Dømt: En Oslomet-ansatt ble dømt for politivold, men fikk mildere straff enn antatt på grunn av politiets opptreden under hendelsen.
Dømt: En Oslomet-ansatt ble dømt for politivold, men fikk mildere straff enn antatt på grunn av politiets opptreden under hendelsen.

Oslomet-ansatt dømt for vold mot politiet under Sian-demonstrasjon

Kvinnen i 30-årene kastet seg på ryggen til en politimann etter vennen ble lagt i bakken. Tingretten har kritisert politiets opptreden.

Publisert Sist oppdatert

– Maktbruken fremstår som en unødvendig og uforholdsmessig reaksjon på det som først og fremst var verbal konfrontasjon fra demonstrantenes side

Utdrag fra dommen

På tampen av sommeren deltok kvinnen på en motdemonstrasjon mot den anti-islamistiske og høyreekstreme organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge», forkortet Sian.

Det som i utgangspunktet så ut til å være en fredelig motdemonstrasjon, eskalerte raskt.

«Tiltalte har erkjent at hun da kastet seg over ryggen på den ene politibetjenten i et forsøk på å få betjenten bort fra vennen som var lagt ned i bakken.»

Det fremkommer av dommen som ble avsagt i Oslo tingrett 9. desember.

– Det er aldri morsomt å bli straffedømt, men når det ble som det ble, er hun tilfreds med resultatet, sier kvinnens advokat Øivind Sterri til Universitas.

Les også: UiO har krevd politiattester fra studenter ulovlig: – Forståelig, men kritikk­verdig

Dømt for politivold

Det var mange politibetjenter til stede for å sørge for ro og orden under demonstrasjonene, fremkommer det av dommen. Politiet hadde fått beskjed om at det hadde pågått lovbrudd under demonstrasjonene, og at de skulle pågripe de aktuelle demonstrantene.

«Flere demonstranter forsøkte å forhindre pågripelsen, hvilket eskalerte en i utgangspunktet fredelig demonstrasjon.»

Blant de pågrepne var en av den dømte kvinnens venner, som ble lagt i bakken av politiet. Det var da hun kastet seg på ryggen til en politimann.

Kvinnen mente hun handlet i nødverge, men dette ble avvist av tingretten. Hun ble dømt for overtredelse av straffeloven paragraf 155 som omhandler «Vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig adferd mot offentlig tjenesteperson». Overtredelser kan straffes med bot eller fengsel inntil tre år.

Kritiserer politiets opptreden

Flertallet og mindretallet i tingretten var derimot uenige om hvordan vedkommende burde straffes.

Flertallet mener nemlig at det foreligger «utilbørlig forhold fra politiets side». Det har da blitt lagt vekt på vitnebeskrivelser, samt to videoer som ble brukt som beviser i tingretten. Dette beskriver flertallet som de utilbørlige forholdene, i dommen:

«Flertallet viser til at demonstrantene i utgangspunktet var fredelige før politiet rykket inn, og at flere demonstranter ble lagt ned i bakken uten at det var tydelig for dem hva som var politiets formål. Maktbruken fremstår som en unødvendig og uforholdsmessig reaksjon på det som først og fremst var verbal konfrontasjon fra demonstrantenes side».

Flertallet har også vektlagt vitnebeskrivelsen fra kvinnen hvor hun har uttalt at hun aldri har opplevd lignende opptreden fra politiet, når hun har deltatt i demonstrasjoner tidligere.

Kvinnen ble dømt til 30 timers samfunnsstraff, samt å betale saksomkostninger på 2000 kroner.

Les også: Hvor er univer­si­tetet mitt, Oslomet?

Begge parter aksepterer dommen

Advokat Sterri informerer at de ikke vil anke dommen, og at hans klient aksepterer dommen.

– Det er fordi utgangspunktet for den type lovovertredelse er ubetinget fengsel. Rettens flertall har her kommet frem til at hun skal få alminnelig samfunnsstraff, basert på politiets opptreden.

Ubetinget fengsel vil si at vedkommende må sone straff i fengsel. Det er i motsetning til betinget fengselsstraff, hvor dømte slipper å sone fengsel dersom vedkommende oppfyller visse betingelser.

Ifølge Sterri er det sjeldent retten kommer frem til at politiet har opptrådt «utilbørlig» slik det fremkommer av dommen.

Påtalemyndigheten har også godtatt dommen, og vil ikke anke beslutningen, opplyser politiadvokat Anders Valen Mørland.

På spørsmål om hvordan de stiller seg til dommen opplyser politiadvokaten at Politiet ikke bruker å kommentere en rettskraftig dom, unntatt i spesielle tilfeller. En dom er rettskraftig når begge partene har opplyst at de ikke vil anke.

«Påtalemyndigheten foretar alltid en helhetlig vurdering av om en dom skal ankes eller ikke, og har i dette tilfellet kommet til at dommen godtas», skriver han i en e-post.

Rettelse: I en tidligere utgave av saken skrev vi i tittelen at kvinnen ble dømt for politivold under en Sian-demonstrasjon. Det riktige er at hun ble dømt for vold mot politiet. Dette er nå rettet opp.

Powered by Labrador CMS