HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.

Får ståkarakter

Regjeringen har bare innfridd halvparten av løftene fra Soria Moria-erklæringen når det gjelder forskning og høyere utdanning. Statsråd Tora Aasland får gjennomsnittskarakteren C.

Publisert Sist oppdatert
REGJERINGENS LOVNADER: Her er programmene og lovnadene til regjeringspartiene for fire år siden. (Klikk for å se hele illustrasjonen)
REGJERINGENS LOVNADER: Her er programmene og lovnadene til regjeringspartiene for fire år siden. (Klikk for å se hele illustrasjonen)
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.
HVEM LYTTER? Statsråd Tora Aasland får ros for kommunikasjonsevner, men kritikk for manglende gjennomslagskraft.

Fire år har gått siden Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gikk sammen i regjering. Universitas har tatt for seg programmene de rødgrønne partiene gikk til valg på i 2005, og undersøkt om Regjeringen har holdt løftene sine. Vi har trukket frem de viktigste punktene som omhandler forskning og høyere utdanning fra Soria Moria-erklæringen. Av ti utvalgte punkter, viser undersøkelsen at Regjeringen har gjennomført fem.

Fra Djupedal til Aasland

Midtveis i denne stortingsperioden gikk Tora Aasland inn i stillingen som statsråd for forskning og høyere utdanning etter Øystein Djupedal. Vi har bedt sentrale aktører i utdanningssektoren vurdere hennes innsats. Hun får ros for dialog, forståelse og vilje til kommunikasjon, og hun får spesielt gode skussmål for satsningen på studentboliger.

– Hun jobber, jeg vil nesten si slåss, for sektoren, sier tidligere rektor ved Universitetet i Oslo, Geir Ellingsrud.

Etter hvileskjæret

Kritikken rettes mot manglende gjennomslagskraft bak de gode intensjonene. Den gjennomgående tonen er at statsrådens innsats ikke følges opp med tilstrekkelige økonomiske midler, og mye av arbeidet har dreiet seg om å rette opp etter hvileskjæret fra 2007. Statsråden vurderer også kuttet i basisbevilgningene som den største utfordringen fra hennes periode.

– Vi har hatt en stor jobb med å rette opp etter kuttet i 2007, og jeg skulle gjerne sett at basisbevilgningene var enda høyere, sier Aasland.

Aasland vurderer sin egen innsats til en B, og totalt lander gjennomsnittet for Aaslands vitnemål på en sterk C. Dette vil si at kandidaten viser analytisk evne og forståelse. Kandidaten viser god innsikt i de viktigste kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten behersker bruken av disse kunnskapselementene. Om vi skal følge den generelle beskrivelsen av karakteren C.

Til sammenligning gjorde Universitas en lignende undersøkelse av daværende kunnskapsminister Kristin Clemet i 2003, og hun fikk B som gjennomsnittskarakter.

De viktigste hendelsene fra siste stortingsperiode:

6. oktober 2006 Statsbudsjettet for 2007 legges frem. Basisbevilgningen for høyere utdanning kuttes med 274 millioner, et kutt som av kunnskapsminister Øystein Djupedal blir omtalt som et «hvileskjær». Kuttet blir sterkt kritisert fra flere hold innen sektoren.

18. oktober 2007 Djupedal går av som kunnskapsminister etter sterk kritikk både internt og eksternt. Han blir erstattet av Tora Aasland og Bård Vegar Solhjell, som deler ansvaret i to nye stillinger. Aasland blir statsråd for forskning og høyere utdanning, mens Solhjell blir kunnskapsminister, med ansvaret for barnehager og grunnskole.

22. januar 2008 Stjernø-utvalget legger frem sin innstilling med forslag til en omstrukturering av høyere utdanning. Utvalget foreslår blant annet å fusjonere sektorens 38 institusjoner til 8-10, og nedlegge en del små studiesteder. Forslaget ble skrinlagt etter manglende oppslutning fra sektoren og politikere. Til gjengjeld vil forslaget om å opprette Sentre for fremragende undervisning bli en realitet i løpet av neste stortingsperiode.

7. oktober 2008 Statsbudsjettet for 2009 legges frem med en historisk høy satsning på bygging av studentboliger. Budsjettet la frem bevilgninger til 1000 nye studentboliger, og har i løpet av 2009 blitt utvidet til nærmere 1500 boliger.

'

Hvordan vil du vurdere statsråd Tora Aaslands innsats for forskning og høyere utdanning?

Per Anders Langerød, tidligere leder i Norsk studentunion (2007-08):

POSITIVT: Det positive er at Tora Aasland kan kalles norgesmester i

studentboligbygging.

NEGATIVT: Elleve måneders studiefinansiering har ikke blitten realitet.

KARAKTER: B/C

Sigmund Grønmo, rektor Universitetet i Bergen:

POSITIVT: Hennes vilje til dialog med universitetene og forståelse av våre utfordringer og problemer.

NEGATIVT: Det negative er at heller ikke hun har fått gjennomslag for god nok finansiering i forhold til regjeringens egne intensjoner og ambisjoner.

KARAKTER: A for dialog og forståelse. C for ressursmessig oppfølgning.

(Snittet blir da B)

Øistein Svelle, tidligere leder i Studentenes landsforbund (2008-09):

POSITIVT: Det er bra at man omsider har fått en statsråd for forskning og høyere utdanning. Hun har vært flink til dialog og har vært svært opptatt av å møte de ulike utdanningsinstitusjonene.

NEGATIVT: Når man ser hvor mye mer penger regjeringa har hatt, har de brukt for lite på forskning og høyere utdanning. Det handler om gjennomslagskraft. Hun har ikke fått med regjeringa, og man har ikke fått til det kunnskapsløftet Norge trenger.

KARAKTER: C

Geir Ellingsrud, tidligere rektor ved Universitetet i Oslo:

POSITIVT: Tora Aasland har definitivt vist stor interesse for forskning og høyere utdanning.

NEGATIVT: Til tross for den genuine interessen hun viser, så får hun ikke

gjennomslag. Det er ingen store ting som skjer, og det er rimelig grått. Jeg er skuffet over forskningsmeldingen. Den er lite ambisiøs og har en tendens til å la ting munne ut i nye utredninger.

KARAKTER: C.

Torbjørn Digernes, rektor ved NTNU:

POSITIVT: Tora uttrykker seg på en måte som viser at hun forstår hva vi jobber med og hvilke utfordringer vi har. Hun har oppmerksomheten rettet mot sektoren og vi møter henne ofte.

NEGATIVT: Det virker som hun har problem med å få gjennomslag for sakene sine i den praktiske politikken.

KARAKTER: C (det er visst en god karakter)

Ola Stave, generalsekretær i Universitets- og høgskolerådet:

POSITIVT: Aasland er flink til å kommunisere med sektoren. Det virker som hun er oppriktig interessert.

NEGATIVT: Hun har ikke fått så mye gjennomslag. Pris og lønnsvekst er den største økningen vi har fått i budsjettene.

KARAKTER: B

Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet:

POSITIVT: Det initiativet hun viser for å danne en felles virkelighetsforståelse mellom politikerne og sektoren. Det er et godt utgangspunkt for videre arbeid.

NEGATIVT: Hun har alt for liten gjennomslagskraft i forhold til hva som ble lovet i Soria Moria.

KARAKTER: D

Tora Aasland, minister for forskning og høyere utdanning:

POSITIVT: Jeg er spesielt fornøyd med det vi har fått til innen forskningen, hvor den totale veksten er historisk høy.

NEGATIVT: Utviklingen i basisbevilgningene er det jeg er minst fornøyd med.

KARAKTER: Tora Aasland vurderer seg selv: B

Powered by Labrador CMS