Tjener bra: BI-studentene betaler en drøy milliard kroner for å gå på BI, og handelshøyskolens pengesekk vokser.

BIs pengesekk vokser

Handelshøyskolen BI tjente 100 millioner kroner på utdanning i fjor.

Publisert Sist oppdatert

*Tjener bra:* BI-studentene betaler en drøy milliard kroner for å gå på BI, og handelshøyskolens pengesekk vokser.

Årsregnskapet for Handelshøyskolen BI er ennå ikke offentlig kjent, men Universitas har fått tilgang til det gjennom en økonomirapport fra BI til Kunnskapsdepartementet.

Rapporten viser at BI i fjor hadde 1,35 milliarder kroner i driftsinntekter. Studentene betaler en drøy milliard i semester- og eksamensavgifter, mens staten bidrar med 228 millioner kroner. På bunnlinja sitter BI, som er en selveiende stiftelse, igjen med et driftsresultat på 100 millioner kroner. Driftsresultatet er 51 millioner kroner mindre enn i fjor, og denne utviklingen skyldes jevnt over større kostnadsposter.

Marius Eriksen, direktør for strategisk økonomistyring ved BI, konstaterer at regnskapet ikke inneholder overraskelser.

– Vi styrer først og fremst etter å ha en solid egenkapital slik at vi står rustet for å tåle økonomiske utfordringer i fremtiden. Da er det formålstjenlig på sikt å ha en resultatmargin på 5 prosent. Og vi skal ha en positiv likviditetsutvikling over tid, sier Eriksen.

– Og alle de økonomiske målsetningene innfris i 2012?

– Alle målsetningene innfris. Vi har god økonomisk styring og kontroll.

Hvis BI havner i økonomisk uvær i fremtiden, har skolen nå 601 millioner kroner i egenkapital å tære på. Eriksen ser derimot ingen mørke skyer på den økonomiske horisonten som umiddelbart truer BI.

– Men i motsetning til de fleste andre aktører i Utdannings-Norge, er vi utsatt for et marked. I markeder vil det alltid være en viss risiko, sier han.

BI har de siste årene gjennomført en større strategisk omlegging. Flere fag er blitt kuttet, og BI-styret vedtok i fjor å legge ned BI-skolene i Drammen og Kristiansand.

– Nedleggelsene planlegges nøye slik at vi har god kontroll på nedtrappingen av kostnadene. Og så er det slik at den endelige økonomiske konsekvensen av en nedleggelse, ser vi først etter at vi vet hvor mange studenter som velger alternative tilbud til BI, forteller Eriksen.

Sist gang BI-styret møttes, måtte det behandle en betent strid mellom rektor Tom Colbjørnsen og de ansatte. Neste styremøte blir trolig mindre dramatisk.

– Vi har styremøte på torsdag, og da blir regnskapet godkjent, sier økonomidirektøren uten å nøle.

Powered by Labrador CMS