Frustrert: Julia Giæver fra Sosialistiske Studenter mener at lav valgdeltakelse blant unge burde oppfordre universitetene til å tilrettelegge for politisk aktivitet

Full forvirring om regler

Partipolitiske studentlag opplever seg uønsket på stand på universiteter og høyskoler. – Undergraver demokratiet, sier Sosialistiske Studenters Julia Giæver.

Publisert

Mens organisasjoner og foreninger kan søke og få tillatelse til å stå på stand på byens studiesteder, erfarer partipolitiske organisasjoner å få avslag.

– Vi når jo ikke studentene om vi ikke får lov til å være der hvor studentene er.

Oda Oline Omdal er politisk leder i DKFS- Høyres studenter Oslo og opplever at politiske partier ikke er velkomne på campus. Ifølge henne får de kun stå på stand på Universitetet i Oslo (UiO) under foreningsdagene når de er invitert som en studentforening.

Omdal påpeker at det heldigvis sammenfaller med valgkamp. Resten av året står studentlaget rundt studiestedenes bane og-trikkestasjoner.

– Det burde heller sees på som en positiv ting at det gir studentene muligheten til å engasjere seg politisk, mener Omdal om studiestedenes praksis.

Å stå på stand er viktig for lokallagenes medlemsvekst. Omdal sier de kan få opp mot 15 nye medlemmer av å stå på stand.

Må være der studentene er

Vi når jo ikke studentene om vi ikke får lov til å være der hvor studentene er

Oda Oline Omdal, politisk leder i DKFS-Høyres studenter Oslo

Omdal er ikke alene om å føle seg uønsket på studiesteder. Universitas har forhørt seg med flere politiske studentlag i Oslo. De erfarer alle at de får avslag når de søker om å stå på stand ved UiO, Oslomet og BI i tidsrommet utenfor valgkampen eller foreningsdagene.

Julia Giæver er student og styremedlem i Oslo Sosialistiske Studenter. Hun påpeker at universitetene og høyskolene har et ansvar for å forme voksne som skal delta i demokratiet, og viser til lav valgdeltakelse i aldersgruppen 20 til 24 år.

Det burde være et signal til institusjonene, mener Giæver.

– Da må de vite om mulighetene som finnes.

Hun synes det er merkelig at studiestedene ikke tilrettelegger for at studentene kan vise engasjement. Politisk frihet trekker hun frem som et viktig prinsipp og spør påfølgende hvorfor det tilsynelatende ikke gjelder for universitetene og høyskolene.

– Det er undergravende for demokratiet å nekte eller å ikke tilrettelegge for at engasjerte studenter skal kunne finne sine politiske partier.

Giæver forteller at de er registrert som en studentforening og som et lokallag i partiet, og har erfart å få tillatelse til å stå på UiO utenom valgkamp.

Ser ikke problemet

Haldor Byrkjeflot er professor i sosiologi ved Universitet i Oslo og mener det blir satt unødvendige begrensninger på politisk aktivitet ved studiesteder.

«Jeg ser ikke noe problem ved at studentpolitiske foreninger får stå på stand og presentere synspunkter året rundt», skriver han i en e-post til Universitas.

Byrkjeflot trekker frem at det er for lite politiske diskusjoner og engasjement ved universitetene i dag. Videre presiserer han at en av de største utfordringene for dagens demokrati er at partiene har for få medlemmer.

Byrkjeflot tror at politiske studentforeninger kan være et viktig tilskudd til fornying av demokratiet.

Verving ikke greit

Universitetene og høyskolene er forelagt kritikken fra de partipolitiske studentlagene.

UiO skriver i e-post til Universitas at alle foreninger som er registrert ved UiO og SiO får ha stand når de vil. Videre skriver de at campus er vedtatt å være reklamefritt, og det inkluderer at verving ikke er tillatt utenfor arrangementer som for eksempel foreningsdagene.

De skriver at dette er begrunnet i at høy aktivitet av verving har blitt opplevd som ubehagelig. UiO er også forelagt kritikken hva gjelder ytringsfrihet og politisk deltagelse. De har ikke svart på dette.

Oslomet opplyser på nettsiden sin at politiske partier kan bli invitert til å stå på stand på campus i forbindelse med valg. Studentforeninger skal imidlertid kunne stå på stand gitt at det er plass.

Prorektor ved Oslomet Silje Fekjær skriver at partier registrert som en studentforening hos SiO skal ha tilgang til å stå på stand på campus. Hun kjenner ikke til at noen av disse har fått avslag på søknad om stand.

«Vi vil likevel gå gjennom rutinene for å sikre at dette etterfølges», skriver Fekjær.

Tillater ikke politiske lag

BI tillater på sin side ikke politiske grupper å stå på stand. I en e-post Handelshøyskolen BI sendte DKFS-Høyres studentlag Oslo skriver de at BI er partipolitisk nøytral og med det ikke tillater politiske grupper å stå på stand.

Videre forteller de at studentlaget er velkomne under valgkamper. Universitas har sett e-posten.

Henrik Stølen er kommunikasjonsrådgiver hos BI og skriver i en e-post til universitas at det er studentorganisasjonen BISO som er ansvarlige for standplasser. De prioriterer bedrifter som ønsker å nå ut til studentene.

Powered by Labrador CMS