LOVER Å VERNE STUDENTENE: Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen Karl Otto Ellefsen forteller om kutt i bygningsmessige investeringer, møbler, datautstyr og faglige satsinger. Han lover at undervisningen ikke vil bli rammet.

Nytt millionunderskudd ved AHO

Kunnskapsdepartementet er urolige og beskriver underskuddet som alvorlig. AHO-rektoren innrømmer nå problemer i den økonomiske styringen.

Publisert Sist oppdatert

*Underskuddet ved AHO:*

  • Årsregnskapet for 2009 viste en negativ avsetning på omtrent tre millioner ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO).
  • Underskuddet skyldes en høy ansettelse av stipendiater og tiltro til manglende prosjektinntekter.
  • Kunnskapsdepartementet har bedt AHO om en tiltakspakke med klare frister for fremdrift i arbeidet med å balansere regnskapet.
  • Kutt vil gjøres i investeringer og strategiske satsninger.
  • Når AHOs styre behandler tiltakspakken onsdag 28. april, sendes denne umiddelbart til Kunnskapsdepartementet for videre oppfølging.

I 2009 hadde Arkitektur- og designhøgskolen (AHO) et underskudd på omtrent tre millioner kroner. Som følge av dette har Kunnskapsdepartementet (KD) bedt skolen om å legge frem en plan for hvordan de skal snu den negative utviklingen. Rektor ved AHO Karl Otto Ellefsen er imidlertid ikke urolig.

– Tre millioner er et relativt lite underskudd. Utfordringen er like mye at underskuddet kom som en overraskelse. Dette peker på problemer i vår økononomiforvaltning, sier Ellefsen.

For optimistisk

Ellefsen ser årsakene til underskuddet. Han tror at skolen har vært for optimistiske i forhold til egen økonomi.

– Vi hadde en overdreven forventning om inntekter fra prosjekter og var for optimistiske i forskningssatsing og ansettelser av stipendiater.

Likevel ser ikke Ellefsen situasjonen som alvorlig. Han mener at AHO har en økonomi som gjør det relativt uproblematisk å gjennomføre tilsvarende innsparinger i 2010.

– Innsparinger gjøres nå ved kutt i bygningsmessige investeringer, møbler og datautstyr, og vi reduserer strategiske faglige satsinger, forteller han.

Alvorlig økonomisk situasjon

Avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet Rolf L. Larsen venter nå på at AHO skal legge fram planen for hvor kuttene ved skolen skal forekomme. Underskuddet fra 2009 ser han på som alvorlig.

– Når vi ser denne typen resultater blir vi i departementet urolige, sier han.

Larsen påpeker at AHO også i 2008 hadde et betraktelig underskudd.

– Som en følge av dette vil departementet følge AHO vesentlig tettere videre.

Verner undervisningen

Ellefsen lover at kuttene ikke vil berøre studentene. Det vil verken kuttes i undervisningstilbud eller i ressurser til undervisning.

Leder av studentutvalget ved AHO Enya Regine Aamo Aspen sier at hun ikke har tilstrekkelig innsikt i den økonomiske situasjonen til å kommentere dette.

– Det jeg vet, er at innsparingene ikke må berøre undervisningen, sier hun.

Powered by Labrador CMS