Utdeling: Noen foreninger sier seg fornøyde med arbeidsutvalgets innstilling, mens hos andre er skuffelsen stor. Idun Kløvstad, leder i Velferdstinget.
Utdeling: Noen foreninger sier seg fornøyde med arbeidsutvalgets innstilling, mens hos andre er skuffelsen stor. Idun Kløvstad, leder i Velferdstinget.

Kampen om studentmillionene

Hvert år deles Velferdstingets pengepott ut, i år er beløpet på nesten 16 millioner kroner. Det er 10 søkere om beinet, og spennet er stort med innstillinger fra null til flere millioner. Den endelige beslutningen faller 19. oktober.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsutvalget

  • Består av fire personer: leder, nestleder, politikk- og medieansvarlig og samarbeidssansvarlig
  • Arbeidsutvalget er organet som har innstillingsmyndighet på søknadene
  • Leder har dobbeltstemme

Etterlyser mer penger fra SiO

DNS:

# Søkt: 1.615.000

# Flertallets innstilling: 1.305.000

# Mindretallets innstilling : 1.405.00

# Fjorårets innstilling: 1.370.000

Det norske studentersamfund (DNS) er ikke fornøyde med innstillingen fra Velferdstinget. Ikke bare er flertallets innstilling 300.000 kroner under hva de søkte om, men også lavere enn det de fikk i fjor. DNS søker på vegne av sin egen organisasjon, samt 4 andre foreninger som også holder til på Chateau Neuf: ImproNeuf, CinemaNeuf, Studentenes fotoklubb og TeaterNeuf. På forespørsel fra DNS selv har Velferdstinget kommet med foreslåtte kutt i deres budsjett. De har blant annet foreslått et 100 prosent kutt til foreningen ImproNeuf, og et stort kutt til interne arrangementer.

— Det er dumt at de har kuttet så mye i våre interne arrangementer, og vi synes det er synd at Velferdstinget ikke ser verdien av dem for å holde på frivilligheten i DNS, sier Ragnhild Bjørkum Vassbotn, styreleder i DNS.

De fleste foreningene har fått innstilt lavere sum enn de søkte om i år, og Vassbotn mener at Velferdstinget burde søkt mer penger fra SiO så de kunne ha bevilget mer.

— Det er lett å være etterpåklok, men de burde ha sett det komme og søkt mer fra SiO i utgangspunktet når man ser at det er så stor trengsel om midlene, sier Vassbotn.

Glade og fornøyde

JussBuss:

# Søkt: 300.000

# Enstemmig innstilt: 300.000

# Fjorårets innstilling: 240.000

JussBuss tilbyr gratis rettshjelp, og er avhengige av å søke midler hvert år. De er derfor både glade og fornøyde med at de i år har fått innstilt akkurat det de søkte på fra Velferdstinget. Daglig leder i JussBuss, Jonathan Leifsson de Lange, synes det er fint at Velferdstinget støtter tilbudet deres, særlig med tanke på at det er et godt tilbud for studenter.

— Som student er ikke lommeboka feit, og kommer man i juridisk uføre, som de fleste av oss gjør i løpet av livet, så er det fint å ha et sted å gå, sier Leifsson.

De har merket en økende pågang i kjølvannet av korona, særlig i området trygderett, ettersom flere nå er avhengige av NAV.

— Prinsipielt mener JussBuss at staten selv burde ta ansvar for borgernes rettssikkerhet gjennom en bedre offentlig rettshjelpsordning enn den vi har i dag. Folk skal ikke være avhengige av frivillige jusstudenter for å få hevdet sin rett, sier Leifsson.

— Veldig skuffende

BISO:

# Søkt: 674.746

# Enstemmig innstilt: 0

# Fjorårets innstilling: 212.000

Studentorganisasjonen ved BI (BISO) har ikke fått innstilt en eneste krone fra Velferdstinget i år.

— Vi skjønner at det er vanskelige tider med tanke på korona, men at det ikke blir innvilget noe til oss er veldig skuffende, sier Gloria Vitaly, politisk ansvarlig i BISO.

I den enstemmige innstillingen står det at arbeidsutvalget ikke ser et behov for støtte hos BISO. Arbeidsutvalget begrunner avslaget med at kontoer i BISOs navn samlet inneholder en sum de mener kan brukes til å dekke over driftskostnadene. BISO, derimot, hevder at de vil gå med underskdd uten støtte fra Velferdstinget.

— Uten dette går vi jo i minus, og flere linjer og enheter får ikke gjennomført prosjektene de ville gjøre, spår Vitaly.

Får mer enn de ber om

Velferdstingets Kulturstyre:

# Søkt: 2.750.000

# Flertallets innstilling: 3.115.000

# Mindretallets innstilling: 2.750.000

# Fjorårets innstilling: 2.618.000

Kulturstyret består av 11 representanter valgt fra Velferdstinget og gir støtte til mindre studentforeninger og enkeltpersoner som ikke søker direkte til Velferdstinget. Flertallsinnstillingen er i år større enn hva Kulturstyret selv søkte om.

Leder av Kulturstyret, Henrik Hung Haram, er fornøyd:

– Det pleier å være stor pågang, og vi bevilger vanligvis hele budsjettet. At vi kanskje får mer penger i år er bra, så vi kan støtte de mindre foreningene som sliter, også på grunn av pandemien, avslutter Haram.

Han forteller videre at han antar at Velferdstinget vil kutte støtte til noen foreninger, og at økningen i innstillingen skaper rom for at disse heller kan søke penger fra Kulturstyret.

– De store foreningene som får midler fra Velferdstinget treffer mer generelt. Vi ønsker å treffe bredt, men også de mer spesifikke foreningene, og er derfor viktige for bevaringen av mangfoldet av studentorganisasjoner, sier Haram.

– Bekymret for det faglige og sosiale miljøet

Radio Nova:

# Søkt: 2.300.000

# Flertallets innstilling: 2.100.000

# Mindretallets innstilling: kr 2.000.000

# Fjorårets innstilling: 1.940.000

Simen Mathisen, daglig leder i Radio Nova, forteller at foreningen er fornøyd med innstillingen til tross for at redaksjonen gjerne skulle hatt større mulighet til å møte de fremste utfordringene.

– Utfordringen om dagen er ikke økonomien, men at det ikke er like stor mulighet til å ha det sosiale miljøet internt i foreningen, sier Mathisen.

Han forteller at midlene vil være nødvendig for smitteverntiltak og ekstraordinære tiltak for å fortsette produksjonen.

– I tillegg ønsker vi å øke lønningene til de ansatte, slik at de får igjen for tiden de setter av til redaksjonen.

Mathisen påpeker at redaksjonen ikke har fått noen signaler fra Velferdstinget om at de skal få mindre støtte enn tidligere.

– Så lenge Radio Nova fortsetter å få støtte fra Velferdstinget, så er det ikke noen fare for driften. Jeg er mer bekymret for det faglige og sosiale miljøet, sier han.

Ikke fornøyde

Argument:

# Søkt: 359.760

# Enstemmig innstilt: 300.000

# Fjorårets innstilling: 320.000

Argument er innstilt på nærmere 60.000 kroner mindre enn de har søkt om. Ansvarlig redaktør Brage Egil Herlofsen forteller at Argument ikke er fornøyd med innstillingen. Han legger likevel til at det er forståelig at det er krevende for Velferdstinget å fordele pengene.

Når det kommer til differansen mellom innstilte midler og søknadssum for hvert enkelt medium, tror ikke redaktøren at det er Argument det vil gå hardest utover, men kanskje heller de store studentmediene.

— Mesteparten av midlene brukes på tidsskriftet og et skriveskolearrangement som redaksjonen satser på dette semesteret, forteller Herlofsen.

Han forteller at de ikke merker ikke så mye til korona annet enn at de skulle hatt en slippfest i vår som det ikke ble noe av som følge av restriksjonene.

Herlofsen forteller at Argument forventer å få beløpet innvilget og at det er sjelden at dette ikke skjer.

– Skulle gjerne hatt mer

Universitas:

# Søkt: 3.200.000

# Flertallets innstilling: 3.000.000

# Mindretallets innstilling: 3.050.000

# Fjorårets innstilling: 3.000.000

Til tross for at Universitas har blitt innstilt den høyeste summen sammenliknet med de øvrige foreningene, er dette 200.000 mindre enn det avisen søkte om.

— Det er synd at innstillingen ikke er høyere. Redaksjonen skulle gjerne hatt mer. Det er likevel flere foreninger som ikke har fått innvilget sine ønsker, så vi skjønner at det blir sånn.

Styreleder Svein Olav Sæter mener imidlertid at det er et positivt tegn at mindretallet har innstilt 50.000 ekstra. Han forteller at midlene fra Velferdstinget i første rekke vil benyttes på avisa, koronatiltak og den daglige driften.

– Jeg har null forståelse for innstillingen

BI Athletics:

# Søkt: 957.578

# Flertallets innstilling: 0

# Mindretallets innstilling: 315 000

# Fjorårets innstilling: 400.000

– Idretten er viktig for bekjentskaper på tvers av studieretning. Vi skal være et lavterskeltilbud i en tid med lite sosial omgang, det forblir vi ikke med denne innstillingen, sier leder i BI Athletics, Martin Landrø.

Begge søknader fra BI får avslag i innstillingen. Arbeidsutvalget skriver i sin begrunnelse at foreningen igjen ikke klarer å synliggjøre seg for Oslos studenter.

– Hvis vi ikke får bevilget støtte må vi øke egenandeler for å dekke kostnadene. Dette er uheldig i en tid hvor vi må leie flere baner for å ha god nok avstand, som er kostnadskrevende, sier Martin Landrø til Universitas og fortsetter:

– Ut fra begrunnelsen vi fikk er det ikke mye vi kan gjøre. Vi skulle møte opp på foreningsdagen til Studentsamskipnaden SiO, men den ble avlyst, sier Landrø.

Velferdstinget mener derimot at oppmøte på foreningsdagen er et minstekrav for kvalifisering til pengepotten, og de må synliggjøre seg for Oslos studenter, ikke bare BI, for å få bevilget penger.

– Jeg har null forståelse for innstillingen, avslutter Landrø.

Fersk Unge Høyre-leder: –⁠ Det irriterer meg når man snakker som om det er synd på studentene

Full pott for JURK

JURK:

# Søkt: 285.000

# Enstemmig innstilt: 285.000

# Fjorårets innstilling: 190.000

– Vi setter stor pris på innstillingen fra arbeidsutvalget, og håper på vedtak, sier leder i JURK (Juridisk rådgivning for kvinner), Bjørk Gudmundsdottir Jonassen.

Arbeidsutvalget er enstemmige i innstillingen om å bevilge hele summen fra søknaden.

Studentorganisasjonen tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. De får anerkjennelse fra Velferdstinget både for deres arbeid og for å være et faglig tilbud for jusstudenter.

– Med støtte får vi midler til å holde stands på studiesteder. Da kan vi nå ut til studenter som har ulike juridiske problemer overfor for eksempel utleier, arbeidsgiver og studiested. Vil at studentene skal vite at vi eksisterer, sier Jonassen.

Penger til plassmangel

OSI:

# Søkt: 2.325.000

# Enstemmig innstilt: 2.025.000

# Fjorårets innstilling: 1.650.000

Oslostudentenes idrettsklubb (OSI) er fornøyde med økt innstilling i forhold til fjoråret, og får medhold fra Velferdstinget i at plassmangel grunnet pandemien er en stor utfordring. Derfor økes nå arealpotten.

– Vi er veldig glade for at arbeidsutvalget ser behovet for økt støtte i år. Vi skulle gjerne hatt mer, men har forståelse for at det er en begrenset sum, sier daglig leder Truls Vestnes.

Men til tross for en høynet innstilling må OSI se seg nødt til å stenge døren for flere sporty studenter. Håndball og fotball har lenge vært populære tilbud, som nå ikke kan imøtekommes ideelt.

– Det er flere av våre tilbud som berøres av plassmangel. Til tross for 100.000 ekstra i arealpotten må vi leie eksternt, og vi har blant annet ikke hatt mulighet til å åpne for nye fotballmedlemmer, sier Vestnes.

For ordens skyld: journalistene bak denne saken er journalister i Universitas

Les også: SiO med et svimlende overskudd på 256 millioner kroner

Powered by Labrador CMS