BOT OG BEDRING: Rektor Hans Fredrik Hoen lover at skolen skal rydde opp.

Solgte varer til seg selv

En faglig ansatt ved UMB brukte skolens penger til å handle varer for 154 000 kroner av eget selskap.

Publisert Sist oppdatert

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) får hard medfart i Riksrevisjonens årlige gransking som ble lagt frem for Stortinget forrige tirsdag.

Revisjonen kommer med flere merknader til UMBs økonomiske styring, og konstaterer flere brudd på lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Bruddene omfatter utgåtte avtaler, kjøp av konsulenttjenester uten konkurranse, samt mangelfull dokumentasjon for om lag halvparten av skolens anskaffelser.

Totalt skal disse avvikene dreie seg om kjøp for «betydelige millionbeløp».

Handlet av eget selskap

UMB får også skarp kritikk for at en faglig ansatt ved et av skolens institutter bestilte tjenester fra et selskap hvor personen selv er deleier. Kjøp for 154 000 kroner ble godkjent av instituttets ledelse – uten skriftlig avtale eller annen dokumentasjon for handelen.

Kontroller avslører at skolen var selskapets største kunde, og Riksrevisjonen konkluderer med at «UMBs praksis er i strid med gjeldende regelverk samt universitetets egne rutiner.»

– Vi ser veldig alvorlig på dette, og det er helt uholdbart med slike anmerkninger. Vi disponerer store midler fra samfunnet, og det er vårt ansvar å gjøre dette på en god og ryddig måte, sier rektor Hans Fredrik Hoen ved UMB, som nå lover opprydding.

UMB har nå tatt kontakt med Universitetet i Oslo (UiO) som skal holde kurs for ansatte med økonomiansvar.

– Vi har satt i gang et omfattende program for å heve kompetansen til medarbeidere med budsjettdisponeringsmyndighet. Vi vil styrke vår interne kontroll, og vi har fått god hjelp fra UiO til å gjennomføre kurs.

Ingen konsekvenser

Saken følges nå opp internt, men skolen har ikke politianmeldt forholdet.

– Dette er et brudd på våre interne regler, og et forhold som vi følger opp internt og med personen det gjelder. Personen jobber fremdeles hos oss, men ettersom dette er en personalsak, ønsker jeg ikke å kommentere ytterligere, sier Hoen.

Seniorrådgiver Erlend Pedersen i Klagenemda for offentlige anskaffelser forteller at en slik sak ikke får strafferettslige konsekvenser.

– Dette er ikke et lovbrudd som kan føre til en straffesak, men det kan være i strid med kravet om konkurranse, og det er et regelbrudd dersom man ikke har ført anskaffelsesprotokoll for et beløp over 100 000 kroner, sier Pedersen.

– Hvilke sanksjoner finnes mot slike regelbrudd?

– Dersom anskaffelsen hadde oversteget 500 000 kroner, kan man pålegges å betale et administrativt overtredelsesgebyr. Men siden dette er snakk om et mindre beløp, finnes det ingen direkte sanksjoner.

Powered by Labrador CMS