FÅR IKKE LEID UT: NSO forsøker leie ut sine gamle lokaler i Storgata via Finn.no. I mellomtiden står lokalene tomme og spiser kraftig av budsjettet.

Bruker 840 000 i året på tomme lokaler

Norsk Studentorganisasjon betaler 70 000 kroner i måneden for lokaler de ikke bruker. Leiekontrakten med Olav Thon varer helt til 2013.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

  • Norsk Studentorganisasjon (NSO) har overtatt en leiekontrakt Norsk Studentunion (NSU) inngikk med Olav Thon i 2007.
  • Kontrakten inneholder ikke en oppsigelsesklausul og forplikter NSO til å leie lokalene t.o.m. 31.3.2013
  • Lokalene ligger i Storgata 19 og leien er på 70 000 kroner i måneden, 840 000 kroner i året.
  • NSO forsøker å slippe unna leien ved å drive fremleie eller kjøpe seg ut av kontrakten. Lokalene står per dags dato tomme.

– Oi, dette høres ut som en ekstremt lite heldig avtale. Det er synd hvis penger som kunne vært brukt på studentene i stedet blir kastet ut av vinduet på denne måten, sier Tine Tång Engvik, som sitter i Arbeidsutvalget til Studentparlamentet i Oslo.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) har siden sin opprettelse i fjor tapt over 500 000 kroner på grunn av en leiekontrakt med Thongård AS som forplikter dem å leie lokaler i Storgata 19. Den årlige leien ligger på 840 000 kroner. NSO ønsker ikke å bruke lokalene og prøver å finne en vei ut av kontrakten som varer helt til 2013. Klarer de ikke det, kan avtalen koste organisasjonen totalt 2,3 millioner kroner.

Leter etter løsning

70 000 kr i måneden er mye penger for oss

Anne Karine Nymoen, leder i NSO

– Det er klart at vi helst skulle unngått denne utgiften. 70 000 kr i måneden er mye penger for oss, sier leder i NSO, Anne Karine Nymoen.

Situasjonen er et resultat av sammenslåingen av Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL) i fjor sommer. Den nystiftede organisasjonen NSO flyttet inn i StLs gamle lokaler i Lakkegata. Samtidig ble de tidligere lokalene til NSU i Storgata stående tomme. Det gjør de fortsatt.

– Vi prøver å finne en løsning på problemet. Vi kan enten kjøpe oss ut av kontrakten eller drive fremleie, og vi tror det siste vil være det billigste. Men så langt har vi ikke lykkes med å finne noen leietakere, sier Nymoen.

– Er det noe NSO kunne gjort annerledes for å unngå å havne i denne situasjonen?

– Nei. Når to organisasjoner slår seg sammen må en regne med slike problemer. NSU og StL var nødt til å ta med seg sine tidligere forpliktelser inn i den nye organisasjonen. Vi trengte nye lokaler på grunn av plassmangel, og da må vi ta konsekvensene av det, sier Nymoen.

– Det var også et viktig moment at StL sine gamle lokaler, som nå er NSO sine lokaler, også er betydelig billigere. Selv om vi for en periode må dekke utgiftene for to lokaler, så er det en billigere løsning på sikt, legger hun til.

– Umulig å forutse

Per Anders Langerød var leder av NSU i 2007 og 2008 og var den som skrev under kontrakten med Thon i sin tid.

– Burde dere ikke ha sett for dere at NSU og StL ville slå seg sammen og få behov for større lokaler?

– Det var helt umulig å forutse. Vi hadde prøvd å slå oss sammen like før vi flyttet til Storgata, men StL trakk seg plutselig. NSU ble forlatt ved alteret og ingen trodde på et nytt forsøk på ekteskap med det første. Sammenslåingen skjedde raskere enn det vi kunne spå, sier Langerød.

– Hvor lurt var det å inngå en fem års kontrakt det nærmest er umulig å komme seg ut av?

– Vi forhandlet kontrakten ned til fem år, fra 10-15 år som utleier egentlig ønsket. Slik situasjonen med StL så ut den gangen vurderte vi dette som en grei lengde. Ideelt sett hadde vi nok hatt både en oppsigelsesklausul og en kortere leieavtale, men det er lett å være etterpåklok, sier Langerød.

Dyrt å kjøpe seg ut

Seniorrådgiver i Utleieavdelingen i DnB NOR, Morten Buøen, mener organisasjoner som NSO bør forhandle seg frem til mer fleksible leiekontrakter.

– Det er bedre å inngå kortere kontrakter der man heller har mulighet til forlengelse, sier han.

Buøen råder NSO til å forsøke å leie ut lokalene. Han tror det er lite å spare på å kjøpe seg ut av kontrakten nå.

– Thon gir vel ikke akkurat ved dørene. Så med mindre han har noen på vent til å overta kontrakten, tror jeg NSO må ut med et beløp som gjør at de ikke sparer mer enn 20-30 prosent.

Selv med ekspertens mest positive anslag på 30 prosent vil altså NSO tape 1,6 millioner på å kjøpe seg ut. Buøen sier organisasjonen også må regne med at det kan ta tid å få leid ut lokalene.

– Dette er ikke gjort på en, to, tre. Det er ikke uvanlig å sitte med slike lokaler i ett års tid.

Nymoen i NSO sier organisasjonen har satt av nok penger til å kunne dekke utgiftene dersom de ikke får leid ut i 2011.

– Men vi håper å finne en løsning raskt, og har ikke budsjettert med noe«worst case scenario».

Powered by Labrador CMS