Får ikke fortsette: UiO får ikke lenger lov til å kreve politiattest ved opptak til teologistudiet.
Får ikke fortsette: UiO får ikke lenger lov til å kreve politiattest ved opptak til teologistudiet.

UiO tapte mot politiet i klagesak

Politidirektoratet står støtt i sin beslutning: UiO kan ikke kreve den strenge politiattesten av teologistudenter. Nå må de endre til lovlig praksis.

Publisert Sist oppdatert

Helseomsorgsattest

  • Universitetet kan kreve politiattest av teologistudenter, men ikke den aller strengeste.
  • Helseomsorgsattesten er en strengere politiattest, som utleverer mer informasjon enn andre politiattester,
  • Helseomsorgsattesten er strengere fordi den kontrollerer for flere paragrafer, som for eksempel trusler, underslag, utpressing og bedrageri.
  • Universitetet har hjemmel til å kreve den mildere barneomsorgsattesten ved opptak til teologistudiet.

Siden 2017 har Universitetet i Oslo krevd politiattest av teologistudenter etter strengeste regelverk. I fjor ble de bedt av politiet om å endre praksis. Universitetet påklaget vedtaket, som igjen ble avslått. I januar meldte Khrono at UiO klaget videre til Politidirektoratet.

Nå erfarer Universitas at den endelige avgjørelsen er klar: UiO tok feil. De må slutte å kreve strengeste politiattest ved opptak.

Les også: “UiO krever politiattester fra studentene ulovlig: – Forståelig, men kritikkverdig”

Studenter kontaktet politiet

17. august 2021 tok politiet kontakt med Universitetet i Oslo. Teologistudenter de hadde vært i kontakt med hadde informert om at de hadde blitt bedt om en helseomsorgsattest (se faktaboks) i forbindelse med opptak til profesjonsstudiet. Det finnes det ingen hjemmel for i loven, sa politiet, og ba universitetet avslutte praksisen.

UiO påklaget den gang vedtaket. Det begrunnet de med at noen teologistudenter ville ha praksis ved sykehjem, og derfor uansett måtte levere politiattest etter strengeste regelverk før eller siden.

2. oktober 2021 avviser politiet nok en gang klagen. De fastholder at det er UiO som tolker loven feil. Det samme hevder Kunnskapsdepartementet i et brev datert 21. desember 2021.

UiO klager deretter for tredje gang avgjørelsen, denne gangen til Politidirektoratet, melder Khrono 17. januar 2022.

«Universitetet i Oslo kan ikke kreve at teologistudenter fremlegger politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd ved starten av studiet...»

Brev fra Politidirektoratet til Universitetet i Oslo

Les også: “Vil endre loven for å styrke den akademiske ytringsfriheten”

Ingen hjemmelsgrunnlag

Universitas har fått innsyn i et brev fra 11. mars, fra Politidirektoratet til Universitetet i Oslo. Budskapet høres kjent ut:

«Politidirektoratet viser til at det etter gjeldende regelverk ikke er gitt hjemmelsgrunnlag for utdanningsinstitusjoner til å kreve politiattest av studenter etter et strengere regelverk enn det som gjelder for praksissituasjonen», skriver Politidirektoratet.

Politiet holder fast ved at teologistudentene ikke skal levere politiattest etter strengeste regelverk ved opptak.

«Universitetet i Oslo kan ikke kreve at teologistudenter fremlegger politiattest etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd ved starten av studiet, når det ikke er bestemt at samtlige studenter på utdanningen skal delta i praksisstudier i yrker med krav om politiattest etter den aktuelle lovgivningen.»

– Det er studentene dette vil ramme

Seksjonssjef ved Det teologiske fakultet Bjørn Erik Scherverud sier han kan forstå Politidirektoratets grunnlag for beslutningen, nemlig at helseomsorgsattesten innhenter flere opplysninger om studentene enn nødvendig.

– Og det er jo viktig at studenters rettigheter blir ivaretatt. At de ikke må utlevere flere opplysninger enn det de må.

SKUFFET: Seksjonssjef ved Det teologiske fakultet Bjørn Erik Scherverud mener det er bedre for studenter å vise den strengeste politiattesten med en gang.
SKUFFET: Seksjonssjef ved Det teologiske fakultet Bjørn Erik Scherverud mener det er bedre for studenter å vise den strengeste politiattesten med en gang.

Han sier de fra og med høsten vil tilpasse seg vedtaket. Men hvilke konsekvenser har det i praksis? Rundt to studenter i året må be om den strengeste politiattesten fordi de skal ha praksis ved sykehjem. Det er disse studentene som potensielt taper på at UiO nå må tilpasse seg loven, skal vi tro Scherverud.

– Det er studentene dette vil ramme, sier han.

Det kan nemlig hende at den strengere attesten gir dem en merknad som ikke plukkes opp av den mindre inngripende attesten. I så fall kan de risikere å bli nektet praksisplass i åttende semester av profesjonsstudiet. Med praksis universitetet hittil har fulgt, ville disse kandidatene blitt filtrert ut ved opptak.

– Vårt grunnlag har vært at alle studentene som påbegynner et studie skal få gjennomføre enhver praksis.

Bjørn Erik Scherverud, seksjonssjef ved Det teologiske fakultet

– Noen ville sagt det ser ut som dere har tilsidesatt studenters rettigheter fordi det fører til enklere saksbehandling?

– Det kan du si, men vårt grunnlag har vært at alle studentene som påbegynner et studie skal få gjennomføre enhver praksis.

Han sier det er verre for studentene å risikere utsettelse av studieprogresjon enn å måtte vise politiattest etter strengeste regelverk ved opptak.

– Vi har tenkt at dét var en større ulempe for studentene

– Er det ikke i seg selv kritikkverdig å være i utakt med loven, uansett hvor beleilig det er?

– Vi er jo alltid nødt å rette oss etter vedtak, men dette var en vurdering som ble gjort samlet ved UiO fordi en del praksissteder ønsket at det skulle være avklart for alle studentene når de begynner at de kan delta i alle typer praksis.

Scherverud presiserer avslutningsvis at det på ingen måte er vanskelig for dem å rette seg etter «de nye retningslinjene».

– Det går helt greit. Vi lever godt med det vedtaket.

KRITISK: Øystein Fossbroten Wennergaard fra Venstrealliansen mener UiO ikke har ivaretatt studenters rettigheter.
KRITISK: Øystein Fossbroten Wennergaard fra Venstrealliansen mener UiO ikke har ivaretatt studenters rettigheter.

Har ikke ivaretatt studentenes rettigheter

Øystein Fossbroten Wennersgaard representerer Venstrealliansen på Studentparlamentet ved UiO. Han sier det er kritikkverdig at de har bedt om strengere attester enn det loven tilsier.

– De har vært for strenge med studenter, og ikke ivaretatt deres rettigheter godt nok, sier han til Universitas.

– Det er vel ikke verdens undergang at noen prester må bevise at de ikke er siktet for grovt bedrageri eller blind vold?

– Nei, det er ikke verdens undergang. Men man må alltid ivareta folks rettigheter. Uansett hvem det måtte gjelde. Har man en rettighet, kan ikke den tilsidesettes for effektivitet.

Les også: “UiO med ny tiltaksplan for klima og miljø: Savner tydeligere mål”

Powered by Labrador CMS