– ARROGANT: Sten Morten Henningsmoen i NTL mener universitetet opptrer arrogant.

Universitetet unngår stemplingsur for sine ansatte

– De undergraver lovverket, mener NTL.

Publisert Sist oppdatert

– Det universitetet har gjort er i strid med hovedtariffavtalen, og det er arrogant. UiO velger å sette fagforeningene og arbeidstakerne helt på siden, sier Sten Morten Henningsmoen, fungerende leder i Norsk Tjenestemannslags (NTL) lokallag ved Universitetet i Oslo (UiO).

Universitas har tidligere skrevet om striden mellom forskningssektoren og Kunnskapsdepartementet (KD) om hvordan forskeres arbeidstid skal måles. UiO ønsker nå å definere store grupper med ansatte som «særlig uavhengige», og dermed unngå arbeidsmiljølovens kapittel om arbeidstid.

Frykt for stemplingsur

Flere forskere har uttrykt frykt for å havne under et «stemplingsur»-regime, og det blir nå unngått. Men universitetets definisjon av ansatte som «særlig uavhengige» skal ifølge loven kun tillegges ansatte etter en individuell vurdering.

– Dette er et begrep som er ment for å dekke ytterst få ansatte, sier Henningsmoen. Han er ikke fornøyd med måten saken har blitt behandlet av universitetet.

– Vi stiller oss totalt utforstående til at denne saken bare er blitt vedtatt av rektor uten å bli behandlet i Universitetsstyret først, sier Henningsmoen.

– Beklagelig

Viserektor ved UiO Ragnhild Hennum synes det er beklagelig at fagforeningene opplever det slik.

– Saken har vært drøftet med tjenestemanns­organisasjonene ved flere anledninger, og vi har fulgt regelverket. Universitetsstyret har også blitt orientert om saken og har gitt sin tilslutning til den løsningen som er valgt.

– Dette er slik de andre universitetene i Norge forstår loven, sier Hennum.

De nye retningslinjene til UiO er basert på en utredning lagt fram av en felles arbeidsgruppe for flere av universitetene i Norge på oppdrag fra KD.

«Særlig uavhengige»

Professor Stein Evju ved Det juridiske fakultet mener imidlertid at UiO ikke gjør noe galt i denne saken.

– NTL har en for begrenset forståelse av hva som ligger i en individuell vurdering. Det kan godt bety en individuell vurdering hvor man tar utgangspunkt i at en stilling er «særlig uavhengig», sier Evju.

– Etter min vurdering er det ingen juridiske problemer med universitetets nye retningslinjer, sier han.

Denne vurderingen har ikke Henningsmoen mye til overs for.

– Stein Evju er god til jus, men tariffavtaler er det LO som kan best, sier han.

Powered by Labrador CMS