Nye studentmillioner: Regjeringen vil gi 140 millioner til studentene i 2022 for å bøte på konsekvensene av pandemien.

Vil gi 140 millioner til studentene

Regjeringen vil dele ut en ny økonomisk støttepakke som skal hjelpe studenter faglig og sosialt. Studentledere er kritiske til at midlene ikke dekker for tapt arbeidsinntekt for studentene.

Publisert Sist oppdatert

Den nye tiltakspakken regjeringen vil foreslå for Stortinget skal bidra til å motvirke konsekvensene av pandemien for studentene.

Universiteter, høyeskoler og fagskoler får derfor 100 millioner kroner til å gi studentene ekstra faglig støtte og forhindre at de blir forsinket eller slutter på studiene.

Det skriver Regjeringen i en pressemelding mandag formiddag.

I tillegg får samskipnadene 40 millioner kroner til sosiale og psykososiale tiltak for studenter.

— Veldig krevende for studentene

– Pandemien slipper ikke taket og det blir mer digital undervisning og færre muligheter for å treffes mange sosialt. Vi vet at dette er veldig krevende for studentene. Derfor har vi nå fremmet forslag som vil gi universitetene, høyskolene, fagskolene og samskipnadene mer penger til å sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene både faglig og sosialt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

De 140 millionene skal gå til følgende tiltak:

– Samskipnadene, universitetene, høyskolene og fagskolene skal samarbeide tett med studentene om hvordan pengene best kan komme til nytte lokalt. Så håper vi alle at pandemitiltakene kan lettes så raskt som mulig, men hvis vi må ha smitteverntiltak langt inn i neste år eller må stramme inn ytterligere, vil jeg vurdere om det trengs mer penger. Vi vil også vurdere om det er behov for ekstraordinære tiltak for studenter som har mistet deltidsjobben, sier Ola Borten Moe.

  • 100 millioner kroner til tiltak for å sikre progresjon for studentene. Målet er å bidra til god og tett faglig oppfølging for å sikre progresjon og at de ikke faller fra studiene.
  • 40 millioner kroner til samskipnadene til oppfølging av studentene i 2022, med føring om at de skal sikre sosial og psykososial oppfølging av studentene, og at studentene skal involveres i hvordan pengene best kan brukes.

— I realiteten bare 70 millioner

Abid Raja er utdanningspolitisk talsperson for Venstre. I en e-post til Universitas skriver han at det er bra at Regjeringen tar grep for studentene. Likevel mener han at også midlene fra fjorårets tiltakspakke burde videreføres.

— Jeg vil minne om at studentminister Borten Moe allerede har inndratt 70 millioner som skulle gå til studentene, men som de ikke rakk å bruke i år. Venstre har bedt om at pengene videreføres, og vi får håpe at det er det vi ser her. Men det betyr også at det i realiteten bare er 70 nye millioner i friske penger. Og det skulle bare mangle, når vi har en helt ny nedstenging med nye konsekvenser for studentene, sier Raja.

- Håpet må være at regjeringa med dette også snur ellers i studentpolitikken, og ser behovet for å øke studiestøtta på lengre sikt. Det er nødvendig å bedre studentvelferden og gi dem større økonomisk trygghet – det har også positiv effekt for den psykiske helsa, legger han til.

NSO: Krever bedre kompensasjonsordninger

Leder i Norsk studentorganisasjon NSO Tuva Todnem Lund mener tiltakspakken er et steg i riktig retning. Samtidig er hun bekymret for studenter som har mistet deltidsjobben, og ikke får kompensasjon for tapt inntekt.

— Mange av disse er av avhengig av inntekten sin. Dermed trenger de nå også gode støtteordninger for å få det til å gå rundt økonomisk.

— Men at Regjeringen ser behovet for å følge opp studentene både faglig, og når det kommer til psyksisk helse, er veldig positivt, legger hun til.

Lund forventer nå at Regjeringen tilbyr studenter med tapt inntekt samme kompensasjon som andre arbeidstakere.

— Det er politisk vilje for at studenter skal jobbe. Da må det også finnes politisk handling som sørger for at de kan gjøre nettopp det, sier hun.

— Sårt tiltrengte midler

— Det er virkelig sårt tiltrengte midler som nå kommer til samskipnadene til sosiale og psykososiale tiltak for studentene, skriver leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus Maika Maria Godal Dam i en tekstemlding til Universitas.

Hun mener likevel at tiltakspakken kommer med en kjedelig bismak:

— Jeg synes det er skuffende at det i den nye tiltakspakken ikke er noe tilltak for å sikre inntekten for studentene som mister deltidsjobbene sine. At to personer som jobber har samme jobb og stilling, og betaler samme skatt, ikke har samme rett på dagpenger, er urettferdig, sier hun.

På spørsmål om hva midlene vi bli brukt til, svarer Godal dam at hun håper de kan gå med til å videreføre tiltak som ble startet opp under pandemien.

— Disse vet vi at studentene har satt pris på, slik som "Jul med nye venner" og andre aktiviteter.

Forslaget skal først til behandling i Stortinget. Hvis det vedtas vil Regjeringen komme tilbake med informasjon om hvordan midlene skal fordeles mellom institusjonene og samskipnadene, står det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS