Kritikkverdig: – I allmennhet er professorens litteraturhenvisningspraksis kritikkverdig, står det i en rapport Universitas har fått innsyn i.

Tidligere UiO-professor tatt for plagiat

Professor innrømmer å ha plagiert mens han var ansatt ved Universitetet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

Vitenskapelig uredelighet:

  • Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.
  • Det kreves klar sannsynlighetsovervekt for å legge til grunn at innklagede har opptrådd uredelig.
  • Kilde: Forskningsetikkloven

I ti år holdt han hemmeligheten skjult. Nå er professoren tatt for plagiat i en bok som kom ut i 2005.

Professoren var ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet da han brukte en rekke illustrasjoner i boken sin uten å kreditere opphavsmannen. I tillegg er flere av avsnittene hans mistenkelig like en annen artikkel.

Mannen bak illustrasjonene og forfatteren av artikkelen klaget mannen inn for Forskningsetisk utvalg (FU) i desember i fjor.

Konfrontert med beskyldningene erkjente professoren forholdet i samtaler med fakultetsledelsen.

Sluttet i jobben

Etter å ha etterforsket saken konkluderte Forskningsetisk utvalg med at det forelå vitenskapelig uredelighet.

Saken ble sendt videre til universitetsledelsen som sluttet seg utvalgets vurdering. De tok dermed over ansvaret for å følge opp saken.

I kjølvannet av avsløringen kalte dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet, Morten Dæhlen, den tidligere professoren inn på teppet.

– Jeg ga ham noen personlige råd om hvordan han burde håndtere saken, forteller han.

Nøyaktig hva disse rådene vil han ikke gå inn på, men han forklarer at det ikke er UiOs ansvar å sanksjonere vedkommende.

– Han er ikke lenger tilknyttet universitetet, forteller Dæhlen.

Forskeren sluttet nemlig for noen år siden, uten at dette har en sammenheng med plagieringen, hevder Dæhlen.

Ti år gammel løgn

– I prosentandel var ikke plagiatet omfattende. Men den ti år gamle boken planlegges ikke å utgis på nytt, sier FU-leder Anne Inger Helmen Borge.

Utvalget konkluderte med at gjengivelsen av illustrasjonene var å betegne som vitenskapelig uredelighet siden det ikke ble henvist til verket der illustrasjonene opprinnelig ble trykket.

I allmennhet er professorens litteraturhenvisningspraksis kritikkverdig.

Forskningsetisk Utvalg

Hva tekstlikheten angår argumenterer utvalget med at dette var første gang forskeren i løpet av sin publikasjonshistorie på over 20 år beskrev enkelte tekniske detaljer så inngående som han gjorde i boken. At han ikke har henvist til artikkelen han så tydelig er påvirket av er utslagsgivende.

– I allmennhet er professorens litteraturhenvisningspraksis kritikkverdig, står det i en rapport Universitas har fått innsyn i.

Forskningsetikk på UiO

Siden professoren ikke lenger er ansatt ved universitetet kan ikke ledelsen gjennomføre noen sanksjoner.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Bjørneboe skriver til Universitas at konsekvensene i dette tilfellet kunne vært korrigering eller tilbaketrekking av verket og at det i tillegg kunne fått arbeidsrettslige reaksjoner. Vel så viktig som sanksjoner er imidlertid forebyggende arbeid, så en del av prosessen er å stille seg spørsmålet hvorfor og hvordan dette skjedde.

Dekan Dæhlen understreker at studentene ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet får grundig kursing i etisk refleksjon.

– Fagene er jo tuftet på god forskningsetikk, sier han.

Vitenskapelig uredelighet forekommer sjeldent ved UiO. Denne saken er det eneste tilfellet så langt i 2016.

– Det jobbes systematisk ved UiO for å holde en høy forskningsetisk standard, og ansvaret for dette ligger både hos hver enkelt forsker, men også i linjeledelsen ved universitetet.

universitas@universitas.no

Powered by Labrador CMS