KRITISK: Leder for Studentparlamentet ved UiO, Heine Skipenes, lurer på hvorfor det ikke opplyses om at pensum ligger gratis på nett.

Mener UiO snyter studentene

Kompendiene er dyre, har dårlig trykk og flere av artiklene ligger gratis tilgjengelig på nett, ifølge studentparlamentsleder Heine Skipenes. Han reagerer på UiOs kompedieprakis.

Publisert Sist oppdatert

Hvor går pengene?

  Mange skal ha sin del av kaka. Men hvem skal ha hva? UiO sine utgifter i forbindelse med trykk av kompendier fordeler seg omtrent slik:

  UNIPUB: 22,2 %

  Kopiutsalget: 12,6 %

  KOPINOR: 50,0 %

  Reprosentralen lønn, trykk og innbinding: 15,2 %

  Totalt: 100,0 %

 • UiOs totale utgifter knyttet til produksjon av kompendier og kopiering av undervisningsmateriale er 19,25 millioner kroner.
 • UiOs samlede inntekter fra kopipenger og kompendiesalg til studenter er 16,36 millioner kroner.
 • Dette gir UiO et totalt underskudd på 2,9 millioner kroner i forbindelse med produksjon og salg av kompendier.

Ifølge Heine Skipenes, leder i Studentparlamentet, ligger mange av tekstene som trykkes i kompendier, og som det derfor må betales rettigheter for, gratis tilgjengelig på internett i artikkeldatabaser som Universitetet i Oslo (UiO) allerede betaler for tilgang til. Dette er ikke god økonomi, mener Skipenes.

– Konsekvensen blir at studentene betaler dobbelt opp, sier han.

I et brev til universitetsdirektøren i april, stilte Skipenes kritiske spørsmål ved kompendieordningen. Skipenes illustrerer med et eksempel: I kompendiet til kurset STV 4324 – høst 2007 er to tredjedeler av tekstene åpent tilgjengelig på internett for studentene.

– Dette er et vilkårlig valgt kompendium. Men det illustrerer at det ikke jobbes godt nok med å legge til rette så det gagner studentene.

Etterlyser svar

Da Universitas var i kontakt med Skipenes på mandag, hadde han fortsatt ikke fått noe svar på brevet til universitetsdirektøren. Skipenes understreker at han har forståelse for at problemstillingen ikke er enkel for universitetet, men etterlyser åpenhet og informasjon. Han synes det virker som om veldig mange betaler unødig mye. Han er ikke begeistret for at UiO har vært tause i nesten et halvår.

– Vi etterlyser svar på spørsmålene våre, vi lurer på hvorfor det ikke opplyses om at pensum ligger gratis på nett, sier han.

Studentparlamentslederen mener også at sidene i kompediene stort sett er veldig dårlig utnyttet, og at kvaliteten er for dårlig. Prisen på 1 krone og 43 øre per side, som ble vedtatt av universitetsdirektøren 2. april, er for høy, mener Skipenes.

– Det er ikke uvanlig at kun halve siden er utnyttet. Og kvaliteten er sterkt varierende. Noen ganger er det understrekninger i kompendiene fra før, og noen ganger er trykken så dårlig at det blir vanskelig å lese for svaksynte. Dette kan være problematisk i forhold til idealer om universell utforming.

– Ikke representativt

Svend-Erik Svendsen er seniorrådgiver ved Økonomi- og planavdelingen ved UiO er kompendieansvarlig ved UiO. Han er ikke enig i Skipenes sin kritikk.

– Det stemmer ikke at så mye av disse artiklene ligger på nett, det gjelder kanskje 1-2 prosent. Skipenes viser til ett enkelt kompendium, og dette er ikke representativt.

Svendsen vil heller ikke vedgå at kvaliteten på kompendiene er dårlig.

– Kvaliteten er helt i tråd med standardene som universitetsstyret har godkjent. Hva angår sideutnyttelse, er dette en redaksjonell jobb som utføres av Unipub, og jeg stoler på at dette gjøres etter beste skjønn.

– Kan kompendier produseres billigere?

– Ikke med gjeldende avtaleverk. Når vi får en ny avtale om såkalt digital avtalelisens, vil prisene kunne gå ned fordi vi vil kunne organisere produksjon og distribusjon annerledes. Lovverket nå ligger milevis bak de tekniske mulighetene, men vi må forholde oss til det.

Ny avtale?

Svendsen kan fortelle at Universitets- og høgskolerådet for tiden forhandler med Kopinor på vegne av alle universitetene og høgskolene, og at disse forhandlingene forhåpentligvis starter i oktober 2008.

– Resultatene av dette kan ikke forskutteres, men vi håper dette vil gi mulighet til å senke kostnadene. Dette vil komme studentene til gode, sier han.

Universitas mottok tirsdag en kopi av brevet der SP får svar på sin henvendelse til universitetet.

– Hvorfor har ikke SP fått svar tidligere?

– Vi har forsøkt å forklare dette for SP flere ganger. Hva angår dette aktuelle brevet har vi rett og slett ikke hatt tid til å svare tidligere, men nå foreligger det altså, sier Svendsen, som mener kritikken mot universitetsdirektøren i stor grad er ufortjent.

Powered by Labrador CMS