere lettelser. Blant annet kan enkeltstående butikker, biblioteker og serveringssteder åpne. Også et fåtall studenter avhengig av tilgang til lokaler for forsøk og ferdighetstrening kan returnere til campus.

Rektor ved Universitetet i Oslo (UiO) Svein Stølen har ved flere anledninger det siste året gått ut i media og sagt at studentene ikke må ta en uforholdsmessig stor del av ansvaret for smitteverntiltak. Nå er campus nedstengt for de aller fleste studenter, likevel takket Stølen regjeringen for de mindre lettelsene som kom på lørdag.

– Svein Stølen, hva synes du om regjeringens oppmykning for et fåtall studenter?

– Akkurat det ble vi litt glade for. Da tiltakene knyttet til det muterte viruset kom, ble vi jo nesten helt nedstengt. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet anbefalte da en fullstendig nedstengning av universitetene. Det sto regjeringen imot, men de stengte universitetet helt for studenter.

– Vi har mange studenter som virkelig ville få store og negative konsekvenser av en videreføring av disse svært strenge tiltakene. Derfor er vi glade for oppmykningen og for at vi nå får mulighet til å gjøre noen unntak; for de som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt. Dette er viktig for mange studenter.

Les også: Utdanningsminister Henrik Asheim om den nye krisepakken: – Jeg håper at denne pakken gjør en tøff hverdag mindre tøff

– Du uttrykte takknemlighet overfor utdanningsminister Henrik Asheim i etterkant av pressekonferansen. Var det en slik oppmykning dere håpet på?

– Ja, det var i hvert fall en oppmykning. Vi skulle gjerne sett at de gikk litt lenger, men lettelsene betyr mye for studentene det gjelder. Det synes vi det var passende å si takk for.

– Nå er det ingen fysisk undervisning, og med noen få unntak er campus stengt. Hva slags negative konsekvenser kan det få?

– Dette er ikke på noen måte optimalt. Universitetet handler om møtet mellom studenter og forskere. Vi har stor sympati med studenter som ikke får noe fysisk undervisning. Dette er krevende.

– Tiltakene som gjelder nå, varer i første omgang til 10. februar. Hva håper dere regjeringen sier etter det?

– Vi håper vi kommer tilbake til en situasjon der også lesesalene åpnes, og at studentene får komme tilbake til campus. Men det kommer helt an på hvordan smittesituasjonen er fremover. Vi håper jo også at det etter hvert åpnes for noe fysisk undervisning for alle studenter. Men akkurat nå tror jeg åpne lesesaler hadde vært en velsignelse for mange studenter.

En tweet kan ikke gjøre en forskjell på at jeg hele tiden har vært tydelig og sagt ifra om at studentene ikke må ta en for stor del av samfunnets byrde

Svein Stølen, rektor ved UiO

– I et innlegg i VG for én måned siden skrev du og noen andre universitetsrektorer at tiltak som rammer den fysiske undervisningen, må være noe av det siste regjeringen vurderer. Nå er også campus stengt. Mener du fortsatt det samme?

– Ja, det gjør jeg jo. I innlegget skrev vi blant annet at det må være regionale og ikke nasjonale tiltak. Det har de gjort nå. Nå er vi dessverre i en del av Norge der det er mer smitte. Når campus stengte ned, ble også de fleste butikker stengt ned. Nå som butikkene snart åpner, kan jeg ikke skjønne annet enn at vi også går mot en viss grad av fysisk undervisning.

– Jeg har et sterkt ønske om at vi så snart som mulig klarer å komme tilbake til litt normale forhold. Men dette blir uansett et krevende semester, og sannsynligvis et krevende år.

– Har ikke du som rektor ved landets eldste universitet et ansvar for å motsi regjeringen når strenge smitteverntiltak rammer studentene såpass hardt som de gjør nå?

– Jeg tenker at jeg har et ansvar for å være tydelig om hva jeg forventer, og det mener jeg vi har vært. Derfor var vi tidlig ute med å si fra da studentene fikk masse ufortjent kjeft under studiestarstuken. Derfor sa vi tydelig ifra da regjeringen i høst så ut til å vurdere å stenge campus for studenter. Derfor tok jeg initiativet til innlegget i VG. En tweet kan ikke gjøre en forskjell på at jeg hele tiden har vært tydelig og sagt ifra om at studentene ikke må ta en for stor del av samfunnets byrde.

Les også: Konflikt mellom Dagbladet og studentforening: – Grovt avtalebrudd

– Hva slags mulighet for påvirkning har dere egentlig?

– Vi har påvirkning gjennom å være tydelig i media og diskusjoner. Jeg har et godt forhold til politikerne og en viss mulighet for direkte dialog som vi forsøker å utnytte. Og jeg mener de leser det vi skriver, og at de til en viss grad lytter til det.

– I etterkant av Universitas’ nyhetskommentar har flere sagt at det er nettopp fordi campus har vært stengt, at det ikke er vært noen tilfeller av overført smitte der. Hva tenker du om det?

– I 2020 jobbet vi veldig godt og klarte oss uten et eneste tilfelle av smittespredning. Så det blir en for enkel konklusjon. Men nå har Norge fått et enda mer smittsomt virus, så det må vi jo tilpasse oss. Men det er ikke blitt spredd smitte på campus, og det er fordi studentene har vist dedikasjon for å gjøre dette på en ordentlig måte.

– Kan dere si med sikkerhet at det ikke er vært noen smitteoverføring på campus?

– Nei, ikke med absolutt sikkerhet. Antall registrerte tilfeller vi har, er bare fra de som sier ifra om at de er smittet. Men hvis vi hadde hatt et tilfelle, ville vi med høy sannsynlighet fått tilbakemelding på det fra smittesporingsteamet.

Les også: Studenter demonstrer mot ny krisepakke fra hybelen

– Nå er det jo åpnet opp for biblioteker i Oslo. Hva synes du om at lesesalene ikke får holde åpent?

– Jeg håper jo det er neste, at de åpner lesesalene 10. februar.

– Hva vil du si til flertallet av studentene dine som igjen er blitt stuet inn på hyblene sine?

– Jeg må si at jeg har stor sympati for at det er vanskelig. Det er tungt å sitte hjemme dag etter dag. Og spesielt hvis man har litt kummerlige forhold for lesing og internett. Dette er krevende. Likevel håper jeg vi alle klarer å se etter en situasjon der dette er over. Det kommer, selv om det tar tid.

– Og så vil jeg legge til et tips: Gjør det jeg gjør. Ta en «walk and talk». Det er mulig å møtes i mindre grupper ute og diskutere. Det prøver jeg selv for å holde humøret oppe.

Powered by Labrador CMS