Underskudd: Det norske studentersamfund hadde to millioner kroner mindre inntekter i år enn ifjor. Foto: Marianne Demmo

DNS gikk med underskudd i 2017

I 2016 gikk Det Norske Studentersamfund med overskudd med nesten en million. I fjor ble nok en gang tallene røde, og underskuddet var på 370 000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem av regnskapet som skal presenteres på medlemsmøte 9. mai.

Det er særlig inntektene til DNS som har stupt. [I 2016 hadde organisasjonen, som blant annet drifter studenthuset Chateau Neuf, inntekter på rundt syv millioner kroner.](1) Året etter har dette falt med omtrent to millioner.

Inntektsfallet skyldes særlig at DNS i 2016 fikk et tilskudd på 1.7 millioner kroner fra «stiftelsen». I år fikk de ingenting. «Stiftelsen» ble opprettet etter at Chateau Neuf ble solgt til Universitetet i Oslo på slutten av 90-tallet. Oppgaven deres er å forvalte salgssummen, og deler av disse midlene går til driften av DNS. Daglig leder i DNS, Linn Cecilie Andresen, forklarer tilskuddet med at det var forskjellige behov i 2016 og 2017.

Fikk ekstraordinær støtte

– I 2016 fikk vi ekstraordinær støtte til nedbemanning i Chateau Neuf AS. Vi fikk også penger til oppussing av stiftelsen i 2016 men brukte de først i 2017. Det at vi i 2017 ikke hadde behov for å søke om mer tilskudd fra stiftelsen var fordi vi hadde stabilisert økonomien i konsernets, sier hun.

Chateau Neuf AS er et datterselskap av DNS, og er ansvarlige for den daglige driften av studenthuset.

I tillegg har det blitt solgt billetter for 600 000 kroner mindre, og medlemskap for rundt 100 000 kroner mindre. Sponsorinntektene har også falt kraftig. Fra 250 000 kroner til 80 000 kroner.

– Det er mindre inntekter på billettsalg i 2017 fordi vi har hatt flere gratis arrangementer for alle Oslos studenter. Vi fikk inn færre inntekter fra medlemsskap i 2017 fordi styret i DNS har hatt en bevisst strategi om å ikke drive oppsøkende virksomhet og pushe medlemsskap men hatt fokus på at Chateau Neuf skal være studenthuset til alle Oslos studenters, sier Andresen.

På tross av at DNS har kuttet kostnader med nesten en million kroner, var ikke dette nok til å redde resultatet.

– Hvordan skal dere dekke underskuddet?

– Ved å låne av Chateau Neuf AS. Halvparten er allerede betalt tilbake 1.kvartal i år.

Turbulent år

2017 var preget av intern konflikt for DNS. Ikke mindre en to ganger måtte de i retten. [I rettsaken mellom DNS, og deres tidligere formann Markus Knutsen, ble Studentersamfundet dømt til å betale 90 000 kroner for sine egne saksomkostninger. Knutsen ble dømt til å betale tilbake 35 000 kroner i tillegg til sine egne saksomkostninger.](2)

I tillegg måtte DNS ta [oktoberfest-striden helt til Oslo byfogdembete før de fikk tilbake rettighetene til Facebook-siden. I denne saken slapp de å betale egne saksomkostninger.](3)

– Det var selvfølgelig ikke noen ideell situasjon med tanke på hvor mye ressurser i form av tidsbruk en rettssak krever fra driften. Med det sagt, så vant vi frem i alle saker og vi står fortsatt støtt i at dette var viktige prinsippsaker for Det Norske Studentersamfund. Både for hva vi skal være og for hva vi ønsker å være, sier Andresen.

Powered by Labrador CMS