MatNat rammes hardt

Universitetet driver langsiktig nedbygging av realfagene, mener dekan ved MatNat-fakultetet Knut Fægri. Neste års trange budsjett går ekstra hardt utover hans fakultet.

Publisert

I tråd med hva rektor Ole Petter Ottersen lovte i valgkampen, setter Universitetet i Oslo (UiO) av 15 millioner kroner til å styrke studiekvaliteten i neste års budsjett. Det ble bestemt da universitetsstyret vedtok universitetets budsjett og årsplan for 2010 i går. Knut Fægri mener imidlertid at tiltaket vil ha motsatt effekt for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat).

– I den grad studiekvalitet avhenger av ressurser, noe ledelsen ved UiO synes å tro, vil studiekvaliteten ved MatNat bli rammet, mener Fægri.

– Føyer seg inn i nedbygging

De 15 millionene dras nemlig inn fra alle fakulteter og enheter, og omfordeles etter blant annet forholdstall mellom studiepoeng og ansatte. Dette vil gi Det humanistiske og Det samfunnsvitenskapelige fakultet mer penger, mens MatNat taper på omfordelingen.

I tillegg skal potten som går til vitenskapelig utstyr reduseres med 10 millioner kroner. Fægri forteller at forskningsrådet samtidig har begrenset de nasjonale tildelingene til vitenskapelig utstyr.

– Dette vil først og fremst gå utover den delen av forskningen som ligger nærmest den forskningsbaserte undervisningen, fordi dette er bevilgninger som normalt brukes til rutineinstrumenter for daglig drift. Begge disse tiltakene føyer seg pent inn i UiOs langsiktige nedbygging av realfagene, sier Fægri.

Positiv til øremerking

Mari O. Mamre, studentrepresentant i universitetsstyret og nestleder i Studentparlamentet, sier at det er synd at MatNat, som scorer lavt på studiepoengproduksjonen per student, ikke skal få ekstra midler til å forbedre dette.

– Samtidig må dette sees i forhold til at de har høy ansatt/student-tetthet, og da bør de kunne klare å realisere slike mål innenfor normalbevilgninger. Det har ikke de andre fakultetene ressurser til, sier hun.

Hun er ellers veldig positiv til øremerkingene, fordi det blir gir et fokus på studiekvalitet som ikke har vært der tidligere.

– Vi har én eneste øremerking i fordelingene, og disse går til studiekvalitet. Jeg synes rektor og ledelse viser vilje til ledelse og at de tar studentene på alvor, sier Mamre.

Kutter 60 millioner overalt

Kuttene og føringene kommer fordi UiO er nødt til å redusere budsjettet med 84 millioner kroner neste år. Det er over to prosent av totalbudsjettet. I flere år har universitetets økonomi blitt strammere, som følge av at kostnadene ved UiO har skutt i været i forhold til regjeringens bevilgninger.

60 millioner av innsparingene skal tas som flate kutt på alle enheter og fakulteter. Resten av kuttene tas fra spesielle satsningsområder, som innføring av administrative IT-systemer, frie startpakker for forskere og vitenskapelig utstyr.

Mamre sier at de flate kuttene er en giftig kombinasjon sammen med øremerkingene, og skulle ønske at flere av kuttene ble tatt på disse satsningene. Hun sluttet seg likevel til styrets avgjørelse ettersom det ble lovet at det ikke skal kuttes i fakultetsbevilgningene i 2011.

Powered by Labrador CMS