Skal ordne opp: AHO-rektor Karl Otto Ellefsen.

AHO-rektoren: – Vil dekke underskuddet i løpet av 2010

Overskred budsjettene i 2008 og 2009.

Publisert Sist oppdatert

Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) har de siste årene hatt problemer med økonomien, og har overskredet budsjettene både for 2008 og 2009. Riksrevisjonen kom derfor med vesentlige merknader til regnskapet for 2009, da de la frem sin årlige rapport i slutten av oktober.

«Riksrevisjonen konstaterer at spesielt AHO har betydelige økonomiske utfordringer, da de i flere år har brukt mer enn sine tildelte bevilgninger det enkelte budsjettår», heter det i rapporten.

Riksrevisjonens gjennomgang viser mangelfull regnskapsoppfølging av budsjettet, svak oppfølging av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, samt kritikk av manglende rapportering av enkelte anskaffelser og innkjøp.

Rektor Karl Otto Ellefsen påpeker at riksrevisjonens merknader er godt kjent for AHO. Han vektlegger at skolens ledelse har jobbet tett med oppfølging og utbedring av AHOs økonomiforvaltning helt siden situasjonen ble kjent i februar. Underskuddet fra 2009 blir beskrevet som udramatisk.

– AHO har måttet ta ca. 3,5 millioner kroner av sitt 2010-budsjett for å dekke dette. Innsparingene er tidsavgrensede og har skjedd uten at det har gått vesentlig ut over undervisningstilbud eller forskningsinnsats, sier rektoren til AHO sine hjemmesider.

Ellefsen mener det vil bli ryddet opp i økonomien i løpet av 2010.

– Vi har siden i vår arbeidet med tiltak for bedre økonomiforvaltning og vil ha dekket underskuddet i løpet av 2010.

Powered by Labrador CMS