Presset øker: – De kommunale kontorene har så mange saker at de sender flere av dem til oss enn før, sier daglig leder i Juss-buss, Marit Lomundal Sæther (t.h). Her sammen med kollega Thea Sjuve Johansen

Må parkere Jussbussen

Jussbussen reiser Oslo rundt for å gi rettshjelp til narkomane og andre som sliter. Etter byrådets foreslåtte kutt i budsjettene kan det bli slutt på det.

Publisert Sist oppdatert

I mange budsjettbehandlinger på rad har støtten til Jussbuss, jusstudentenes organisasjon for fri rettshjelp, blitt foreslått kuttet i Oslobudsjettet. Da har Venstre gått inn og reddet organisasjonen, sammen med partiene på venstresiden.

Nå sitter Venstre selv i byrådet, som står bak et kuttforslag på 20 000 kroner i bevilgninger til Jussbuss. Det tilsvarer 3,5 prosent av organisasjonens totale budsjett.

– Det ser ikke ut som et stort kutt, men det vil gå utover mye av kjernevirksomheten vår – spesielt oppsøkende virksomhet, sier Marit Lomundal Sæther, leder i Jussbuss.

Til sammen i byrådets budsjett kuttes det 77 000 kroner i støtten til kommunal og frivillig fri rettshjelp.

– Har ingen ekstra pengesekk

Gruppeleder Torill Berge for Venstre i bystyret forstår frustrasjonen til Jussbuss. Hun mener likevel kuttet er helt nødvendig.

– Oslo er en by i vekst, det legger press på ressursene våre. Det kuttes over hele linja i Oslo. Forslaget om kutt i Jussbuss er langt mindre enn kuttforslagene som har kommet tidligere, sier hun.

Hun trekker fram at Jussbuss gjør en viktig jobb for de svakere stilte i Oslo.

– Hvis jeg skal snakke som venstrepolitiker er det ingen tvil om hva vi syns om Jussbuss. De har bygd seg opp tillit og når ut til grupper som andre rettshjelpsorganisasjoner ikke klarer, sier Berge, og trekker spesielt fram fengselsbesøkene som viktig (se faktaboks).

Det er akkurat den virksomheten Jussbuss trolig må kutte, noe de selv mener går utover rettssikkerheten til flere av Oslos svakere stilte innbyggere. Berge sier hun er villig til å høre hva Jussbuss har å si om saken.

– Vi skal så klart lese konsekvensutredelsen før vi stemmer. Men foreløpig støtter vi byrådets budsjett, vi er avhengige av å levere et budsjett i balanse. Jeg har ingen ekstra pengesekk i lomma, sier bystyrepolitikeren.

Frykter økt press

I fjor fikk Jussbuss i underkant av 6000 henvendelser, nesten tusen flere enn i 2010. Mange av dem var henvist til studentorganisasjonen fra kommunale rettshjelpskontorer.

– De kommunale kontorene har så mange saker at de sender flere av dem til oss enn før. Vi er billigere for kommunen, fordi studentene jobber frivillig, sier Lomundal Sæther.

Hun synes det er betenkelig at kommunen vil kutte støtten til Jussbuss, som gjør jobben de kommunalt ansatte ikke har kapasitet til.

– I år er det foreslått kutt i hele rettshjelpsektoren. Det vil gjøre at rettshjelpskontorene blir enda mer overbelastet, og da vil vi få flere som kommer til oss. Derfor må vi kutte i oppsøkende arbeid etter budsjettforslaget, sier hun.

– Vil få store konsekvenser

Forsvarsadvokat Vibeke Hein Bæra har lang fartstid som advokat, og har selv studert juss i Oslo.

Hun synes Jussbuss er et fantastisk tiltak.

Jussbuss gjør en utrolig viktig jobb for de svakerestilte i samfunnet.

Vibeke Hein Bæra, forsvarsadvokat @li:Jussbuss er jusstudentenes organisasjon som tilbyr fri rettshjelp. Studentene jobber frivillig et år for 30 studiepoeng. @li:Jussbuss besøker blant annet fengsler, voksenopplæring og organisasjoner for fattige og rusmisbrukere, for å nå ut til grupper som sjelden oppsøker rettssystemet selv. De pleier også å stå på Blindern annenhver tirsdag, for å nå ut til studenter. @li:I tillegg kommer folk til Jussbuss for rettshjelp.

– Det er et lavterskeltilbud til dem som vanligvis ikke går til advokat. De gjør en utrolig viktig jobb for de svakere stilte i samfunnet, sier hun.

Hun er opptatt av at det også gir advokatene en unik trening.

– Du får erfaring med andre type saker og andre juridiske spørsmål enn det du jobber med senere. I tillegg gjør du en viktig samfunnsinnsats, sier Hein Bæra.

Hun tror kuttene kan ende opp med å koste Oslo dyrt.

– Det vil få store konsekvenser. Det kan virke som om politikerne har tenkt litt kortsiktig. Rettshjelporganene tar ofte tak i saker tidlig, før de utvikler seg til noe som blir dyrere for samfunnet på sikt, sier hun.

Frp er det siste håpet

Ap, SV og Rødt har tidligere stemt mot å kutte i støtten til Jussbuss i bystyret, og Lomdalen Sæther regner med at de vil gjøre det samme i år. Også Miljøpartiet vil stemme mot kutt. Men redningsaksjonen er umulig uten støtte fra Frp.

– Frp fremmet selv kutt i Jussbuss da de satt i byråd, men nå sitter de i opposisjon, og Carl I. Hagen har gått ut og sagt at han mener budsjettet svikter de svake gruppene i samfunnet, sier Jussbusslederen.

Selv om hun tror sjansen er liten, håper hun Frp vil redde jusstudentenes rettshjelpsorganisasjon.

Carl I. Hagen er gruppeleder for Frps bystyregruppe. Han reagerer på et budsjett han mener svikter de svake, men kan ikke love noe.

– Vi har ikke bestemt oss for hva vi skal stemme ennå, men vi ser at det er mange som sviktes i budsjettet, sier han.

Hagen sier det ikke er noen automatikk i at FrP vil stemme for de samme kuttene som de gjorde i byråd.

– I byråd er du avhengig av å inngå kompromisser for å levere et balansert budsjett. I bystyret er vi friere til å stemme for våre egne saker, sier han, men vil ikke si noe konkret om skjebnen til Jussbuss.

Powered by Labrador CMS