Millionunderskudd rammer psykologistudentene

På grunn av millionunderskudd har Psykologisk institutt kuttet over hele linja. Studentene må ta støyten.

Publisert Sist oppdatert

Psykologisk institutt er ute med sparekniven. Som følge av økonomisk rot har studentene mistet retten til utsatt eksamen ved sykdom.

– Jeg kastet opp fire ganger før eksamen. Med tanke på oppstyret rundt svineinfluensaen i fjor er det rart at UiO tillater en tydelig syk person å gjennomføre eksamen, forteller psykologistudent Hannah Vinner.

Psykologisk institutt (PSI) har gjennomført kraftige nedskjæringer de siste årene. For 2009 budsjetterte instituttet med 10,6 millioner i underskudd. Regnskapet viser at underskuddet ble på 2,3 millioner.

– Å gå opp til eksamen syk er det samme som å gå på jobben syk, og det tillates ikke.

Mette Børing, hovedvernombud ved UiO

– Å gå opp til eksamen syk er det samme som å gå på jobben syk, og det tillates ikke, sier Mette Børing, hovedvernombud ved Universitetet i Oslo, som stiller seg sterkt kritisk til sparemetoden.

Bekymret for fagmiljøet

Millionunderskuddene ved instituttet har også ført til kutt i bruken av eksterne timelærere og kutt i praksisordningen. I tillegg har man byttet fra karaktersystem til bestått/ikke bestått ved profesjonsstudiet, på grunn av mangel på sensorer.

– Kuttene har gått ut over det faglige ved instituttet. Spesielt kuttene i eksterne forelesere har økt belastningen på de interne som har blitt nødt til å ta over store deler av undervisningen, sier Ingvild Rønneberg Hidle, studentrepresentant i programutvalget på Psykologisk institutt.

De store kuttene har kraftig redusert de tilsattes mulighet til tett oppfølging av studentene, stikk i strid med hva som ble lovet i kvalitetsreformen. Dekan ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet Knut Heidar, innrømmer at det er langt igjen til kvalitetreformens mål er nådd.

– Per i dag finnes det ikke ressurser til å følge opp kvalitetsreformen, sier han.

Kutt i viktig praksisordning

Hidle kaller situasjonen med Vinner uheldig, men framhever likevel kuttene i praksisordningen som viktigste kampsak.

– De mest dramatiske kuttene har gått ut over praksisordningen, blant annet såkalt førstelinjepraksis, som er pasientenes første møte med helsetjenesten. Denne typen praksis er ekstremt viktig for at studentene skal lære så mye som mulig om helsesystemet, sier hun.

Pasientkontakten studentene får gjennom praksis er en avgjørende del av profesjonsstudiet.

– Vi mener at alle som gjennomfører studieløpet skal ha møtt et visst antall pasienter, med en viss bredde. Dette er noe studentene gjennom programutvalget, programrådet og instituttstyret har kjempet for en stund, sier Hidle.

Heidar mener at til tross for kuttene er man ikke i nærheten av minimusnormen for forsvarlig opplegg.

– Når man reduserer ressursbruk reduseres også kvaliteten. Det er ikke likegyldig hvor man foretar kuttene, vi forsøker alltid å kutte der det rammer minst, uten at det rammer basiskvaliteten, sier han.

Bedre enn ventet

På tross av underskuddene mener økonomikonsulent ved PSI Ole Jørgen Skipperud at økonomien ser bedre ut enn ventet.

– De store forskjellene mellom budsjett og regnskap kommer i stor grad av at vi har hatt en periode med mange permisjoner for vitenskapelige ansatte, som har redusert lønn-, og sosiale kostnader sterkt. Dette har bidratt til at den økonomiske situasjonen har forbedret seg raskere enn antatt, sier han.

Powered by Labrador CMS