VAR MOT, STEMTE FOR: Universitetsstyrerepresentant Torkel Nybakk Kvaal stemte for et prishopp på 32 prosent for kompendier, men mente det var bedre enn alternativet. Tidligere parlamentsleder Maria Veie Sandvik er enig. Bildet er tatt i forbindelse med studentpolitikernes protest mot det planlagte prishoppet i forrige semester. (Arkivfoto: Sindre T. Lønnes)

Kompendieprisene øker

Kompendieprisene øker med 32 prosent. Det har studentrepresentantene i universitetsstyret sagt ja til.

Publisert Sist oppdatert

3. mai kalte Torkel Nybakk Kvaal, universitets-styrerepresentant og nestleder i Studentparlamentet, en økning i kompendieprisene for en «snikinnføring av skolepenger». Åtte dager senere stemte han selv for økningen. Da behandlet Universitetsstyret forslaget om at kompendieprisene skulle bli satt opp med 32 prosent dette semesteret. Grunnen til den foreslåtte prisøkningen er at Universitetet i Oslo (UiO) går med et underskudd på 3,9 millioner kroner, blant annet til Kopinor.

Forslaget ble enstemmig vedtatt, noe som vil si at også studentrepresentantene i styret, Nybakk Kvaal (Sosialdemokratene) og Marte Nilsen (Venstrealliansen), stemte for.

– Det er synd at en studentrepresentant er med på å vedta et forslag som fører til økte kostnader for studentene. Jeg mener at de heller skulle inntatt en prinsipiell holdning til at studentene ikke skulle ha betalt noe mer, selv om de sannsynligvis hadde blitt nedstemt i styret, sier Bejamin Jonsrud i Venstrealliansen.

– Forslaget som opprinnelig kom var at det skulle bli en økning på 34 prosent, og det syntes jeg var dumt. Etter en diskusjon i styret ble det vedtatt å sette sideprisen på kompendier til det samme som sideprisen på norske fag- og lærebøker for høyere utdanning, noe som vil si en prisøkning på 32 prosent. Det å øke prisen så drastisk er absolutt uakseptabelt, men av innsparingsforslagene som ble foreslått mener jeg at dette var det beste, sier Nybakk Kvaal.

– Så du har stemt ja til et forslag du synes er uakseptabelt?

– Ja, det har jeg.

– Hva var de andre innsparingsalternativene som ble lagt frem?

– Et alternativ var at man skulle øke utgiftene gjennom for eksempel kopipenger. Det mente vi hadde blitt feil fordi det ville gått utover alle studentene, også de som ikke har kompendier som pensum.

Tidligere studentparlamentsleder og nåværende parlamentsrepresentant for HF-lista, Maria Veie Sandvik, støtter i motsetning til Jonsrud styrerepresentantene fullt ut.

– Det viktigste er å få til en bedre løsning, og i og med at forslaget Torkel og Marte stemte for var et kompromissforslag, støtter jeg det. En prisøkning på 32 prosent er tross alt bedre enn en økning på 34 prosent, selv om det ikke er mye, sier Veie Sandvik.

Powered by Labrador CMS