FELLES FRONT: Utdanningspolitiker Aksel Hagen (SV) og NSO-leder Anne Karine Nymoen er sterkt kritiske til Kopinors forslag om digitale kompendier. –Jeg ønsker å utfordre Kopinor. De har gått litt for raskt frem, og funnet en løsning som er prinsipielt feil, sier Hagen.

– Et sugerør i studentenes lommebøker

Kopinor vil tvinge alle studenter til å kjøpe digitale kompendier. Det får politikere fra øverste hold til å reagere.

Publisert Sist oppdatert
UBEKYMRET: Yngve Slettholm, direktør i Kopinor, tror han vil få rodd kompendieordningen i havn. Her i samtale med NSO-leder Anne Karine Nymoen.

Kopinor

  • Kopinor representerer opphavsmenn og utgivere til opphavsbeskyttet materiale i bøker, aviser, tidsskrifter, noter og lignende publikasjoner.
  • De inngår avtaler om kopiering og annen bruk av åndsverk på vegne av opphavsmenn og utgivere.
  • Vederlaget blir fordelt til rettighetshavere i inn- og utland.
  • Kilde:kopinor.no

– Forslaget er et steg bort fra gratisprinsippet og mot studieavgift. Kopinor forsøker å stikke et sugerør ned i lommeboken til studentene, sier Aksel Hagen, representant for SV i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Hagen reagerer sterkt på Kopinors forslag om salg av digitale kompendier, som Universitas har skrevet om tidligere i år. Kopinor ønsker et system hvor utdanningsinstitusjonene bestiller kompendier til hvert enkelt emne, basert på antall oppmeldte studenter. Studentene får materialet i form av en PDF-fil, og regningen sendes til institusjonene. Men mest sannsynlig vil utgiftene ende opp hos studentene.

Utdanningspolitikerne har nå fått øynene opp for forslaget, som Hagen mener bryter med gratisprinsippet i utdanningssystemet.

– Jukser med systemet

Hagen mener at Kopinor har valgt en lettvint løsning for å sikre seg at kompendiene gir inntekter.

Kopinor legger jukser med systemet ved at studentene må betale for pensum på forhånd.

Aksel Hagen, SV

– Det er et viktig prinsipp at studentene selv får velge om de ønsker å kjøpe pensumlitteraturen eller ikke. Kopinor legger opp til å jukse med systemet ved at studentene må betale for pensum på forhånd. Det er prinsipielt feil, og en betenkelig måte å gjøre ting på, sier han.

Han får støtte av Anne Karine Nymoen, avtroppende leder for Norsk studentorganisasjon (NSO).

– Det er ikke sikkert det er snakk om så mange kroner og øre, men det kan likevel bli en stor utgift. Man skal ikke tvinges til å kjøpe pensum, sier Nymoen.

Hun mener Kopinor vil få problemer når de skal forhandle med utdanningssektoren om forslaget.

Hagen frykter at forslaget vil få betydelige ringvirkninger for utdanningssektoren i Norge.

– Dersom man først innfører en slik løsning, er det fristende å legge inn andre kostnadseffekter også. Som for eksempel lønn til forelesere eller å ta penger for å bruke PC-utstyr. Det er en besnærende tanke, men det er ikke riktig, sier Hagen.

Tar saken videre

Hagen ønsker nå å ta saken opp med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet (KD), og med statsråd Tora Aasland.

– Tora Aasland er veldig klar på at gratisprinsippet skal bestå, og at det er et fastslått prinsipp som det er verdt å kjempe for. Jeg tror departementet vil engasjere seg i saken om ikke Kopinor finner frem til en annen måte å gjøre dette på, sier Hagen.

– Alle vil være tjent med at Kopinor selv ser at dette er en feil løsning, i stedet for at vi skal heise kampfanen. Jeg tror Kopinor kommer til å skjønne at de bør trekke seg tilbake. Gratisprinsippet er en kamp som er kommet for å bli, supplerer han.

Det er institusjonene selv som til syvende og sist bestemmer om de vil godta avtalen eller ikke. NSO mener likevel at forslaget fra Kopinor er et brudd med gratisprinsippet, og at det er en politisk sak som KD bør vurdere.

Gunn-Elin Bjørneboe, universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo (UiO), opplyser at saken skal behandles når den blir forelagt, og ønsker ikke å gi noen kommentarer utover det.

Vinn-vinn situasjon

Kopinor på sin side mener at forslaget deres ikke er i konflikt med gratisprinsippet.

– I den grad studentene blir pålagt å betale for utdanningen, gjelder dette reelle kostnader knyttet til læremidler, som kompendier inngår i. Utdanningstilbudet vil fortsatt være gratis, sier Yngve Slettholm, direktør i Kopinor.

– Det er en lang aksept for at studentene betaler for egne læremidler. Den modellen vi har utviklet i forståelse med Universitets- og høgskolerådet (UHR) er både bedre, enklere og billigere enn slik det er i dag. Det er en vinn-vinn situasjon for alle parter, sier han.

Han mener at diskusjonen ikke har noe å gjøre på politisk nivå.

– Jeg oppfatter ikke dette som en konflikt. Mange av de uttalelsene jeg har hørt, bygger nok på at man ikke har satt seg inn i hvordan systemet utvikles. Men vi går gjerne inn i en dialog, både med studentene og andre, om de ulike fordelene og ulempene med systemet.

Ifølge Slettholm har ikke Kopinor planer om å lempe på forslaget med det første.

– Vi er i full gang med å utvikle dette systemet, og det står vi midt oppi. Det vil bli tilbudt institusjonene gjennom den nye mønsteravtalen med UHR, som skal løpe fra sommeren 2012, sier han.

Powered by Labrador CMS