Klar for å regjere: Onsdag ettermiddag la kommende statsminister Jonas Gahr Støre frem plattformen for sin regjering. Støre vil blant annet styrke det psykiske helstilbudet for unge, og bygge 3000 studentboliger i året.

Dette vil den nye regjeringen gjøre for studentene

Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil bygge flere studentboliger og styrke studentenes psykiske helsetilbud.

Publisert Sist oppdatert

Ordet «student» nevnes 12 ganger i Hurdalplattformen Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum presenterte onsdag.

Det er en oppgang fra de rødgrønne sist presenterte regjeringsplattformer. Da ble «student» nevnt elleve og syv ganger i henholdsvis 2005 og 2009.

Koalisjonsregjeringer, som det stort sett er i Norge, legger oftest frem en regjeringsplattform som stadfester hvilken politikk partiene har blitt enige om å føre.

— Nå blir det spennende å se om det er mål man klarer å sette til verks, men dette er i utgangspunktet veldig positivt, sier leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus Maika Marie Godal Dam om studentpolitikken i plattformen.

Les også: Halvparten av Blinderns spise­steder er fortsatt stengt

Lover 3000 studentboliger

I plattformen kommer det frem at den nye mindretallsregjeringen blant annet vil bygge 3000 nye studentboliger i året.

Det er nesten dobbelt så mange som Solberg-regjeringen har satt av penger til i deres statsbudsjettforslag: 1650 studentboliger.

— Å trappe opp studentboligbyggingen har vært et ønske fra studentbevegelsen lenge. Det at det står ordrett her, det er vi veldig glade for, sier Godal Dam.

Regjeringen vil også innføre 12-måneders studiestøtte for heltidsstudenter med barn. Støtten er i dag på elleve måneder.

Savner støtte: Velferdstingsleder Maika Marie Godal Dam er positiv til regjeringens studentpolitikk, men savner lovnader økt studiestøtte.

Vil satse på psykisk helse

Ap-leder Jonas Gahr Støre var i valgkampen tydelig på at hans regjering vil styrke det psykisk helsetilbudet i Norge. I Hurdalplattformen kommer det også tydelig fram at psykisk helse blir et viktig satsingsområde for den nye regjeringen.

— Det er på sin plass at regjeringen ønsker å satse på studenters psykiske helse, sier Godal Dam, og henviser til de historiene og tallene som har kommet opp i løpet av pandemien.

Regjeringen ønsker blant annet å bevilge mer penger til lavterskel psykisk helsehjelp, og styrke det psykiske helseilbudet for studenter i regi av kommunene og samskipnadene. Videre vil regjeringen fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig helsevesen.

— Det er ingen hemmelighet at vi som studenter kan være begeistret for det. Vi har mange studenter i denne aldersgruppa. Selv om det ikke dekker hele andelen studenter, er det likevel veldig riktig steg på veien.

Les også: Arbeiderpartipolitiker om statsbudsjettet:–⁠ En veldig dårlig avskjeds­gave fra Høyre til studentene

Savner økt studiestøtte

Godal Dam sier hun savner et punkt om økning av studiestøtten til 1,5 G. En samlet studentbevegelse ønsker at studiestøtten skal festes til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), som følger lønnsveksten i Norge, framfor årlige prisjusteringer.

— Til gjengjeld står det at de vil gjennomgå studiefinansiering for heltids- og deltidsstudenter. Det kan bety at man på et senere tidspunkt kommer frem til at det er nødvendig å øke studiestøtte. Dette punktet gir en del åpninger, uten at vi nå kan si hva det kan bety, avslutter Godal Dam.

Powered by Labrador CMS