Høy temperatur: Åsne N. Dale, fagansvarlig i SBIO mener Akademika har opptrådt uredelig:  – Akademika har gjennomført en kundeundersøkelse uten tillatelse fra BI, noe studentorganisasjonen heller ikke har blitt informert om, sier hun.
Høy temperatur: Åsne N. Dale, fagansvarlig i SBIO mener Akademika har opptrådt uredelig: – Akademika har gjennomført en kundeundersøkelse uten tillatelse fra BI, noe studentorganisasjonen heller ikke har blitt informert om, sier hun.

Bitter bokhandler-strid: BI skroter Akademika

Partene beskylder hverandre for manipulasjon, press og triksing med tall. Handelshøyskolen BI har terminert kontrakten med Akademika, og etterspillet er alt annet enn pent.

Publisert Sist oppdatert

Fra høsten 2018 kan du ikke lenger kjøpe pensumbøkene dine på Akademika på BI Nydalen. Skolen har sagt opp leiekontrakten med bokhandelen på alle sine campuser: Bergen, Trondheim, Stavanger og Oslo.

I stedet for en fysisk bokhandel vil de erstatte den med en nettbutikk. De lyste ut en konkurranse om leverandør i november 2017, men har ikke bestemt seg for hvem de skal velge ennå.

Etter at BI tok beslutningen har Akademika kjempet hardt for å få dem til å snu.

– Vi har opplevd mobilisering fra Akademika mot våre studenter og ansatte, sier Divisjonsdirektør for heltidsstudier ved BI, Marius Eriksen.

Intern splid i Akademika: Tidligere fagansvarlig knallhardt ut mot ledelsen

Krangel om spørreundersøkelse

Arnstein Bjørke, daglig leder i Akademika og deleier i forlaget Vigmostad & Bjørke AS, er ikke spesielt fornøyd med BIs avgjørelse, og mener dette er i strid med studentenes ønske.

– Vi ble veldig overrasket over at administrasjonen på BI ikke vil gi studentene tilbud om fysisk bokhandel lenger.

Rett før jul gjennomførte Kantar TNS en spørreundersøkelse på vegne av bokhandleren i butikken i Nydalen. 201 studenter ble blant annet spurt følgende spørsmål:

«Hvordan stiller du deg til BI-administrasjonens avgjørelse om nedleggelse av Akademika på campus?»

82 prosent av studentene på BI og 80 prosent av de ansatte svarte at de var uenige i BI-ledelsens beslutning om å legge ned bokhandelen på campus.

I en uttalelse hevder Åsne N. Dale, fagansvarlig i SBIO (Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo), og Martine Ramstad Høge, fagansvarlig i BI studentsamfunn (BIS), at disse undersøkelsene har vært gjennomført på betenkelige premisser.

– Akademika har gjennomført en kundeundersøkelse uten tillatelse fra BI, noe studentorganisasjonen heller ikke har blitt informert om. Denne ble utført før studentene hadde fått informasjon om hvorfor BI valgte å si opp avtalen med Akademika. Resultatene fra undersøkelsen er dermed svært partiske, skriver de.

Pensumkalkulatoren: Så mye tjener din foreleser på å sette seg selv på pensum

Ikke levert på nett

Kjernen i konflikten er at privatskolen mener at Akademika ikke har gitt et likeverdig tilbud for studenter og ansatte som foretrekker eller er avhengig av å handle bøkene på nett.

– BI har over lengre tid opplevd mangelfull oppfølging fra Akademikas sin side for å komme oss i møte, noe de selv har beklaget per e-post. Samarbeidsklimaet oppleves som krevende.

Dale og Høge i henholdsvis SBIO og BIS, skriver det samme.

– BI har vært i dialog med Akademika siden 2014/2015 med å utvikle et tilfredsstillende nettbokhandel-tilbud. Akademika har ikke klart å presentere et tilfredsstillende tilbud.

Bjørke mener BI-ledelsens avgjørelse er et paradoks.

– Vi har havnet i en veldig spesiell situasjonen der BI vil digitalisere bokhandelen, mens studentene helst vil lese pensum på papir og handle i bokhandelen på campus. Altså vil kundene ha oss der.

I tillegg reagerer han på at BIs administrasjon har bedt dem om å ikke ha kontakt med studenttillitsvalgte.

– Vi er veldig forundret over at administrasjonen på BI legger et sånt press på studentforeningene.

Velferdstinget: – Ber utdanningsinstitusjonene ta Akademika-regningen

– Manipulerer studentene

SBIO og BIS støtter BI avgjørelsen og mener at de som studentorganisasjon ivaretar studentenes interesser og sørger for at studentene får det beste tilbudet som mulig.

– Det er viktig at pris på lærebøker og annet pensum tilpasses et studentbudsjett, og dermed tilbys så billig som mulig. Vi opplever at Akademika ikke er konkurransedyktige på pris.

I tillegg mener de at Akademika misbruker sin monopolsituasjon som tilbyder av fysiske bokhandler på utdanningsinstitusjoner i Norge.

– Det vi ser er at prisene på bøker som blir tilbudt på Akademikas nettbokhandel er dyrere enn bøker som blir solgt over disk. Dette mener vi Akademika gjør for å manipulere studentenes kundeatferd til å handle i fysisk bokhandler fremfor på nett.

Til dette svarer Bjørke at de jobber med å tilpasse prisene både på nett og i fysisk butikk.

– Det er verken grunnlag for å si at vi er dyrere på nett enn i butikk, eller at vi på noen måte manipulerer studentene. Studentene i dag har mange alternativ på nett med sterk priskonkurranse, men de vil likevel ha fysisk bokhandel som tar ansvar for å ha hele pensum til semesterstart.

Han sier de generelt har god dialog med utdanningsinstitusjonene.

– Kommer dere til å ta steg for å forsikre dere om at ikke flere utdanningsinstitusjoner følger i BIs fotspor og avslutter kontrakten med dere?

– Vi har ikke mottatt noen signaler fra noen andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge om at de vil frata studentene sine bokhandel på campus.

Bjørke vil ikke uttale seg om hvor mye de har betalt BI i leie, eller hvor mye de vil tape på oppsigelsen.

Likestilling? Disse foreleserne setter kvinner på pensum

Delte studentledere

Jens Lægreid, leder av Studentparlamentet på UiO, sier gode digitale løsninger er positivt for studentene, og at det er bra om det bidrar til å presse ned prisene på pensum.

– Bør UiO også sikte seg inn mot en digital løsning for kjøp av pensum?

– Kontrakten med Akademika utløper om et par år, da skal vi gjøre vårt for å finne frem til gode løsninger. Om det blir kun digitale løsninger eller om det blir supplert av en bokhandel, får vi vurdere når vi kommer dit.

Leder av Studentparlamentet ved OsloMet, Rune Keisuke Kosaka, mener de ikke bør sikte seg inn på en digital løsning alene.

– Det kan godt være at man kan inngå en avtale med allerede eksisterende nettløsninger, men da må man selvsagt vurdere om en mulig reduksjon i pris er verdt at man mister et tilbud som er nær der man studerer.

Powered by Labrador CMS